Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
26-09-2021, Niedziela, 07:48


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zarządzenie Wójta Gminy Dydnia ws. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na ochrone i profilaktykę zdrowia

Zarządzenie nr 412/2013

WÓJTA GMINY DYDNIA

z dnia 17 maja 2013 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury o ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony przeciwpożarowej, wspieranie realizacji programów dotyczących edukacji obywatelskiej, samorządowej i patriotycznej ze szczególnym uwzględnieniem tożsamości z lokalna społecznością, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

 

Na podstawie art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXII/185/2012 Rady Gminy Dydnia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dydnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2013.”

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Przyznać dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury o ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony przeciwpożarowej, wspieranie realizacji programów dotyczących edukacji obywatelskiej, samorządowej i patriotycznej ze szczególnym uwzględnieniem tożsamości z lokalna społecznością, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej zgodną z propozycją komisji konkursowej zawartą w protokole z dnia 15 maja 2013 roku określoną w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Geodezji, Gospodarki Gruntami i Spraw Obywatelskich.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.
 

 

Wójt Gminy Dydnia

Jerzy F. Adamski

 

Załącznik do Zarządzenia Wójta

Gminy Dydnia nr 412/2013

z dnia 17 maja 2013 roku

 

Wysokość dotacji przyznanej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury o ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony przeciwpożarowej, wspieranie realizacji programów dotyczących edukacji obywatelskiej, samorządowej i patriotycznej ze szczególnym uwzględnieniem tożsamości

z lokalna społecznością, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

 

Lp

 

Nazwa oferenta

 

Nazwa zadania

Kwota całego zadania

Kwota dotacji proponowana przez oferenta

Kwota proponowana przez komisję

Termin realizacji zadania

od daty podpisania umowy

do....

1

Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Grabówka

VIII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Grabowiańskie Święto”

 

15 700,00

 

2 500,00

 

2 500,00

 

 

daty podpisania umowy do

10.08.
2013r

 

2

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji i Środowiska Lokalnego Wsi Niebocko”

IX Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Dzieci Gór i Dolin”

 

29 600,00

 

2 500,00

 

2 500,00

 

 

daty podpisania umowy do

27.08.
2013r

 

3

Uczniowski Klub Sportowy „Pionier”
z Niebocka

Upowszechnianie piłki siatkowej w środowisku wiejskim

 

3 400,00

 

2 500,00

 

2 000,00

daty podpisania umowy do

30.11.
2013r

 

4

Stowarzyszenie Obarzym 2009

Ratujmy życie – chrońmy zdrowie – przeciwdziałajmy uzależnieniom”

 

2 729,00

 

2 520,00

 

1 000,00

09.09 -

15.10.
2013r

 

 

5

Ochotniczą Straż Pożarną w Niewistce

Uroczystość jubileuszowa 75 – lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewistce

 

3 000,00

 

2 700,00

 

1 800,00

03.06- 02.08.
2013r

 

6

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Niebocka

Wszystko dla mamy – organizacja Gminnego Dnia Matki

 

4 000,00

 

2 500,00

 

1 700,00

daty podpisania umowy do 30.06.

2013r

7

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji i Środowiska Lokalnego Wsi Niebocko”

 

 

Festyn sportu rodzinnego

 

 

1500,00

 

 

1500,00

 

 

500,00

 

01.06 -

20.06.

2013r

R a z e m

 

 

12 000,00

 

 

Wójt Gminy Dydnia

Jerzy F. Adamski


Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2013-05-17 14:02:03
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2013-05-17 14:07:56

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl