Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
14-12-2018, Piątek, 02:03
Jesteś tutaj :: Aktualności
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Data dodania: 2018-01-18
Temat:
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA OKREŚLONEGO W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY DYDNIA NA ROK 2018

 

Treść:

Zarządzenie  Nr 566/2018

WÓJTA GMINY DYDNIA

z dnia 18 stycznia 2018 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania wynikającego z gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dydni na 2018 rok; zadania 2 - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 14 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2015 r o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r , poz. 2237), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020 (Dz. U. z 2016r. poz. 1492)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1.      Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na ofert na realizację zadania wynikającego z gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dydni na 2018 rok; zadania 2 - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

2.      Wyboru oferenta dokonano zgodnie z ogłoszeniem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia  nr 561/2017 Wójta Gminy Dydnia  z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok zadanie 2 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz z zarządzeniem nr 565/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

3.      W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert wybrano ofertę nr 1 Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie na kwotę 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

4.      Warunki realizacji zadań zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gmina Dydnia a Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie

 

§ 2

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert zamieszczone zostanie w biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dydnia. Na tablicy ogłoszeń w urzędzie Gminy w Dydni oraz na stronie internetowej www.gminadydnia.pl

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Obywatelskich.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Dydnia

/-/ Jerzy F. Adamski

 

 

 

Powrót
Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl