Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
26-09-2021, Niedziela, 08:48


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy w 2009 r.

Wójt Gminy Dydnia

 

Działając na podstawie art. 13 z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz.U. Nr 96,poz.873 z póź. zm./

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań gminy w 2009 r w zakresie:

 

1.      Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez popularyzację piłki nożnej, 

      siatkowej wraz z promocją gminy przy realizacji zadań w miejscowościach :

1)      Grabówka

2)      Niebocko

3)      Jabłonka

4)      Dydnia

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku bieżącym wynosi 60. 000 zł.

2.      Ochrony i promocji zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku    

        bieżącym wynosi 5.000,- zł

 

Wysokość dotacji do realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ochrony przeciwpożarowej w 2008 roku wynosiła 52. 400 zł.

 

3.      Termin realizacji zadania ustala się na okres od podpisania umowy do
 
30 listopada 2009 roku.

4.      Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową.

5.      Oferent powinien prowadzić działalność statutową objętą konkursem.

6.      Oferty należy składać w formie pisemnej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207) w terminie do dnia 25 marca 2009 roku do godz. 15-tej w Urzędzie Gminy Dydnia  /sekretariat pokój nr 102/.

7.      Oferty wraz załącznikami złożone na innych drukach, niekompletne, złożone po terminie lub podpisane przez osoby nieuprawnione zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

8.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 03 kwietnia 2009 roku do
godz. 15-tej.

Możliwe jest dokonywanie rozstrzygnięć w kilku etapach.

9.      Wyniki konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń urzędu oraz publikacją w BIP.

10.  Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacja zadania ( plakatach, afiszach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.) a także
w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów itp. informacji
o tym, iż zadanie jest dotowane przez Gminę Dydnia. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.

11.  Szczegółowe informacje w zakresie interpretacji postanowień niniejszego konkursu można otrzymać w tut. urzędzie pokój nr 107 lub pod numerem telefonu (013) 4308147  lub (013) 4308123.

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy w 2009 r.Plik PDF 30.31 Kb
Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2009-02-25 10:39:33
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2009-02-25 10:45:36

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl