Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
25-06-2018, Poniedziałek, 19:35


Jesteś tutaj :: eBIP :: Przetargi
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Szukaj przetargu
Data rozpoczęcia przetargu: od: do:
Rozstrzygnięte przetargi Nierozstrzygniete przetargi Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Wójt Gminy Dydnia

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości

 

1.      gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 2211/3 o pow. 0,1955 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce 2211/6 o pow. 0,0406 ha, położonej w miejscowości Dydnia, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Zabudowę mieszkaniową można będzie realizować po uprzednim otrzymaniu pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie

Cena wywoławcza – 18450,00 zł brutto, w tym należny podatek VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 r., o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy.

2.      gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 2211/4 o pow. 0,08 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce 2211/6 o pow. 0,0406 ha, położonej w miejscowości Dydnia, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Zabudowę mieszkaniową można będzie realizować po uprzednim otrzymaniu pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie.

Cena wywoławcza – 9360,00 zł brutto, w tym należny podatek VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy;

3.      gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 2211/5 o pow. 0,09 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce 2211/6 o pow. 0,0406 ha, położonej w miejscowości Dydnia, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Zabudowę mieszkaniową można będzie realizować po uprzednim otrzymaniu pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie.
Cena wywoławcza – 10260,00 zł brutto,
w tym należny podatek VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 r., o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy;

 

Wadium w gotówce wysokości 10 % ceny wywoławczej danej nieruchomości należy wpłacić na konto – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Sanok o/Dydnia 49864211002005900003320001 do dnia 19.06.2018 r. Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży nie są obciążone, ani nie ma wobec nich żadnych zobowiązań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca danej nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym jej w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.

Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Dla w/w nieruchomości położonych w Dydni odbyły się dwa przetargi i tak: I przetarg w dniu 19.12.2018 r., II przetarg w dniu 04.04.2018 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Oferent, który wygra przetarg, ponosi w całości koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności nieruchomości.

Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 w pokoju nr 107 lub pod numerem tel. (013) 4308147 lub (013) 4308123.

 

Wójt Gminy Dydnia

 

Jerzy F. AdamskiData składania ofert:
2018-06-26 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-06-19 23:59:00
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2018-05-24 08:00:00
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2018-05-24 10:57:20

Rejestr zmian

Wójt Gminy Dydnia

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości

 

1.        gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 625 o pow. 0,16 ha, położonej w miejscowości Krzemienna, obj. księgą wieczystą KS1B/00035304/9. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Działka nie posiada drogi dojazdowej, dojazd do działki możliwy poprzez bród rzeki.
Cena wywoławcza – 18630,00 zł brutto,
zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 r., o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy;

2.        gruntowej niezabudowanej, oznaczone jako dgr nr 177 o pow. 0,2332 ha, położonej w miejscowości Witryłów, obj. księgą wieczystą KS1B/00019552/4. Kształt działki regularny, wieloboczny. Dojazd do działki prowadzi drogą asfaltową łączącą się w niedalekiej odległości z drogą publiczną powiatową.
Cena wywoławcza – 25110,00 zł brutto,
zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 r., o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy;

 

Wadium w gotówce wysokości 10 % ceny wywoławczej danej nieruchomości należy wpłacić na konto – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Sanok o/Dydnia 49864211002005900003320001 do dnia 19.06.2018 r. Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży nie są obciążone, ani nie ma wobec niech żadnych zobowiązań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca danej nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym jej w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu co potwierdzają poprzez złożenie oświadczenia. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.

Dla w/w nieruchomości odbyły się trzy przetargi w dniach 03 października 2017 r., 14 listopada 2017 r. i 04 kwietnia 2018 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Oferent, który wygra przetarg, ponosi w całości koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności nieruchomości.

Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 w pokoju nr 107 lub pod numerem tel. (013) 4308147.

 

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Dydnia

                                                                                                          mgr Jerzy F. Adamski

 Data składania ofert:
2018-06-26 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-06-19 23:59:00
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2018-05-24 08:00:00
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2018-05-24 10:59:59

Rejestr zmianData składania ofert:
2018-06-08 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-06-08 10:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 439.50 KbPlik DOC
2. zał. 1.1. Opis tech drogi Krzywe k. Toczka 39.50 KbPlik DOC
3. Zał. nr 1. Lokalizacja zadania - drogi 2.37 MBPlik PDF
4. Zał. nr 2. Przedmiar robót 308.72 KbPlik PDF
5. zał. nr 3. S.T.W. i O. R. - Odbudowa Krzywe k. Toczka 139.50 KbPlik DOC
6. Zał. nr 4. Szczegółowe warunki umowy 192.50 KbPlik DOC
7. Zał. nr 5 . Wzór oferty 41.50 KbPlik DOC
8. Zał. nr 6. Oswiad. -z-art-25a-ust-1-warunki-udzialu-postepowanie-dwuetapowe. 21.09 Kb
9. Zał. nr 7. Oświad. wyk. -z-art-25a-ust-1-podst.-wykluczenia. 22.13 Kb
10. Zał. nr 8. Wykaz kierownictwa i kadry 36.50 KbPlik DOC
11. Zał. nr 9. Doświadczenie 39.00 KbPlik DOC
12. Zał. nr 10. Podwykonawcy 33.00 KbPlik DOC
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2018-05-23 08:00:00
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2018-05-23 13:40:04

Rejestr zmianData składania ofert:
2018-05-25 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-05-25 10:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 453.00 KbPlik DOC
2. Zał. nr 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DL Krzemienna. 23.49 Kb
3. Zał. nr 1.1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY DL Krzemienna 77.50 KbPlik DOC
4. Zał. nr 1.2. Elewcje, rzuty, przekroje 601.46 KbPlik ZIP
5. zał. nr 1.3. Bioz 36.50 KbPlik DOC
6. Zał. nr 2. Przedmiar robót 461.78 KbPlik PDF
7. Zał. nr 3. STWiORB 196.50 KbPlik DOC
8. Zał. nr 4. Szczegółowe warunki umowy 193.50 KbPlik DOC
9. Zał. nr 5 . Wzór oferty 41.50 KbPlik DOC
10. Zał. nr 6. Oswiad. -z-art-25a-ust-1-warunki-udzialu-postepowanie-dwuetapowe. 21.09 Kb
11. Zał. nr 7. Oświad. wyk. -z-art-25a-ust-1-podst.-wykluczenia. 22.13 Kb
12. Zał. nr 8. Wykaz kierownictwa i kadry 36.50 KbPlik DOC
13. Zał. nr 9. Doświadczenie 39.00 KbPlik DOC
14. Zał. nr 10. Podwykonawcy 33.00 KbPlik DOC
15. Zał. nr 11. Zestawienie rzeczowo-finansowe 35.50 KbPlik DOC
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2018-05-09 08:00:00
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2018-05-09 10:07:50

Rejestr zmian


ZMIANY:
2018-05-07 10:19:45: Dodano plik S18050709260.pdf
2018-04-30 11:48:47: Dodano plik S18043010450.pdf
Więcej >>>
2018-04-23 10:07:10: Dodano plik S18042309140.pdf


Data składania ofert:
2018-04-30 10:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 50.72 KbPlik PDF
2. Zmiana do SIWZ- opis przedmiotu zamówienia 38.05 KbPlik PDF
3. Informacja z otwarcia ofert 45.57 KbPlik PDF
4. Załącznik Nr 3 do SIWZ- oświadczenie wykonawcy. 13.38 Kb
5. Zał. Nr 1 - do SIWZ -szczegółowy opis przedm. zamówienia. 30.38 Kb
6. SIWZ. 44.42 Kb
7. Załącznik Nr 5 do SIWZ- oświadczenie gr.kapitałowa. 13.20 Kb
8. Załącznik Nr 6 do SIWZ- ogólne warunki umowy. 21.28 Kb
9. Załącznik Nr 4 do SIWZ- oświadczenie wykonawcy. 14.80 Kb
10. Załącznik Nr 2 do SIWZ- formularz ofertowy. 15.61 Kb
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2018-04-19 08:00:00
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2018-04-19 11:55:34

Rejestr zmian


ZMIANY:
2018-04-09 07:47:08: Dodano plik S18040906570.pdf
2018-04-06 14:39:37: Dodano plik Zapytanie i Odp..pdf
Więcej >>>
2018-04-06 14:39:09: Dodano plik Odpowiedź nr 2.pdf
2018-04-06 14:38:49: Dodano plik Zapytania i Odpowiedzi Nr 1 do SIWZ.pdf


Data składania ofert:
2018-04-11 10:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Odpowiedź nr 1 356.72 KbPlik PDF
2. Odpowiedź nr 2 227.69 KbPlik PDF
3. Odpowiedź nr 3 224.70 KbPlik PDF
4. Odpowiedź nr 4 94.25 KbPlik PDF
5. Instrukcja dla Wykonawców. 257.15 Kb
6. Zał. Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 286.50 KbPlik DOC
7. Zał. Nr 2 - Formularz oferty 244.50 KbPlik DOC
8. Zał. Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy. 22.23 Kb
9. Zał. Nr 4 - Grupa kapitałowa 45.00 KbPlik DOC
10. Zał. Nr 5 - Projekt umowy 263.50 KbPlik DOC
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2018-04-03 08:00:00
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2018-04-03 14:27:34

Rejestr zmianData składania ofert:
2018-03-19 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. regulamin 9.10 Kb
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2018-03-12 08:00:00
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2018-03-12 12:31:22

Rejestr zmianData składania ofert:
2018-03-12 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. regulamin 9.21 Kb
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2018-03-07 08:00:00
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2018-03-07 14:14:45

Rejestr zmian

Wójt Gminy Dydnia

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości

 

1.        gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 625 o pow. 0,16 ha, położonej w miejscowości Krzemienna, obj. księgą wieczystą KS1B/00035304/9. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Działka nie posiada drogi dojazdowej, dojazd do działki możliwy poprzez bród rzeki.
Cena wywoławcza – 20700,00 zł brutto,
zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 04 kwietnia 2018 r., o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy;

2.        gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 177 o pow. 0,2332 ha, położonej w miejscowości Witryłów, obj. księgą wieczystą KS1B/00019552/4. Kształt działki regularny, wieloboczny. Dojazd do działki prowadzi drogą asfaltową łączącą się w niedalekiej odległości z drogą publiczną powiatową.
Cena wywoławcza – 27900,00 zł brutto,
zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 04 kwietnia 2018 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy;

 

Wadium w gotówce wysokości 10 % ceny wywoławczej danej nieruchomości należy wpłacić na konto – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Sanok o/Dydnia 49864211002005900003320001 do dnia 29.03.2018 r. Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży nie są obciążone, ani nie ma wobec niech żadnych zobowiązań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca danej nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym jej w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dla w/w nieruchomości odbyły się dwa przetargi w dniach 03 października 2017 r. i 14 listopada 2017 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Oferent, który wygra przetarg, ponosi w całości koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności nieruchomości.

Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 w pokoju nr 107 lub pod numerem tel. (013) 4308147.

 

 

 

                                                                                                                   Wójt Gminy Dydnia

                                                                                                                   mgr Jerzy F. Adamski

 Data składania ofert:
2018-04-04 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-03-29 23:59:00
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2018-03-02 08:00:00
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2018-03-02 08:21:52

Rejestr zmian

Wójt Gminy Dydnia

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości

 

1.      gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 2211/3 o pow. 0,1955 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce 2211/6 o pow. 0,0406 ha, położonej w miejscowości Dydnia, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Zabudowę mieszkaniową można będzie realizować po uprzednim otrzymaniu pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie

Cena wywoławcza – 20500,00 zł brutto, w tym należny podatek VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 04 kwietnia 2018 r., o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy.

2.      gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 2211/4 o pow. 0,08 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce 2211/6 o pow. 0,0406 ha, położonej w miejscowości Dydnia, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Zabudowę mieszkaniową można będzie realizować po uprzednim otrzymaniu pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie.

Cena wywoławcza – 10400,00 zł brutto, w tym należny podatek VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 04 kwietnia 2018 r., o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy;

3.      gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 2211/5 o pow. 0,09 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce 2211/6 o pow. 0,0406 ha, położonej w miejscowości Dydnia, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Zabudowę mieszkaniową można będzie realizować po uprzednim otrzymaniu pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie.
Cena wywoławcza – 11400,00 zł brutto,
w tym należny podatek VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 04 kwietnia 2018 r., o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy;

4.        gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 426 o pow. 0,1307 ha, położonej w miejscowości Witryłów, obj. księgą wieczystą KS1B/00019552/4. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Teren działki mocno zróżnicowany, pokryty trawą oraz samosiewami drzew i krzewów. Dojazd do działki prowadzi drogą częściowo utwardzoną łączącą się z drogą asfaltową.

Cena wywoławcza – 10900,00 zł brutto, zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 04 kwietnia 2018 r., o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy;

 

Wadium w gotówce wysokości 10 % ceny wywoławczej danej nieruchomości należy wpłacić na konto – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Sanok o/Dydnia 49864211002005900003320001 do dnia 29.03.2018 r. Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży nie są obciążone, ani nie ma wobec nich żadnych zobowiązań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca danej nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym jej w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.

Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Dla w/w nieruchomości położonych w Dydni odbył się jeden przetarg w dniu 19 grudnia 2018 r., który zakończył się wynikiem negatywnym, zaś nieruchomości położonej w Witryłowie odbył się jeden przetarg w dniu 14 listopada 2017 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

Oferent, który wygra przetarg, ponosi w całości koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności nieruchomości.

Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 w pokoju nr 107 lub pod numerem tel. (013) 4308147 lub (013) 4308123.

Wójt Gminy Dydnia 

Jerzy F. AdamskiData składania ofert:
2018-04-04 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-03-29 23:59:00
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2018-03-02 08:00:00
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2018-03-02 08:19:03

Rejestr zmian


Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl