Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
26-09-2021, Niedziela, 07:51


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Zarządzenie nr 247/2012

WÓJTA GMINY DYDNIA

z dnia 21 maja 2012 roku


 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony przeciwpożarowej oraz wspierania realizacji programów dotyczących edukacji obywatelskiej, samorządowej i patriotycznej ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnowania tożsamości z lokalną społecznością.Na podstawie art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz Uchwały nr X/85/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dydnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Przyznać dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony przeciwpożarowej oraz wspierania realizacji programów dotyczących edukacji obywatelskiej, samorządowej i patriotycznej ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnowania tożsamości z lokalną społecznością z propozycją komisji konkursowej zawartą w protokole z dnia 21 maja 2012 roku określoną w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Obywatelskich.

 

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dydnia oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.


Wójt Gminy Dydnia

Jerzy F. Adamski

 

 

 

 


Załącznik do Zarządzenia Wójta

 

Gminy Dydnia nr 247 /2012

 

z dnia 21 maja 2012 roku
 

Wysokość dotacji przyznanej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony przeciwpożarowej oraz wspierania realizacji programów dotyczących edukacji obywatelskiej, samorządowej i patriotycznej ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnowania tożsamości z lokalną społecznością


Zestawienie ofert złożonych na ogłoszony konkurs Zarządzeniem Wójta Gminy Dydnia Nr 225/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 roku

 

Lp

 

Nazwa oferenta

 

Nazwa zadania

Kwota całego zadania

Kwota dotacji proponowana przez oferenta

Kwota proponowana przez komisję

Termin realizacji zadania

1

Uczniowski Klub Sportowy „Pionier” Niebocko

Upowszechnianie piłki siatkowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

 

4 600,-

 

3 500,-

 

 

2 500,-

 

30.11 2012r

 

2

Akcja Katolicka Parafia Dydnia pw. św. Michała Archanioła i św. Anny

Społeczna rola środowiska – szkoły – kościoła – urzędów i instytucji w kształtowaniu osobowości dzieci i młodzieży w kręgu tzw. eurosierot”

 

 

9 030,-

 

 

2 000,-

 

 

 

2 000,-

 

 

17.06.
2012r

 

3

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Orły” Jabłonka

Ochrona i promocja zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 

 

3 000,-

 

 

2 400,-

 

 

 

1 500,-

 

 

 

30.11.

2012r

 

4

Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Grabówka

VII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny – Grabowiańskie Święto fajki

 

14 860,-

 

6 000,-

 

 

1 500,-

 

10.08.
2012r

 

 

5

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji i Środowiska Lokalnego Wsi Niebocko

VIII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Dzieci Gór i Dolin”

 

23 350,-

 

7 600,-

 

 

2 500,-

 

20.07.
2012r

 

6

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Końskie

I Galicyjskie Spotkanie Kapel Ludowych

 

11 520,-

 

2 000,-

 

 

2 000,-

 

26.09.
2012 r

R a z e m

66 360,-

23 500,-

12 000,-

x

 

 

Wójt Gminy Dydnia

Jerzy F. Adamski


Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2012-05-23 11:36:12
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2012-05-23 11:43:45

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl