Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
24-06-2024, Poniedziałek, 21:21


Jesteś tutaj :: eBIP :: Przetargi
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłaszam drugi przetarg nieograniczony, ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego iglastego pozyskanego w lesie mienia komunalnego Gminy Dydnia.

 
1. Sosna wielkowymiarowa w ilości całkowitej – 86,26  m3 
 Oferty poniżej 235,00 zł netto za 1m3 sosny nie będą brane pod uwagę. 
 Do ceny zostanie naliczony należny podatek VAT wysokości 23%.
 
Oferent składa tylko jedną ofertę na dany asortyment.
Oferta na zakup wymienionego drewna powinna zawierać:
  - nazwę i adres oferenta.
  - kwotę za całość asortymentu oferowanego drewna do sprzedaży i cena netto za 1m3.
  - termin i formę płatności.
 
Drewno można oglądać na składzie w miejscowości Obarzym.
Oferty należy składać do dnia 22.02.2019 r. do godziny 9.00 w sekretariacie Urzędu 
Gminy w Dydni pokój nr 102.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2019 r. o godzinie 9.30 w siedzibie Urzędu Gminy
w Dydni pokój nr 107.
Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 107 lub pod numerem tel. 13 4308147
w godzinach 800-1500.
Ogłaszający przetarg, zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 
 
 
 
Dydnia, dnia 15.02.2019 r.
 
 
Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Dydnia Nr 55/2019
z dnia 15 luty 2019 r.
 
 
 
REGULAMIN
 
 
 
     Dla Komisji Przetargowej na przeprowadzenie drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna wielkowymiarowego gatunku sosna, pozyskanego z lasu mienia komunalnego 
w miejscowości Obarzym z działki gruntowej nr 694,  sosna w ilości 86,26m3 .
 
1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach, bez żadnych ograniczeń.
2. Przystąpienie do przetargu oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu i zasad sprzedaży.
3. Ogłosić drugi przetarg ofertowy, nieograniczony na sprzedaż drewna wielkowymiarowego liściastego pozyskanego w miejscowości Obarzym, sposobem zwyczajowo przyjętym i na stronie internetowej.
4. Oferent składa tylko jedną ofertę na dany asortyment. 
5. Oferta na zakup wymienionego drewna powinna zawierać:
• nazwę i adres oferenta
• kwotę za całość danej pozycji jednego asortymentu oferowanego drewna do sprzedaży i średnią cenę netto za 1 m3 (bez VAT)
• termin i formę płatności.
6. Oferty należy składać do dnia 22.02.2019 r. godziny 900 w sekretariacie Urzędu Gminy
w Dydni pokój nr 102.
7. Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 22.02.2019 r. o godzinie 9.30 
w siedzibie, Urzędu Gminy Dydnia pokój nr 107.
8. Dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty (oferowanej kwota i termin zapłaty).
9. Kryterium oceny ofert jest wyłącznie cena drewna.
10. W przypadku oferenta, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. 
11. Sprzedający zastrzega sobie że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte w drewnie oraz reklamacji danego asortymentu ze względu na brak klasyfikacji.
12. Poinformować oferenta, że będzie mógł odebrać drewno w ilości dokonanej wpłaty na dzień odbioru.
13. Umowę kupna sprzedaży należy sporządzić do 7 dni od daty wyboru oferty.
14. W przypadku niedojścia do skutku przetargu ofertowego prowadzić dalszą sprzedaż w drodze negocjacji.
15. Szczegółowe warunki negocjacji zostaną ustalone odrębnym zarządzeniem.
 
 
 
 
Dydnia, dnia 15.02.2019 r.
 
 


Data składania ofert:
2019-02-22 09:00:00
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2019-02-15 08:00:00
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2019-02-15 14:35:51

Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl