Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
16-11-2018, Piątek, 01:11


Jesteś tutaj :: eBIP :: Przetargi
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Szukaj przetargu
Data rozpoczęcia przetargu: od: do:
Rozstrzygnięte przetargi Nierozstrzygniete przetargi Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Wójt Gminy Dydnia

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości

 

1.      gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 594/5 o pow. 0,1490 ha, położonej w miejscowości Niebocko, obj. księgą wieczystą KS1B/00035863/5. Działka zlokalizowana jest w kompleksie terenów zurbanizowanych oraz przy kompleksie terenów rolnych. Teren na stoku, w części zachodniej działki występuje niewielkie zakrzaczenie o wartości 200,00 zł. Dojazd do działki dobry z drogi publicznej drogą żwirowaną.

Cena wywoławcza – 4200,00 zł brutto, zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 03 grudnia 2018 r., o godz. 8:30 w siedzibie Urzędu Gminy.

2.      gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 594/6 o pow. 0,1655 ha, położonej w miejscowości Niebocko, obj. księgą wieczystą KS1B/00035863/5. Działka zlokalizowana jest w kompleksie terenów zurbanizowanych oraz przy kompleksie terenów rolnych. Teren na łagodnym stoku. Dojazd do działki dobry z drogi publicznej drogą żwirowaną.

Cena wywoławcza – 4700,00 zł brutto, zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 03 grudnia 2018 r., o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy.

3.      gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako udział ½ części w dgr nr 42 o pow. ogólnej 0,67 ha, położonej w miejscowości Niebocko, obj. księgą wieczystą KS1B/00035199/9. Działka zlokalizowana jest w kompleksie nieruchomości rolnych oraz leśnych, w znacznej odległości od siedlisk gospodarczych. Teren na łagodnym stoku. Stanowi użytek zielony i leśny wartość drzewostanu „na pniu” wynosi 550,00 zł. Brak dojazdu.

Cena wywoławcza – 3700,00 zł brutto, zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 03 grudnia 2018 r., o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Gminy.

4.      gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako udział ½ części w dgr nr 21/2 o pow. ogólnej 0,08 ha, położonej w miejscowości Niebocko, obj. księgą wieczystą KS1B/00035199/9. Działka zlokalizowana jest w kompleksie nieruchomości rolnych oraz leśnych, w znacznej odległości od siedlisk gospodarczych i jest bardzo wąska. Teren na łagodnym stoku, stanowi użytek zielony w części zakrzaczony. Brak dojazdu.

Cena wywoławcza – 800,00 zł brutto, zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 03 grudnia 2018 r., o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Gminy.

gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako udział ½ części w dgr nr 21/1 o pow. ogólnej 0,12 ha, położonej w miejscowości Niebocko, obj. księgą wieczystą KS1B/00035199/9. Działka zlokalizowana jest w kompleksie nieruchomości rolnych oraz leśnych, w znacznej odległości od siedlisk gospodarczych i jest bardzo wąska. Teren na łagodnym stoku, stanowi użytek zielony w części zakrzaczony. Brak dojazdu.

Cena wywoławcza – 980,00 zł brutto, zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 03 grudnia 2018 r., o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Gminy.

5.      gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 168 o pow. 0,0734 ha, położonej w miejscowości Niewistka, obj. księgą wieczystą KS1B/00043573/4. Działka zlokalizowana jest w kompleksie nieruchomości rolnych. Porośnięta jest trawą i zakrzaczeniami w południowej części działki. Kształt działki trójkątny, teren na stoku. Brak dojazdu.

Cena wywoławcza – 1100,00 zł brutto, zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 03 grudnia 2018 r., o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy.

6.      gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako udział ½ części w dgr nr 212 o pow. ogólnej 0,9446 ha, położonej w miejscowości Witryłów, obj. księgą wieczystą KS1B/00019888/8. Działka zlokalizowana jest w kompleksie nieruchomości rolnych oraz lasów, w znacznej odległości od siedlisk gospodarczych. Teren na stoku, stanowi użytek zielony. Dojazd drogą gruntową.

Cena wywoławcza – 6000,00 zł brutto, zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 03 grudnia 2018 r., o godz. 13:30 w siedzibie Urzędu Gminy;

7.        gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 275 o pow. ogólnej 0,2822 ha, położonej w miejscowości Witryłów, obj. księgą wieczystą KS1B/00019900/9. Działka zlokalizowana jest w kompleksie nieruchomości rolnych, w znacznej odległości od siedlisk gospodarczych. Teren na stoku, stanowi użytek zakrzaczony, zakrzaczenia te są bez wartości rynkowej. Dojazd drogą gruntową.

Cena wywoławcza – 2000,00 zł brutto, zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 03 grudnia 2018 r., o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy.

 

Wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej danej nieruchomości należy wpłacić na konto – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Sanok o/Dydnia 49864211002005900003320001 do dnia 23.11.2018 r. Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży nie są obciążone, ani nie ma wobec nich żadnych zobowiązań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca danej nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym jej w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.

Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.

Oferent, który wygra przetarg, ponosi w całości koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności nieruchomości.

Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 w pokoju nr 107 lub pod numerem tel. (013) 4308147 lub (013) 4308123.

 

 

Wójt Gminy Dydnia

 

Jerzy F. Adamski

 

 

 

 Data składania ofert:
2018-12-03 08:30:00
Data wpłaty wadium:
2018-11-23 23:59:00
Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2018-10-30 08:00:00
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2018-10-30 11:22:07

Rejestr zmianData składania ofert:
2018-10-16 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-10-16 10:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. przebudowa drogi k.Lesniczowk 870.74 KbPlik PDF
2. przebudowa drogi k.Nester 797.29 KbPlik PDF
3. Przedmiar Droga Dydnia 150m 2632 k leśnicz asfalt 311.79 KbPlik PDF
4. Przedmiar Droga Witryłów k. Nester 697, 700 140m asfalt 308.45 KbPlik PDF
5. S.T.W. i O. R. - Odb Dróg Dydnia leśniczówka 168.00 KbPlik DOC
6. SIWZ 461.00 KbPlik DOC
7. usytuowanie drogi LESNICZOWKA 2.41 MBPlik PDF
8. usytuowanie drogi NESTER 2.01 MBPlik PDF
9. Zał. nr 4. Szczegółowe warunki umowy 192.50 KbPlik DOC
10. Zał. nr 5 . Wzór oferty 41.50 KbPlik DOC
11. Zał. nr 6. Oswiad. -z-art-25a-ust-1-warunki-udzialu-postepowanie-dwuetapowe. 21.09 Kb
12. Zał. nr 7. Oświad. wyk. -z-art-25a-ust-1-podst.-wykluczenia. 22.13 Kb
13. Zał. nr 8. Wykaz kierownictwa i kadry 36.50 KbPlik DOC
14. Zał. nr 9. Doświadczenie 39.00 KbPlik DOC
15. Zał. nr 10. Podwykonawcy 33.00 KbPlik DOC
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2018-09-27 08:00:00
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2018-09-28 10:00:43

Rejestr zmian

Wójt Gminy Dydnia

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości

 

1.      gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 2211/3 o pow. 0,1955 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce 2211/6 o pow. 0,0406 ha, położonej w miejscowości Dydnia, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Zabudowę mieszkaniową można będzie realizować po uprzednim otrzymaniu pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie

Cena wywoławcza – 16600,00 zł brutto, w tym należny podatek VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 02 października 2018 r., o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy.

2.      gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 2211/4 o pow. 0,08 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce 2211/6 o pow. 0,0406 ha, położonej w miejscowości Dydnia, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Zabudowę mieszkaniową można będzie realizować po uprzednim otrzymaniu pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie.

Cena wywoławcza – 8420,00 zł brutto, w tym należny podatek VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 02 października 2018 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy;

3.      gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 2211/5 o pow. 0,09 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce 2211/6 o pow. 0,0406 ha, położonej w miejscowości Dydnia, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Zabudowę mieszkaniową można będzie realizować po uprzednim otrzymaniu pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie.
Cena wywoławcza – 9230,00 zł brutto,
w tym należny podatek VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 02 października 2018 r., o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy;

 

Wadium w gotówce wysokości 10 % ceny wywoławczej danej nieruchomości należy wpłacić na konto – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Sanok o/Dydnia 49864211002005900003320001 do dnia 25.09.2018 r. Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży nie są obciążone, ani nie ma wobec nich żadnych zobowiązań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca danej nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym jej w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.

Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Dla w/w nieruchomości położonych w Dydni odbyły się dwa przetargi i tak: I przetarg w dniu 19.12.2017 r., II przetarg w dniu 04.04.2018 r., III przetarg w dniu 26.06.2018 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Oferent, który wygra przetarg, ponosi w całości koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności nieruchomości.

Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 w pokoju nr 107 lub pod numerem tel. (013) 4308147 lub (013) 4308123.

 

Wójt Gminy Dydnia

 

Jerzy F. AdamskiData składania ofert:
2018-10-02 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-09-25 23:59:00
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2018-08-27 08:00:00
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2018-08-27 09:19:52

Rejestr zmianData składania ofert:
2018-08-30 10:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 397.50 KbPlik DOC
2. Zał. nr 1. Specyfikacja wyposażenia autobusu 49.00 KbPlik DOC
3. zał. nr 2 Projekt umowy. 31.37 Kb
4. Zał. nr 3 . Wzór oferty 45.50 KbPlik DOC
5. Zał. Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy. 25.68 Kb
6. Zał. nr 5. Doświadczenie 38.50 KbPlik DOC
7. Zał. nr 6. Wykaz kierownictwa i kadry 36.00 KbPlik DOC
8. Zał. nr 7. Podwykonawcy 32.50 KbPlik DOC
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2018-08-21 21:55:00
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2018-08-22 05:59:05

Rejestr zmian

Wójt Gminy Dydnia

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości

 

1.      gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 166/2 o pow. 0,1544 ha, położonej w miejscowości Niewistka, obj. księgą wieczystą KS1B/00043573/4. Działka porośnięta jest trawą, zlokalizowana na płaskim zboczu. Na części działki występuje niewielkie zakrzaczenie samosiewami. Położona jest w kompleksie nieruchomości rolnych, gruntów zakrzaczonych oraz w bliskiej odległości od rozproszonych siedlisk gospodarczych. Znajduje się przy drodze asfaltowej, ponadto wzdłuż całej długości dłuższej granicy biegnie droga gruntowa.

Cena wywoławcza – 4320,00 zł brutto, zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 18 września 2018 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy.

2.      gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 393/2 o pow. 0,1136 ha, położonej w miejscowości Witryłów, obj. księgą wieczystą KS1B/00019552/4. Działka jest zakrzaczona i porośnięta bezwartościowym zadrzewieniem. Teren na stromej skarpie. Leży w kompleksie nieruchomości rolnych, zakrzaczonych oraz w sąsiedztwie zabudowy. Działka znajduje się przy drodze gruntowej.

Cena wywoławcza – 1650,00 zł brutto, zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 18 września 2018 r., o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy;

3.        gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 500 o pow. 0,0590 ha, położonej w miejscowości Witryłów, obj. księgą wieczystą KS1B/00019552/4. Działka jest porośnięta trawą, przy jej południowej granicy jest zakrzaczona skarpa. Położona jest w kompleksie nieruchomości rolnych, gruntów zakrzaczonych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i publicznej. Działka znajduje się przy drodze asfaltowej, jednak brak jest zjazdu z tej drogi.

Cena wywoławcza – 2000,00 zł brutto, zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 18 września 2018 r., o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy.

 

Wadium w gotówce wysokości 10 % ceny wywoławczej danej nieruchomości należy wpłacić na konto – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Sanok o/Dydnia 49864211002005900003320001 do dnia 12.09.2018 r. Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży nie są obciążone, ani nie ma wobec nich żadnych zobowiązań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca danej nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym jej w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.

Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.

Oferent, który wygra przetarg, ponosi w całości koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności nieruchomości.

Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 w pokoju nr 107 lub pod numerem tel. (013) 4308147 lub (013) 4308123.

 

 

Wójt Gminy Dydnia

 

Jerzy F. Adamski

 

 

 

 Data składania ofert:
2018-09-18 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-09-12 23:59:00
Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2018-08-14 08:00:00
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2018-08-14 09:23:54

Rejestr zmian


ZMIANY:
2018-08-14 14:43:55: Dodano plik SIWZ.doc
2018-08-14 14:42:35: Dodano plik załącz. nr 9 żywność, napoje i produkty pokrewne; miód naturalny; ryby przetworzone i konserwowane.odt
Więcej >>>
2018-08-14 14:42:03: Dodano plik załącz. nr 8 oleje roślinne; tłuszcze zwierzece.doc
2018-08-14 14:41:21: Dodano plik załącz. nr 7 mąka zbożowa i podobne produkty; produkty z ziaren zbóż.doc
2018-08-14 14:40:49: Dodano plik załącz. nr 6 pieczywo, świeże wyroby piekarskie.doc
2018-08-14 14:40:22: Dodano plik załącz. nr 5 zboża, ziemniaki, warzywa i owoce.doc
2018-08-14 14:39:48: Dodano plik załącz. nr 4 art. ogolno spożywcze.odt
2018-08-14 14:39:15: Dodano plik załącz. nr 3 art. głęboko mrożone; ryby mrożone.doc
2018-08-14 14:38:38: Dodano plik zalacz. nr 13 wzor umowy.doc
2018-08-14 14:38:07: Dodano plik zalacz. nr 12 oswiadcz. o braku podstaw do wykluczenia.doc
2018-08-14 14:37:36: Dodano plik zalacz. nr 11 oswiadcz. o spelnieniu warunkow.doc
2018-08-14 14:36:44: Dodano plik zalacz. nr 10 - formularz oferty.doc
2018-08-14 14:35:59: Dodano plik zalacz. nr 2 świeże mięso wołowe, wieprzowe i przetwory z mięs; świeże mięso drobiowe.doc
2018-08-14 14:35:15: Dodano plik zalacz. nr 1 produkty mleczarskie; jaja.doc
2018-08-14 14:34:10: Dodano plik Ogłoszenie przetargu.doc

PRZETARG NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI 


 

Samorządowe Przedszkole w Dydni,

Dydnia 212

36-204 Dydnia

 

tel. (13) 430 32 53

e-mail:przedszkoledydnia@op.pl

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI

 

I. Samorządowe Przedszkole w Dydni, 36-204 Dydnia 212, ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest ”Dostawa żywności do kuchni Samorządowego Przedszkola w Dydni, mieszczącego się w budynku CARITAS Archidiecezji Przemyskiej, Stacja Opieki Medycznej, Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni, w celu przygotowania posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób starszych i niepełnosprawnych”. 

II. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 14-08-2018 nr
ogłoszenia 604289-N-2018

Zamówienie o wartości PONIŻEJ 30 000,00 euro.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

III. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej zamawiającego: www.przedszkoledydnia.samorzad.pl; strony BIP :  http://bip.zetorzeszow.eu/ugdydnia/ bądź w Samorządowym Przedszkolu w Dydni, 36-204 Dydnia 212 w godzinach od 700 do 1400.

IV. Przedmiotem zamówienia jest ”Dostawa żywności do kuchni Samorządowego Przedszkola w Dydni, mieszczącego się w budynku CARITAS Archidiecezji Przemyskiej, Stacja Opieki Medycznej, Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni, w celu przygotowania posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób starszych i niepełnosprawnych”.

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - liczba części 9. Przedmiot zamówienia obejmuje niżej wymienione części określone cyfrą rzymską i nazwą:

 

Część I 

Art. mleczarskie,                    – załącznik Nr 1 do SIWZ,                CPV 15500000-3,

·         dostawy w okresie 4 m-cy od podpisania umowy,

Część II 

Mięso, wędliny                       – załącznik Nr 2 do SIWZ,                CPV 15100000-9,

·         dostawy w okresie 4 m-cy od podpisania umowy,

Część III 

Art. głęboko mrożone            – załącznik Nr 3 do SIWZ,                CPV 15896000-5,

·         dostawy w okresie 4 m-cy od podpisania umowy,

Część IV

Art. ogólno spożywcze          – załącznik Nr 4 do SIWZ,               CPV 15800000-6,

·         dostawy w okresie 4 m-cy od podpisania umowy,

Część V 

Zboża, ziemniaki,                   – załącznik Nr 5 do SIWZ,                CPV 03200000-3,

warzywa, owoce                   

·         dostawy w okresie 4 m-cy od podpisania umowy,

Część VI 

Pieczywo, świeże                   – załącznik Nr 6 do SIWZ,                CPV 15810000-9,

wyroby piekarskie

·         dostawy w okresie 4 m-cy od podpisania umowy,

Część VI I

Mąka zbożowa                       załącznik Nr 7 do SIWZ,                CPV 15612000-1,

i podobne produkty

  • dostawy w okresie 4 m-cy od podpisania umowy,

Część VI I I

Oleje roślinne                         załącznik Nr 8 do SIWZ,                CPV 15411100-5,

  • dostawy w okresie 4 m-cy od podpisania umowy,

Część IX

Żywność, napoje                    załącznik Nr 9 do SIWZ,                CPV 15000000-8,

i produkty pokrewne

·         dostawy w okresie 4 m-cy od podpisania umowy,

 

2. Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy po zamówieniu złożonym w formie pisemnej lub telefonicznie przez Zamawiającego, transportem i na koszt Wykonawcy do kuchni Samorządowego Przedszkola w Dydni, mieszczącego się w budynku CARITAS Archidiecezji Przemyskiej, Stacja Opieki Medycznej, Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni , w dniach uzgodnionych z Zamawiającym.

V. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej.

VI . Warunki udziału w postępowaniu:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące:

1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik Nr 11 do SIWZ).

1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że posiada wiedze i doświadczenie niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia oraz warunkiem udziału w postępowaniu jest: wykonanie , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie 3 ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie), co najmniej dwóch dostaw odpowiadających swym rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, tj. dostawom artykułów spożywczych tożsamych z przedmiotem oferty. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia.(załącznik Nr 11 do SIWZ).

1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy, że dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym odpowiednim dla potrzeb przedmiotu zamówienia oraz warunkiem udziału jest: posiadanie środka transportu( chłodni- w przypadku artykułów wymagających chłodzenia) przystosowanego do przewozu artykułów spożywczych będących przedmiotów zamówienia, spełniającego obowiązujące wymogi sanitarne.

Wykonawca złoży również oświadczenie , że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  Ocena spełnienia tego warunku  będzie dokonana według formuły spełnia- nie spełnia.  (załącznik Nr 11 do SIWZ).

1.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy, że znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnych do wykonania przedmiotu. Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia. (załącznik Nr 11 do SIWZ).

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

VII.          Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy powinni dostarczyć wraz z ofertą.

1.  Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

2.  Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

3.  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VIII.       Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

1. Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

2. Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

IX. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. Zamawiający wyznacza jedno kryterium ocena oferty - cena 100 % (C)
XI. Oferty należy składać w siedzibie Samorządowego Przedszkola w Dydni, 36-204 Dydnia 212, w terminie do dnia 29-08-2018r. do godz 1000 , otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Samorządowego Przedszkola w Dydni 36-204 Dydnia 212, w dniu 29-08-2018r. o godz 1030

XII. Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

XIII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIV. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

XV. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Data składania ofert:
2018-08-29 10:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 57.00 KbPlik DOC
2. zalacz. nr 1 produkty mleczarskie; jaja 52.00 KbPlik DOC
3. zalacz. nr 2 świeże mięso wołowe, wieprzowe i przetwory z mięs; świeże mięso drobiowe 69.00 KbPlik DOC
4. zalacz. nr 10 - formularz oferty 30.50 KbPlik DOC
5. zalacz. nr 11 oswiadcz. o spelnieniu warunkow 32.00 KbPlik DOC
6. zalacz. nr 12 oswiadcz. o braku podstaw do wykluczenia 26.50 KbPlik DOC
7. zalacz. nr 13 wzor umowy 44.00 KbPlik DOC
8. załącz. nr 3 art. głęboko mrożone; ryby mrożone 74.50 KbPlik DOC
9. załącz. nr 4 art. ogolno spożywcze 23.82 Kb
10. załącz. nr 5 zboża, ziemniaki, warzywa i owoce 158.52 KbPlik DOC
11. załącz. nr 6 pieczywo, świeże wyroby piekarskie 87.47 KbPlik DOC
12. załącz. nr 7 mąka zbożowa i podobne produkty; produkty z ziaren zbóż 111.30 KbPlik DOC
13. załącz. nr 8 oleje roślinne; tłuszcze zwierzece 64.67 KbPlik DOC
14. załącz. nr 9 żywność, napoje i produkty pokrewne; miód naturalny; ryby przetworzone i konserwowane 20.47 Kb
15. SIWZ 111.00 KbPlik DOC
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2018-08-14 08:00:00
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2018-08-14 14:29:55
Modyfikował(a): Admin Admin
Data: 2018-08-14 14:43:55

Rejestr zmianData składania ofert:
2018-08-24 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-24 10:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Droga niebocko 1471, dł 400m przedmiar 310.70 KbPlik PDF
2. mapa dydnia 1.71 MBPlik PDF
3. mapa niebocko 2.03 MBPlik PDF
4. Opis techniczny droga Dydnia. 15.35 Kb
5. Opis techniczny droga Niebocko 39.50 KbPlik DOC
6. Przebudowa drogi wm Dydnia Czebieniak 1070 przed 313.41 KbPlik PDF
7. S.T.W. i O. R. - Odb Dróg Dydnia k. Czebieniak 142.00 KbPlik DOC
8. S.T.W. i O. R. - Odb Dróg Niebocko k. Pomykała 138.00 KbPlik DOC
9. SIWZ 456.50 KbPlik DOC
10. Zał. nr 4. Szczegółowe warunki umowy 192.50 KbPlik DOC
11. Zał. nr 5 . Wzór oferty 41.50 KbPlik DOC
12. Zał. nr 6. Oswiad. -z-art-25a-ust-1-warunki-udzialu-postepowanie-dwuetapowe. 21.09 Kb
13. Zał. nr 7. Oświad. wyk. -z-art-25a-ust-1-podst.-wykluczenia. 22.13 Kb
14. Zał. nr 8. Wykaz kierownictwa i kadry 36.50 KbPlik DOC
15. Zał. nr 9. Doświadczenie 39.00 KbPlik DOC
16. Zał. nr 10. Podwykonawcy 33.00 KbPlik DOC
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2018-08-09 12:00:00
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2018-08-09 21:32:07

Rejestr zmian


ZMIANY:
2018-07-10 15:03:44: Dodano plik Załącznik nr 7 - Projekt umowy.pdf
2018-07-10 15:03:14: Dodano plik Załącznik nr 6 - Wykaz środków transportu.pdf
Więcej >>>
2018-07-10 15:02:58: Dodano plik Załącznik nr 5 - Wykaz osób.pdf
2018-07-10 15:02:40: Dodano plik Załącznik nr 4 - Informacja dotycząca obowiązku podatkowego.pdf
2018-07-10 15:01:42: Dodano plik Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf
2018-07-10 15:01:19: Dodano plik Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu-1.pdf
2018-07-10 15:00:40: Dodano plik Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf
2018-07-10 14:59:33: Dodano plik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2018-1.pdf
2018-07-10 14:58:29: Dodano plik Ogłoszenie o przetargu-1.pdf


Data składania ofert:
2018-07-25 10:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu usługi 398.43 KbPlik PDF
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 968.24 KbPlik PDF
3. Załącznik nr 1 312.46 KbPlik PDF
4. Załącznik nr 2 193.58 KbPlik PDF
5. Załącznik nr 3 200.87 KbPlik PDF
6. Załącznik nr 4 165.95 KbPlik PDF
7. Załącznik nr 5 169.34 KbPlik PDF
8. Załącznik nr 6 103.87 KbPlik PDF
9. Załącznik nr 7 375.99 KbPlik PDF
Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2018-07-10 08:00:00
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2018-07-10 14:52:46
Modyfikował(a): Admin Admin
Data: 2018-07-10 15:03:44

Rejestr zmian

Wójt Gminy Dydnia

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości

 

1.      gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 2211/3 o pow. 0,1955 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce 2211/6 o pow. 0,0406 ha, położonej w miejscowości Dydnia, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Zabudowę mieszkaniową można będzie realizować po uprzednim otrzymaniu pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie

Cena wywoławcza – 18450,00 zł brutto, w tym należny podatek VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 r., o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy.

2.      gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 2211/4 o pow. 0,08 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce 2211/6 o pow. 0,0406 ha, położonej w miejscowości Dydnia, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Zabudowę mieszkaniową można będzie realizować po uprzednim otrzymaniu pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie.

Cena wywoławcza – 9360,00 zł brutto, w tym należny podatek VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy;

3.      gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 2211/5 o pow. 0,09 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce 2211/6 o pow. 0,0406 ha, położonej w miejscowości Dydnia, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Zabudowę mieszkaniową można będzie realizować po uprzednim otrzymaniu pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie.
Cena wywoławcza – 10260,00 zł brutto,
w tym należny podatek VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 r., o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy;

 

Wadium w gotówce wysokości 10 % ceny wywoławczej danej nieruchomości należy wpłacić na konto – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Sanok o/Dydnia 49864211002005900003320001 do dnia 19.06.2018 r. Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży nie są obciążone, ani nie ma wobec nich żadnych zobowiązań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca danej nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym jej w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.

Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Dla w/w nieruchomości położonych w Dydni odbyły się dwa przetargi i tak: I przetarg w dniu 19.12.2018 r., II przetarg w dniu 04.04.2018 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Oferent, który wygra przetarg, ponosi w całości koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności nieruchomości.

Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 w pokoju nr 107 lub pod numerem tel. (013) 4308147 lub (013) 4308123.

 

Wójt Gminy Dydnia

 

Jerzy F. AdamskiData składania ofert:
2018-06-26 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-06-19 23:59:00
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2018-05-24 08:00:00
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2018-05-24 10:57:20

Rejestr zmian

Wójt Gminy Dydnia

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości

 

1.        gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 625 o pow. 0,16 ha, położonej w miejscowości Krzemienna, obj. księgą wieczystą KS1B/00035304/9. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Działka nie posiada drogi dojazdowej, dojazd do działki możliwy poprzez bród rzeki.
Cena wywoławcza – 18630,00 zł brutto,
zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 r., o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy;

2.        gruntowej niezabudowanej, oznaczone jako dgr nr 177 o pow. 0,2332 ha, położonej w miejscowości Witryłów, obj. księgą wieczystą KS1B/00019552/4. Kształt działki regularny, wieloboczny. Dojazd do działki prowadzi drogą asfaltową łączącą się w niedalekiej odległości z drogą publiczną powiatową.
Cena wywoławcza – 25110,00 zł brutto,
zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 r., o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy;

 

Wadium w gotówce wysokości 10 % ceny wywoławczej danej nieruchomości należy wpłacić na konto – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Sanok o/Dydnia 49864211002005900003320001 do dnia 19.06.2018 r. Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży nie są obciążone, ani nie ma wobec niech żadnych zobowiązań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca danej nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym jej w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu co potwierdzają poprzez złożenie oświadczenia. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.

Dla w/w nieruchomości odbyły się trzy przetargi w dniach 03 października 2017 r., 14 listopada 2017 r. i 04 kwietnia 2018 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Oferent, który wygra przetarg, ponosi w całości koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności nieruchomości.

Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 w pokoju nr 107 lub pod numerem tel. (013) 4308147.

 

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Dydnia

                                                                                                          mgr Jerzy F. Adamski

 Data składania ofert:
2018-06-26 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-06-19 23:59:00
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2018-05-24 08:00:00
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2018-05-24 10:59:59

Rejestr zmian


Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl