Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
26-09-2021, Niedziela, 09:22


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Otwarty konkurs ofert - świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Dydnia, dnia 26  listopad 2014 r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zmianami) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118).

Wójt Gminy Dydnia

informuje o możliwości składania ofert na realizację  w 2015 roku następujących zadań:

1) usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które
       z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób
2)  specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz dorosłych osób z zaburzeniami  psychicznymi
3)   specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi

Zadanie to może być wykonywane przez podmioty, o których mowa w art. 25 ustawy o pomocy społecznej.

Zadanie powyższe jest realizowane zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni, w związku z realizacją Uchwały Rady Gminy Dydnia Nr XIV/135/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

1.        Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi:

a)        usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze – 110 682 zł

b)       specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dorosłych osób z zaburzeniami

psychicznymi – 36 620 zł

c)        specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dzieci z zaburzeniami

psychicznymi – 13 980 zł

W roku 2013 koszt realizacji w/w zadania wyniósł:

a)        usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze –   89 833 zł

b)       specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dzieci i dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi – 56 304 zł

W roku 2014 przewidywany koszt wykonania w/w zadania wynosi:

a)        usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze – 88 328 zł

b)       specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dzieci i dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi – 63 800 zł

Podane kwoty stanowią jednocześnie wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania.

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania oraz zasady przyznawania dotacji zostaną określone w umowie zawartej wg wzoru określonego w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonywania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.12.2014 r. do godziny 15.15 w sekretariacie Urzędu Gminy w Dydni, na formularzach według wzoru stanowiącego załącznik do w/w Rozporządzenia.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.12.2014 r. po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu ofert podmiotów przez powołaną komisję konkursową w oparciu o kryteria zawarte w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1.        Wysokość środków finansowych ustalono w oparciu o projekt uchwały budżetowej na 2015 r.

                                                                                                 Wójt Gminy Dydnia

                                                                                                   Jerzy F. Adamski

 

 


Autor: Maciej Dżoń
Data: 2014-11-26 12:24:47
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2014-11-26 12:28:01
Modyfikował(a): Maciej Dżoń
Data: 2014-11-26 12:30:12

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl