Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
23-05-2024, Czwartek, 15:16


Jesteś tutaj :: eBIP :: Przetargi
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Szukaj przetargu
Data rozpoczęcia przetargu: od: do:
Rozstrzygnięte przetargi Nierozstrzygniete przetargi Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Wójt Gminy Dydnia

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości

 

gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 512 o pow. 0,0891 ha, położonej w miejscowości Dydnia, obj. księgą wieczystą KS1B/00035305/6. Nieruchomość  położona jest w kompleksie nieruchomości rolnych, budownictwa mieszkaniowego, zagrodowego oraz usługowego. Działka jest porośnięta trawą i samoistnymi zadrzewieniami. Położenie działki na stoku, kształt działki to regularny wielokąt, zbliżony do prostokąta. Działka położona bezpośrednio przy drodze wewnętrznej, częściowo utwardzonej żwirem oraz wyłożonej ażurowymi płytami betonowymi.

Cena wywoławcza – 3200,00 zł brutto, zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 07 maja 2019 r., o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy.

 

Wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej danej nieruchomości należy wpłacić na konto – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Sanok o/Dydnia 49864211002005900003320001 do dnia 26.04.2019 r. Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży nie jest obciążona, ani nie ma wobec niej żadnych zobowiązań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca danej nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym jej w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.

Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.

Oferent, który wygra przetarg, ponosi w całości koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności nieruchomości.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 w pokoju nr 107 lub pod numerem tel. (013) 4308147 lub (013) 4308123.

 

 

Wójt Gminy Dydnia

                                                                                                                          Alicja Pocałuń

 

 Data składania ofert:
2019-05-07 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-04-26 23:59:00
Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2019-04-02 08:00:00
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2019-04-02 10:44:15

Rejestr zmian

Wójt Gminy Dydnia

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości

 

gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 168 o pow. 0,0734 ha, położonej w miejscowości Niewistka, obj. księgą wieczystą KS1B/00043573/4. Działka zlokalizowana jest w kompleksie nieruchomości rolnych. Porośnięta jest trawą i zakrzaczeniami w południowej części działki. Kształt działki trójkątny, teren na stoku. Brak dojazdu.

Cena wywoławcza – 1000,00 zł brutto, zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r., o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy.

 

Wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej danej nieruchomości należy wpłacić na konto – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Sanok o/Dydnia 49864211002005900003320001 do dnia 23.04.2019 r. Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży nie są obciążone, ani nie ma wobec nich żadnych zobowiązań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca danej nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym jej w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.

Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.

Oferent, który wygra przetarg, ponosi w całości koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności nieruchomości.

Dla w/w nieruchomości odbył się I przetarg w dniu 03.12.2018 r. zakończony wynikiem negatywnym.

Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 w pokoju nr 107 lub pod numerem tel. (013) 4308147 lub (013) 4308123.

 

 

Wójt Gminy Dydnia

                                                                                                                                       Alicja Pocałuń

 

 Data składania ofert:
2019-04-30 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-04-23 23:59:00
Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2019-03-28 08:00:00
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2019-03-28 14:45:41

Rejestr zmian


ZMIANY:
2019-03-25 09:13:46: Usunięto plik Umowa-wzór.doc
2019-03-25 09:13:14: Usunięto plik S19032211020.pdf
Więcej >>>
2019-03-25 09:13:02: Usunięto plik S19032211011.pdf
2019-03-25 09:12:55: Usunięto plik S19032211010.pdf
2019-03-25 09:12:47: Usunięto plik S19032211000.pdf
2019-03-25 09:12:39: Usunięto plik S19032210361.pdf
2019-03-25 09:12:30: Usunięto plik S19032210360.pdf
2019-03-25 09:12:23: Usunięto plik S19032210350.pdf
2019-03-25 09:12:16: Usunięto plik S19032210330.pdf
2019-03-25 09:12:00: Usunięto plik Oswietlenie w obarzym III etap 2019 przedmiar.pdf
2019-03-25 09:11:47: Usunięto plik Oswietlenie w niewistce IV etap 2019 przedm.pdf


Data składania ofert:
2019-03-05 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Regulamin 15.25 Kb
2. zarządzenie 174.31 KbPlik PDF
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2019-02-25 08:00:00
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2019-02-25 14:04:05

Rejestr zmian

Ogłaszam drugi przetarg nieograniczony, ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego iglastego pozyskanego w lesie mienia komunalnego Gminy Dydnia.

 
1. Sosna wielkowymiarowa w ilości całkowitej – 86,26  m3 
 Oferty poniżej 235,00 zł netto za 1m3 sosny nie będą brane pod uwagę. 
 Do ceny zostanie naliczony należny podatek VAT wysokości 23%.
 
Oferent składa tylko jedną ofertę na dany asortyment.
Oferta na zakup wymienionego drewna powinna zawierać:
  - nazwę i adres oferenta.
  - kwotę za całość asortymentu oferowanego drewna do sprzedaży i cena netto za 1m3.
  - termin i formę płatności.
 
Drewno można oglądać na składzie w miejscowości Obarzym.
Oferty należy składać do dnia 22.02.2019 r. do godziny 9.00 w sekretariacie Urzędu 
Gminy w Dydni pokój nr 102.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2019 r. o godzinie 9.30 w siedzibie Urzędu Gminy
w Dydni pokój nr 107.
Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 107 lub pod numerem tel. 13 4308147
w godzinach 800-1500.
Ogłaszający przetarg, zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 
 
 
 
Dydnia, dnia 15.02.2019 r.
 
 
Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Dydnia Nr 55/2019
z dnia 15 luty 2019 r.
 
 
 
REGULAMIN
 
 
 
     Dla Komisji Przetargowej na przeprowadzenie drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna wielkowymiarowego gatunku sosna, pozyskanego z lasu mienia komunalnego 
w miejscowości Obarzym z działki gruntowej nr 694,  sosna w ilości 86,26m3 .
 
1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach, bez żadnych ograniczeń.
2. Przystąpienie do przetargu oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu i zasad sprzedaży.
3. Ogłosić drugi przetarg ofertowy, nieograniczony na sprzedaż drewna wielkowymiarowego liściastego pozyskanego w miejscowości Obarzym, sposobem zwyczajowo przyjętym i na stronie internetowej.
4. Oferent składa tylko jedną ofertę na dany asortyment. 
5. Oferta na zakup wymienionego drewna powinna zawierać:
• nazwę i adres oferenta
• kwotę za całość danej pozycji jednego asortymentu oferowanego drewna do sprzedaży i średnią cenę netto za 1 m3 (bez VAT)
• termin i formę płatności.
6. Oferty należy składać do dnia 22.02.2019 r. godziny 900 w sekretariacie Urzędu Gminy
w Dydni pokój nr 102.
7. Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 22.02.2019 r. o godzinie 9.30 
w siedzibie, Urzędu Gminy Dydnia pokój nr 107.
8. Dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty (oferowanej kwota i termin zapłaty).
9. Kryterium oceny ofert jest wyłącznie cena drewna.
10. W przypadku oferenta, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. 
11. Sprzedający zastrzega sobie że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte w drewnie oraz reklamacji danego asortymentu ze względu na brak klasyfikacji.
12. Poinformować oferenta, że będzie mógł odebrać drewno w ilości dokonanej wpłaty na dzień odbioru.
13. Umowę kupna sprzedaży należy sporządzić do 7 dni od daty wyboru oferty.
14. W przypadku niedojścia do skutku przetargu ofertowego prowadzić dalszą sprzedaż w drodze negocjacji.
15. Szczegółowe warunki negocjacji zostaną ustalone odrębnym zarządzeniem.
 
 
 
 
Dydnia, dnia 15.02.2019 r.
 
 


Data składania ofert:
2019-02-22 09:00:00
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2019-02-15 08:00:00
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2019-02-15 14:35:51

Rejestr zmianData składania ofert:
2019-03-01 10:15:00
Data wpłaty wadium:
2019-03-01 10:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Przebud DL Grabówka - koszty niekw przed 335.82 KbPlik PDF
2. Przebud DL Grabówka koszty kwalif przed 341.38 KbPlik PDF
3. Przebud DL Końskie koszt do dofin przedm 367.97 KbPlik PDF
4. Przebud DL Końskie koszt niekwalif przedm 357.93 KbPlik PDF
5. Przebud DL Niebocko koszt niekwal przedmiar 357.98 KbPlik PDF
6. Przebud DL Niebocko koszty kwalif przedm 367.01 KbPlik PDF
7. Przebud DL Wydrna koszt niekwalif przedm 332.51 KbPlik PDF
8. Przebud DL Wydrna koszty kwalif przedm 334.20 KbPlik PDF
9. S.T.W. i O. R. - Odb Dróg Dydnia leśniczówka 168.00 KbPlik DOC
10. SIWZ 468.00 KbPlik DOC
11. Specyfikacja techn DL Grab, Nieb Wydr Koń 177.50 KbPlik DOC
12. Zał. nr 4. Szczegółowe warunki umowy 198.50 KbPlik DOC
13. Zał. nr 5 . Wzór oferty 41.50 KbPlik DOC
14. Zał. nr 6. Oswiad. -z-art-25a-ust-1-warunki-udzialu-postepowanie-dwuetapowe. 21.54 Kb
15. Zał. nr 7. Oświad. wyk. -z-art-25a-ust-1-podst.-wykluczenia. 22.77 Kb
16. Zał. nr 8. Wykaz kierownictwa i kadry 36.50 KbPlik DOC
17. Zał. nr 9. Doświadczenie 39.00 KbPlik DOC
18. Zał. nr 10. Podwykonawcy 32.50 KbPlik DOC
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2019-02-13 08:00:00
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2019-02-13 12:45:51

Rejestr zmianData składania ofert:
2019-02-15 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Regulamin 15.35 Kb
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2019-02-08 08:00:00
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2019-02-08 13:01:23

Rejestr zmianData składania ofert:
2019-01-25 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna wielkowymiarowego gatunku buk 41.74 Kb
Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2019-01-15 08:00:00
Udostępnił: Katarzyna Stadnik
Data: 2019-01-15 10:58:28

Rejestr zmian


ZMIANY:
2018-12-31 08:49:48: Dodano plik SIWZ.doc
2018-12-31 08:49:27: Dodano plik Ogłoszenie przetargu.doc
Więcej >>>
2018-12-31 08:48:51: Dodano plik zalacz. nr 13 wzor umowy.doc
2018-12-31 08:48:33: Dodano plik zalacz. nr 12 oswiadcz. o braku podstaw do wykluczenia.doc
2018-12-31 08:39:18: Dodano plik zalacz. nr 11 oswiadcz. o spelnieniu warunkow.doc
2018-12-31 08:38:54: Dodano plik zalacz. nr 10 - formularz oferty.doc
2018-12-31 08:38:27: Dodano plik zalacz. nr 2 świeże mięso wołowe, wieprzowe i przetwory z mięs; świeże mięso drobiowe.doc

”Dostawa żywności do kuchni Samorządowego Przedszkola w Dydni, mieszczącego się w budynku CARITAS Archidiecezji Przemyskiej, Stacja Opieki Medycznej, Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni, w celu przygotowania posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób starszych i niepełnosprawnych”Data składania ofert:
2019-01-11 10:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. zalacz. nr 2 świeże mięso wołowe, wieprzowe i przetwory z mięs; świeże mięso drobiowe 68.50 KbPlik DOC
2. zalacz. nr 10 - formularz oferty 31.00 KbPlik DOC
3. zalacz. nr 11 oswiadcz. o spelnieniu warunkow 32.00 KbPlik DOC
4. zalacz. nr 12 oswiadcz. o braku podstaw do wykluczenia 26.50 KbPlik DOC
5. zalacz. nr 13 wzor umowy 44.00 KbPlik DOC
6. Ogłoszenie przetargu 53.50 KbPlik DOC
7. SIWZ 98.00 KbPlik DOC
Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2018-12-28 14:30:00
Udostępnił: Katarzyna Stadnik
Data: 2018-12-31 08:50:22

Rejestr zmian


ZMIANY:
2018-12-12 14:54:22: Dodano plik załącz. nr 9 żywność, napoje i produkty pokrewne; miód naturalny; ryby przetworzone i konserwowane.odt
2018-12-12 14:54:01: Dodano plik załącz. nr 8 oleje roślinne; tłuszcze zwierzece.doc
Więcej >>>
2018-12-12 14:53:40: Dodano plik załącz. nr 7 mąka zbożowa i podobne produkty; produkty z ziaren zbóż.doc
2018-12-12 14:53:21: Dodano plik załącz. nr 6 pieczywo, świeże wyroby piekarskie.doc
2018-12-12 14:53:00: Dodano plik załącz. nr 5 zboża, ziemniaki, warzywa i owoce.doc
2018-12-12 14:52:41: Dodano plik załącz. nr 4 art. ogolno spożywcze.odt
2018-12-12 14:52:20: Dodano plik załącz. nr 3 art. głęboko mrożone; ryby mrożone.doc
2018-12-12 14:51:59: Dodano plik zalacz. nr 13 wzor umowy.doc
2018-12-12 14:51:34: Dodano plik zalacz. nr 12 oswiadcz. o braku podstaw do wykluczenia.doc
2018-12-12 14:49:46: Dodano plik zalacz. nr 11 oswiadcz. o spelnieniu warunkow.doc
2018-12-12 14:49:21: Dodano plik zalacz. nr 10 - formularz oferty.doc
2018-12-12 14:48:16: Dodano plik zalacz. nr 2 świeże mięso wołowe, wieprzowe i przetwory z mięs; świeże mięso drobiowe.doc
2018-12-12 14:47:17: Dodano plik zalacz. nr 1 produkty mleczarskie; jaja.doc
2018-12-12 14:46:46: Dodano plik SIWZ.doc

PRZETARG NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI 

 

Samorządowe Przedszkole w Dydni,

Dydnia 212

36-204 Dydnia

 

tel. (13) 430 32 53

e-mail:przedszkoledydnia@op.pl

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI

 

I. Samorządowe Przedszkole w Dydni, 36-204 Dydnia 212, ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest ”Dostawa żywności do kuchni Samorządowego Przedszkola w Dydni, mieszczącego się w budynku CARITAS Archidiecezji Przemyskiej, Stacja Opieki Medycznej, Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni, w celu przygotowania posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób starszych i niepełnosprawnych”. 

II. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
Ogłoszenie nr 660355-N-2018 z dnia 2018-12-11 r

Zamówienie o wartości PONIŻEJ 30 000,00 euro.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

III. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej zamawiającego: www.przedszkoledydnia.samorzad.pl; strony BIP :  http://bip.zetorzeszow.eu/ugdydnia/ bądź w Samorządowym Przedszkolu w Dydni, 36-204 Dydnia 212 w godzinach od 700 do 1400.

IV. Przedmiotem zamówienia jest ”Dostawa żywności do kuchni Samorządowego Przedszkola w Dydni, mieszczącego się w budynku CARITAS Archidiecezji Przemyskiej, Stacja Opieki Medycznej, Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni, w celu przygotowania posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób starszych i niepełnosprawnych”.

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - liczba części 9. Przedmiot zamówienia obejmuje niżej wymienione części określone cyfrą rzymską i nazwą:

 

Część I 

Art. mleczarskie,                    – załącznik Nr 1 do SIWZ,                CPV 15500000-3,

·         dostawy w okresie 7 m-cy od podpisania umowy,

Część II 

Mięso, wędliny                       – załącznik Nr 2 do SIWZ,                CPV 15100000-9,

·         dostawy w okresie 7 m-cy od podpisania umowy,

Część III 

Art. głęboko mrożone            – załącznik Nr 3 do SIWZ,                CPV 15896000-5,

·         dostawy w okresie 7 m-cy od podpisania umowy,

Część IV

Art. ogólno spożywcze          – załącznik Nr 4 do SIWZ,               CPV 15800000-6,

·         dostawy w okresie 7 m-cy od podpisania umowy,

Część V 

Zboża, ziemniaki,                   – załącznik Nr 5 do SIWZ,                CPV 03200000-3,

warzywa, owoce                   

·         dostawy w okresie 7 m-cy od podpisania umowy,

Część VI 

Pieczywo, świeże                   – załącznik Nr 6 do SIWZ,                CPV 15810000-9,

wyroby piekarskie

·         dostawy w okresie 7 m-cy od podpisania umowy,

Część VI I

Mąka zbożowa                       załącznik Nr 7 do SIWZ,                CPV 15612000-1,

i podobne produkty

  • dostawy w okresie 7 m-cy od podpisania umowy,

Część VI I I

Oleje roślinne                         załącznik Nr 8 do SIWZ,                CPV 15411100-5,

  • dostawy w okresie 7 m-cy od podpisania umowy,

Część IX

Żywność, napoje                    załącznik Nr 9 do SIWZ,                CPV 15000000-8,

i produkty pokrewne

·         dostawy w okresie 7 m-cy od podpisania umowy,

 

2. Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy po zamówieniu złożonym w formie pisemnej lub telefonicznie przez Zamawiającego, transportem i na koszt Wykonawcy do kuchni Samorządowego Przedszkola w Dydni, mieszczącego się w budynku CARITAS Archidiecezji Przemyskiej, Stacja Opieki Medycznej, Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni , w dniach uzgodnionych z Zamawiającym.

V. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej.

VI . Warunki udziału w postępowaniu:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące:

1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik Nr 11 do SIWZ).

1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że posiada wiedze i doświadczenie niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia oraz warunkiem udziału w postępowaniu jest: wykonanie , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie 3 ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie), co najmniej dwóch dostaw odpowiadających swym rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, tj. dostawom artykułów spożywczych tożsamych z przedmiotem oferty. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia.(załącznik Nr 11 do SIWZ).

1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy, że dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym odpowiednim dla potrzeb przedmiotu zamówienia oraz warunkiem udziału jest: posiadanie środka transportu( chłodni- w przypadku artykułów wymagających chłodzenia) przystosowanego do przewozu artykułów spożywczych będących przedmiotów zamówienia, spełniającego obowiązujące wymogi sanitarne.

Wykonawca złoży również oświadczenie , że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  Ocena spełnienia tego warunku  będzie dokonana według formuły spełnia- nie spełnia.  (załącznik Nr 11 do SIWZ).

1.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy, że znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnych do wykonania przedmiotu. Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia. (załącznik Nr 11 do SIWZ).

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

VII.          Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy powinni dostarczyć wraz z ofertą.

1.  Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

2.  Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

3.  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VIII.       Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

1. Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

2. Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

IX. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. Zamawiający wyznacza jedno kryterium ocena oferty - cena 100 % (C)
XI. Oferty należy składać w siedzibie Samorządowego Przedszkola w Dydni, 36-204 Dydnia 212, w terminie do dnia 27-12-2018r. do godz 1000 , otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Samorządowego Przedszkola w Dydni 36-204 Dydnia 212, w dniu 27-12-2018r. o godz 1030

XII. Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

XIII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIV. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

XV. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.Data składania ofert:
2018-12-27 10:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 105.50 KbPlik DOC
2. zalacz. nr 1 produkty mleczarskie; jaja 51.00 KbPlik DOC
3. zalacz. nr 2 świeże mięso wołowe, wieprzowe i przetwory z mięs; świeże mięso drobiowe 68.50 KbPlik DOC
4. zalacz. nr 10 - formularz oferty 30.50 KbPlik DOC
5. zalacz. nr 11 oswiadcz. o spelnieniu warunkow 32.00 KbPlik DOC
6. zalacz. nr 12 oswiadcz. o braku podstaw do wykluczenia 26.50 KbPlik DOC
7. zalacz. nr 13 wzor umowy 44.00 KbPlik DOC
8. załącz. nr 3 art. głęboko mrożone; ryby mrożone 74.00 KbPlik DOC
9. załącz. nr 4 art. ogolno spożywcze 24.42 Kb
10. załącz. nr 5 zboża, ziemniaki, warzywa i owoce 156.55 KbPlik DOC
11. załącz. nr 6 pieczywo, świeże wyroby piekarskie 89.92 KbPlik DOC
12. załącz. nr 7 mąka zbożowa i podobne produkty; produkty z ziaren zbóż 111.20 KbPlik DOC
13. załącz. nr 8 oleje roślinne; tłuszcze zwierzece 66.71 KbPlik DOC
14. załącz. nr 9 żywność, napoje i produkty pokrewne; miód naturalny; ryby przetworzone i konserwowane 21.09 Kb
Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2018-12-12 14:45:00
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2018-12-12 14:44:06
Modyfikował(a): Admin Admin
Data: 2018-12-12 14:54:22

Rejestr zmian

Wójt Gminy Dydnia

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości

 

1.      gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 594/5 o pow. 0,1490 ha, położonej w miejscowości Niebocko, obj. księgą wieczystą KS1B/00035863/5. Działka zlokalizowana jest w kompleksie terenów zurbanizowanych oraz przy kompleksie terenów rolnych. Teren na stoku, w części zachodniej działki występuje niewielkie zakrzaczenie o wartości 200,00 zł. Dojazd do działki dobry z drogi publicznej drogą żwirowaną.

Cena wywoławcza – 4200,00 zł brutto, zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 03 grudnia 2018 r., o godz. 8:30 w siedzibie Urzędu Gminy.

2.      gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 594/6 o pow. 0,1655 ha, położonej w miejscowości Niebocko, obj. księgą wieczystą KS1B/00035863/5. Działka zlokalizowana jest w kompleksie terenów zurbanizowanych oraz przy kompleksie terenów rolnych. Teren na łagodnym stoku. Dojazd do działki dobry z drogi publicznej drogą żwirowaną.

Cena wywoławcza – 4700,00 zł brutto, zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 03 grudnia 2018 r., o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy.

3.      gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako udział ½ części w dgr nr 42 o pow. ogólnej 0,67 ha, położonej w miejscowości Niebocko, obj. księgą wieczystą KS1B/00035199/9. Działka zlokalizowana jest w kompleksie nieruchomości rolnych oraz leśnych, w znacznej odległości od siedlisk gospodarczych. Teren na łagodnym stoku. Stanowi użytek zielony i leśny wartość drzewostanu „na pniu” wynosi 550,00 zł. Brak dojazdu.

Cena wywoławcza – 3700,00 zł brutto, zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 03 grudnia 2018 r., o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Gminy.

4.      gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako udział ½ części w dgr nr 21/2 o pow. ogólnej 0,08 ha, położonej w miejscowości Niebocko, obj. księgą wieczystą KS1B/00035199/9. Działka zlokalizowana jest w kompleksie nieruchomości rolnych oraz leśnych, w znacznej odległości od siedlisk gospodarczych i jest bardzo wąska. Teren na łagodnym stoku, stanowi użytek zielony w części zakrzaczony. Brak dojazdu.

Cena wywoławcza – 800,00 zł brutto, zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 03 grudnia 2018 r., o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Gminy.

gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako udział ½ części w dgr nr 21/1 o pow. ogólnej 0,12 ha, położonej w miejscowości Niebocko, obj. księgą wieczystą KS1B/00035199/9. Działka zlokalizowana jest w kompleksie nieruchomości rolnych oraz leśnych, w znacznej odległości od siedlisk gospodarczych i jest bardzo wąska. Teren na łagodnym stoku, stanowi użytek zielony w części zakrzaczony. Brak dojazdu.

Cena wywoławcza – 980,00 zł brutto, zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 03 grudnia 2018 r., o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Gminy.

5.      gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 168 o pow. 0,0734 ha, położonej w miejscowości Niewistka, obj. księgą wieczystą KS1B/00043573/4. Działka zlokalizowana jest w kompleksie nieruchomości rolnych. Porośnięta jest trawą i zakrzaczeniami w południowej części działki. Kształt działki trójkątny, teren na stoku. Brak dojazdu.

Cena wywoławcza – 1100,00 zł brutto, zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 03 grudnia 2018 r., o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy.

6.      gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako udział ½ części w dgr nr 212 o pow. ogólnej 0,9446 ha, położonej w miejscowości Witryłów, obj. księgą wieczystą KS1B/00019888/8. Działka zlokalizowana jest w kompleksie nieruchomości rolnych oraz lasów, w znacznej odległości od siedlisk gospodarczych. Teren na stoku, stanowi użytek zielony. Dojazd drogą gruntową.

Cena wywoławcza – 6000,00 zł brutto, zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 03 grudnia 2018 r., o godz. 13:30 w siedzibie Urzędu Gminy;

7.        gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 275 o pow. ogólnej 0,2822 ha, położonej w miejscowości Witryłów, obj. księgą wieczystą KS1B/00019900/9. Działka zlokalizowana jest w kompleksie nieruchomości rolnych, w znacznej odległości od siedlisk gospodarczych. Teren na stoku, stanowi użytek zakrzaczony, zakrzaczenia te są bez wartości rynkowej. Dojazd drogą gruntową.

Cena wywoławcza – 2000,00 zł brutto, zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 03 grudnia 2018 r., o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy.

 

Wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej danej nieruchomości należy wpłacić na konto – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Sanok o/Dydnia 49864211002005900003320001 do dnia 23.11.2018 r. Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży nie są obciążone, ani nie ma wobec nich żadnych zobowiązań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca danej nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym jej w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.

Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.

Oferent, który wygra przetarg, ponosi w całości koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności nieruchomości.

Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 w pokoju nr 107 lub pod numerem tel. (013) 4308147 lub (013) 4308123.

 

 

Wójt Gminy Dydnia

 

Jerzy F. Adamski

 

 

 

 Data składania ofert:
2018-12-03 08:30:00
Data wpłaty wadium:
2018-11-23 23:59:00
Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2018-10-30 08:00:00
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2018-10-30 11:22:07

Rejestr zmian


Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl