Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
26-09-2021, Niedziela, 08:54


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zarządzenie nr 573 /2014 WÓJTA GMINY DYDNIA z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Zarządzenie nr  573 /2014

WÓJTA GMINY DYDNIA

z dnia 16 kwietnia 2014 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, prowadzenie działań edukacyjnych w społeczeństwie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a szczególnie RK-O, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony przeciwpożarowej, wspieranie realizacji programów dotyczących edukacji obywatelskiej, samorządowej i patriotycznej, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnowania tożsamości z lokalną społecznością, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

 

Na podstawie art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXIII/277/2013 Rady Gminy Dydnia z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Dydnia  
z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyznać dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie  ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, prowadzenie działań edukacyjnych w społeczeństwie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a szczególnie RK-O, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony przeciwpożarowej, wspieranie realizacji programów dotyczących edukacji obywatelskiej, samorządowej i patriotycznej, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnowania tożsamości z lokalną społecznością, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej z propozycją komisji konkursowej zawartą w protokole z dnia 16  kwietnia 2014 roku określoną w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Obywatelskich.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

 

Wójt Gminy Dydnia

                                                                                                                     Jerzy F. Adamski 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Wójta

Gminy Dydnia nr 573 /2014

z dnia 16 kwietnia 2014 roku

 

Wysokość dotacji przyznanej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w zakresie  ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, prowadzenie działań edukacyjnych w społeczeństwie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a szczególnie RK-O, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony przeciwpożarowej, wspieranie realizacji programów dotyczących edukacji obywatelskiej, samorządowej i patriotycznej, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnowania tożsamości z lokalną społecznością, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

 

 

 

Lp

Wnioskodawca – organizacja składająca ofertę na wykonanie zadania

Kwota dotacji wnioskowana przez oferenta

w zł

Całkowity koszt zadania wg kosztorysu

wnioskodawcy

w zł

Przyznana kwota dotacji

w zł

Okres realizacji zadania

od dnia spisania umowy do ……….....

 

1

Ochotnicza Straż Pożarna w Dydni

 

6 000,-

 

7 800,-

 

2 000,-

 

30.11.2014 r

 

2

Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Grabówka

 

3 000,-

 

27 200,-

 

1 800,-

 

30.08.2014 r

 

3

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji i Środowiska Lokalnego Wsi Niebocko

 

2 000,-

 

6 010,-

 

1 700,-

 

15.06.2014 r

 

4

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Końskie

 

3 500,-

 

6 500,-

 

1 600,-

 

15.10.2014 r

5

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Grabowianka” Grabówka

 

3 248,-

 

14 154,-

 

1 500,-

 

30.07.2014 r

6

Ochotnicza Straż Pożarna
w Grabówce

 

3 000,-

 

11 200,-

 

1 500,-

 

15.11.2014 r

7

Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” z Dydni

 

3 798,-

 

7 498,-

 

1 500,-

 

30.10.2014 r

8

Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” z Dydni

 

7 200,-

 

15 150,-

 

1 300,-

 

04.07.2014 r

9

Stowarzyszenie Przyjaciół Niebocka

 

2 000,-

 

2 860,-

 

1 200,-

 

31.08.2014 r

 

10

Stowarzyszenie
” Obarzym 2009”

 

1 880,-

 

2 400,-

 

900,-

 

04.07.2014 r

 

                      R a z e m

 

x

 

x

 

15 000,-

 

x

 

 

Wójt Gminy Dydnia

                                                                                                                     Jerzy F. Adamski

 

 

 

 


Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2014-04-17 14:21:44
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2014-04-17 14:24:08
Modyfikował(a): Admin Admin
Data: 2014-04-17 14:27:52

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl