Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
24-06-2024, Poniedziałek, 21:05


Jesteś tutaj :: eBIP :: Przetargi
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Wójt Gminy Dydnia

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości

 

1.      gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 594/5 o pow. 0,1490 ha, położonej w miejscowości Niebocko, obj. księgą wieczystą KS1B/00035863/5. Działka zlokalizowana jest w kompleksie terenów zurbanizowanych oraz przy kompleksie terenów rolnych. Teren na stoku, w części zachodniej działki występuje niewielkie zakrzaczenie o wartości 200,00 zł. Dojazd do działki dobry z drogi publicznej drogą żwirowaną.

Cena wywoławcza – 4200,00 zł brutto, zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 03 grudnia 2018 r., o godz. 8:30 w siedzibie Urzędu Gminy.

2.      gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 594/6 o pow. 0,1655 ha, położonej w miejscowości Niebocko, obj. księgą wieczystą KS1B/00035863/5. Działka zlokalizowana jest w kompleksie terenów zurbanizowanych oraz przy kompleksie terenów rolnych. Teren na łagodnym stoku. Dojazd do działki dobry z drogi publicznej drogą żwirowaną.

Cena wywoławcza – 4700,00 zł brutto, zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 03 grudnia 2018 r., o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy.

3.      gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako udział ½ części w dgr nr 42 o pow. ogólnej 0,67 ha, położonej w miejscowości Niebocko, obj. księgą wieczystą KS1B/00035199/9. Działka zlokalizowana jest w kompleksie nieruchomości rolnych oraz leśnych, w znacznej odległości od siedlisk gospodarczych. Teren na łagodnym stoku. Stanowi użytek zielony i leśny wartość drzewostanu „na pniu” wynosi 550,00 zł. Brak dojazdu.

Cena wywoławcza – 3700,00 zł brutto, zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 03 grudnia 2018 r., o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Gminy.

4.      gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako udział ½ części w dgr nr 21/2 o pow. ogólnej 0,08 ha, położonej w miejscowości Niebocko, obj. księgą wieczystą KS1B/00035199/9. Działka zlokalizowana jest w kompleksie nieruchomości rolnych oraz leśnych, w znacznej odległości od siedlisk gospodarczych i jest bardzo wąska. Teren na łagodnym stoku, stanowi użytek zielony w części zakrzaczony. Brak dojazdu.

Cena wywoławcza – 800,00 zł brutto, zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 03 grudnia 2018 r., o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Gminy.

gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako udział ½ części w dgr nr 21/1 o pow. ogólnej 0,12 ha, położonej w miejscowości Niebocko, obj. księgą wieczystą KS1B/00035199/9. Działka zlokalizowana jest w kompleksie nieruchomości rolnych oraz leśnych, w znacznej odległości od siedlisk gospodarczych i jest bardzo wąska. Teren na łagodnym stoku, stanowi użytek zielony w części zakrzaczony. Brak dojazdu.

Cena wywoławcza – 980,00 zł brutto, zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 03 grudnia 2018 r., o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Gminy.

5.      gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 168 o pow. 0,0734 ha, położonej w miejscowości Niewistka, obj. księgą wieczystą KS1B/00043573/4. Działka zlokalizowana jest w kompleksie nieruchomości rolnych. Porośnięta jest trawą i zakrzaczeniami w południowej części działki. Kształt działki trójkątny, teren na stoku. Brak dojazdu.

Cena wywoławcza – 1100,00 zł brutto, zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 03 grudnia 2018 r., o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy.

6.      gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako udział ½ części w dgr nr 212 o pow. ogólnej 0,9446 ha, położonej w miejscowości Witryłów, obj. księgą wieczystą KS1B/00019888/8. Działka zlokalizowana jest w kompleksie nieruchomości rolnych oraz lasów, w znacznej odległości od siedlisk gospodarczych. Teren na stoku, stanowi użytek zielony. Dojazd drogą gruntową.

Cena wywoławcza – 6000,00 zł brutto, zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 03 grudnia 2018 r., o godz. 13:30 w siedzibie Urzędu Gminy;

7.        gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 275 o pow. ogólnej 0,2822 ha, położonej w miejscowości Witryłów, obj. księgą wieczystą KS1B/00019900/9. Działka zlokalizowana jest w kompleksie nieruchomości rolnych, w znacznej odległości od siedlisk gospodarczych. Teren na stoku, stanowi użytek zakrzaczony, zakrzaczenia te są bez wartości rynkowej. Dojazd drogą gruntową.

Cena wywoławcza – 2000,00 zł brutto, zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 03 grudnia 2018 r., o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy.

 

Wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej danej nieruchomości należy wpłacić na konto – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Sanok o/Dydnia 49864211002005900003320001 do dnia 23.11.2018 r. Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży nie są obciążone, ani nie ma wobec nich żadnych zobowiązań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca danej nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym jej w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.

Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.

Oferent, który wygra przetarg, ponosi w całości koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności nieruchomości.

Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 w pokoju nr 107 lub pod numerem tel. (013) 4308147 lub (013) 4308123.

 

 

Wójt Gminy Dydnia

 

Jerzy F. Adamski

 

 

 

 Data składania ofert:
2018-12-03 08:30:00
Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2018-10-30 08:00:00
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2018-10-30 11:22:07

Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl