Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
15-07-2019, Poniedziałek, 22:38


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU
 
Wójt Gminy Dydnia ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP, nr naboru RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18.
 
Nabór prowadzony jest w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. D.U. z 2018 poz. 1431).
 
Celem planowanego dofinansowania projektu jest poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dydnia poprzez doposażenie jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych w nowy samochód i sprzęt.
 
Zainteresowane podmioty prosimy o złożenie oferty ( Załącznik  nr 1 do Ogłoszenia otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu), przygotowanej zgodnie z zapisami Regulaminu na adres: Urząd Gminy w Dydni, Dydnia 224, 36-204 Dydnia lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Dydni, pokój nr 102, w terminie do dnia 06.03.2019 r. do godziny 15:15. Ofertę  należy  umieścić w  zamkniętej  kopercie,  która powinna posiadać oznaczenie: 
„Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Działania 4.1 Zapobieganie i Zwalczanie Zagrożeń”
 
Dokumenty związane z naborem zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dydni: www.gminadydnia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Dodatkowe informacje na temat prowadzonego naboru dostępne są pod nr telefonu:            13 430 81 52.
 

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zarządzenie w/s ogłoszenia otwartego naboru partnera do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020Plik PDF 4.63 MB
2. Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektuPlik PDF 2.96 MB
3. Formularz ofertyPlik DOC 130.00 Kb
4. informacja o wynikach naboru Plik PDF 30.90 Kb
Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2019-02-04 14:21:43
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2019-02-04 14:23:18

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl