Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
26-09-2021, Niedziela, 08:27


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zawiadomienie o wynikach przeprowadzonego otwartego naboru Partnerów

Dydnia, dnia 21.12.2009 r.

RSOiGK .341/4/09                                                                                  

Zawiadomienie

 o wynikach przeprowadzonego otwartego naboru Partnerów

Na podstawie art. 28a ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, Nr 157 poz. 1241) informuję, że w wyniku przeprowadzenia otwartego naboru Partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji Projektu pn.: „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu Gmin Dydnia, Nozdrzec i Dubiecko” zgłaszanego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom, Gmina Dydnia jako Lider Projektu zawarła umowy partnerskie z następującymi Partnerami Projektu:

1.        Ochotniczą Strażą Pożarną w Dydni, 36-204 Dydnia 84;

2.        Ochotniczą Strażą Pożarną w Nozdrzcu, 36-245 Nozdrzec;

3.        Ochotniczą Strażą Pożarną w Dubiecku, ul. Strażacka nr 1, 37-750 Dubiecko.

 

Zakres zadań stron umowy:

1.     Lider Projektu zobowiązał się do:

1)       sporządzenia kompletnego wniosku z zachowaniem należytej staranności, uzupełnienia lub poprawienia wniosku w przypadku takiej konieczności,

2)       zapewnienia środków finansowych /wspólnie z Gminą Nozdrzec i Dubiecko/ w wysokości 1 827 300,00 zł na realizację Projektu „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek ochrony przeciwpożarowej Gmin Dydnia, Nozdrzec i Dubiecko”.

3)       sporządzania i składania kompletnych wniosków płatniczych, zgodnie z przyjętymi zasadami określonymi w umowie o finansowanie,

4)       sporządzania sprawozdań okresowych i końcowych oraz rozliczenia dotacji,

5)       koordynowania oraz monitorowania i kontroli działań związanych z realizacją Projektu zgodnie z przedłożonym wnioskiem i podpisaną umową,

6)       udostępniania Partnerowi informacji dotyczącej przebiegu i oceny zewnętrznej realizacji Projektu,

7)       opracowania oraz wdrożenia systemu i zasad archiwizacji dokumentacji projektowej w celu zapewnienia przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu zgodnie z wymogami,

8)       systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz informowania niezwłocznie Partnera  o zaistniałych nieprawidłowościach,

9)       pomiaru wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji Projektu,

10)    zapewnienia realizacji obowiązków nałożonych umową o finansowanie w zakresie sprawozdawczości i kontroli finansowej, a zwłaszcza opracowanie polityki księgowej Projektu,

11)    prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu,

12)    wskazania odrębnego rachunku bankowego Projektu,

13)    bieżącego zarządzania środkami finansowymi, zgromadzonymi na rachunku bankowym Projektu,

14)    rozliczenia 100% otrzymanych środków finansowych wraz ze sprawozdaniem  końcowym  z realizacji Projektu,

15)    współpracy z upoważnionymi instytucjami krajowymi i Unii Europejskiej w zakresie kontroli prawidłowej realizacji Projektu w ramach RPO WP,

16)    podejmowania ostatecznych decyzji odnośnie realizowanych działań w ramach Projektu.

 

2.     Partnerzy Projektu zobowiązali się do:

1)       dostarczenia Liderowi wszelkich informacji oraz dokumentów niezbędnych do przygotowania
i złożenia wniosku o dofinansowanie, w tym także danych zawartych na stronie internetowej Partnera,

2)       prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych związanych z promocją Projektu zgodnie
z wnioskiem i zawartą umową o dofinansowanie,

3)       dostarczania Liderowi wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do terminowego składania sprawozdań i wniosków płatniczych.

4)       zapewnić odpowiednią ilość przeszkolonych, przebadanych i ubezpieczonych strażaków gwarantujących sprawną i bezpieczną obsługę pozyskanego
w ramach projektu sprzętu.

 

                                                                               Wójt Gminy Dydnia

                                                                                   Jerzy F. Adamski

 


Autor: Maciej Dżoń
Data: 2009-12-21 08:15:29
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2009-12-21 08:19:03

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl