Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
15-07-2019, Poniedziałek, 22:22


Jesteś tutaj :: eBIP :: Przetargi
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Wójt Gminy Dydnia

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości

 

1.      gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 166/2 o pow. 0,1544 ha, położonej w miejscowości Niewistka, obj. księgą wieczystą KS1B/00043573/4. Działka porośnięta jest trawą, zlokalizowana na płaskim zboczu. Na części działki występuje niewielkie zakrzaczenie samosiewami. Położona jest w kompleksie nieruchomości rolnych, gruntów zakrzaczonych oraz w bliskiej odległości od rozproszonych siedlisk gospodarczych. Znajduje się przy drodze asfaltowej, ponadto wzdłuż całej długości dłuższej granicy biegnie droga gruntowa.

Cena wywoławcza – 4320,00 zł brutto, zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 18 września 2018 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy.

2.      gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 393/2 o pow. 0,1136 ha, położonej w miejscowości Witryłów, obj. księgą wieczystą KS1B/00019552/4. Działka jest zakrzaczona i porośnięta bezwartościowym zadrzewieniem. Teren na stromej skarpie. Leży w kompleksie nieruchomości rolnych, zakrzaczonych oraz w sąsiedztwie zabudowy. Działka znajduje się przy drodze gruntowej.

Cena wywoławcza – 1650,00 zł brutto, zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 18 września 2018 r., o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy;

3.        gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 500 o pow. 0,0590 ha, położonej w miejscowości Witryłów, obj. księgą wieczystą KS1B/00019552/4. Działka jest porośnięta trawą, przy jej południowej granicy jest zakrzaczona skarpa. Położona jest w kompleksie nieruchomości rolnych, gruntów zakrzaczonych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i publicznej. Działka znajduje się przy drodze asfaltowej, jednak brak jest zjazdu z tej drogi.

Cena wywoławcza – 2000,00 zł brutto, zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 18 września 2018 r., o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy.

 

Wadium w gotówce wysokości 10 % ceny wywoławczej danej nieruchomości należy wpłacić na konto – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Sanok o/Dydnia 49864211002005900003320001 do dnia 12.09.2018 r. Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży nie są obciążone, ani nie ma wobec nich żadnych zobowiązań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca danej nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym jej w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.

Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.

Oferent, który wygra przetarg, ponosi w całości koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności nieruchomości.

Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 w pokoju nr 107 lub pod numerem tel. (013) 4308147 lub (013) 4308123.

 

 

Wójt Gminy Dydnia

 

Jerzy F. Adamski

 

 

 

 Data składania ofert:
2018-09-18 10:00:00
Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2018-08-14 08:00:00
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2018-08-14 09:23:54

Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl