Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
17-08-2019, Sobota, 19:20


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z póź.zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póź.zm.).

Wójt Gminy Dydnia

informuje o możliwości składania ofert na realizację  w 2019 roku następujących zadań:

1) usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które
       z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób
2)  specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz dorosłych osób z zaburzeniami  psychicznymi
3)   specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi

Zadanie to może być wykonywane przez podmioty, o których mowa w art. 25 ustawy o pomocy społecznej.

Zadanie powyższe jest realizowane zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni, w związku z realizacją Uchwały nr II/13/2014r. Rady Gminy Dydnia z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2019r. wynosi:
 1. usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze –  188 200 zł
 2. specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dorosłych osób z zaburzeniami

psychicznymi –  40 000  

 1. specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dzieci z zaburzeniami

psychicznymi – 6 800 zł

 1. W roku 2018 przewidywany koszt wykonania w/w zadania wynosi:
 1. usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze – 152 988  
 2. specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dorosłych osób z zaburzeniami

psychicznymi – 40 020

 1. specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dzieci z zaburzeniami

psychicznymi – 14 380  

 1. W roku 2017 koszt realizacji w/w zadania wyniósł:
 1. usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze – 124 338 zł
 2. specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dorosłych osób z zaburzeniami
 3. psychicznymi – 36 144  zł.
 4. specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi – 29 222 zł

Podane kwoty stanowią jednocześnie wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania.

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania oraz zasady przyznawania dotacji zostaną określone w umowie zawartej wg wzoru określonego w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzoru sprawozdania z wykonywania tego zadania (Dz. U. z 2016r.  poz. 1300).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2018r. do godziny 15.15 
w sekretariacie Urzędu Gminy w Dydni, na formularzach według wzoru stanowiącego załącznik do w/w Rozporządzenia.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19.12.2018 r. po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu ofert podmiotów przez powołaną komisję konkursową w oparciu o kryteria zawarte w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. Wysokość środków finansowych ustalono w oparciu o projekt uchwały budżetowej na 2019 r.

Dydnia, 27.11.2018r.

 

             Wójt

mgr Alicja Pocałuń


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie Plik PDF 57.79 Kb
2. Wyniki konkursuPlik PDF 46.95 Kb
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2018-11-27 15:05:05
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2018-11-27 15:05:51

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl