Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
26-09-2021, Niedziela, 08:42


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert o dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz ochrony przeciwpożarowej

 

Zarządzenie nr  426 /2010

WÓJTA GMINY DYDNIA

z dnia 15 marca 2010 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz ochrony przeciwpożarowej

 

Na podstawie art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXIII/235/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dydnia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

 

Przyznać dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz ochrony przeciwpożarowej zgodnie z propozycją komisji zawartą w protokole
z dnia 12 marca 2010 roku określoną w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich
i Gospodarki Komunalnej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

 

Wójt Gminy Dydnia

mgr Jerzy F. Adamski

 

 

Załącznik do Zarządzenia Wójta

Gminy Dydnia nr 426 /2010

z dnia 15 marca 2010 roku

 

Wysokość dotacji przyznanej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz ochrony przeciwpożarowej

 

 

 

 

Lp

Wnioskodawca – organizacja składająca ofertę na wykonanie zadania

Kwota dotacji wnioskowana przez oferenta

w zł

Całkowity koszt zadania wg kosztorysu

wnioskodawcy

w zł

Przyznana kwota dotacji

w zł

Okres realizacji

od dnia spisania umowy do .....

 

 

1

 Ludowy Klub Sportowy „Viktoria”
z Niebocka

 

 

 

 

16 000,-

 

 

 

19 000,-

 

 

 

        15 000,-

 

 

 

30.11.2010

 

2

Ludowy Klub Sportowy „Zryw”
z Dydnia

 

15 500,-

 

17 200,-

 

12 000,-

 

30.11.2010

 

3

Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”
z Dydni

 

5 500,-

 

7 500,-

 

3 500,-

 

30.11.2010

 

4

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Grabowianka”
z Grabówki

 

 

26 200,-

 

 

29 000,-

 

 

15 000,-

 

 

30.11.2010

 

5

Ochotnicza Straż Pożarna
w Dydni

 

5 000,-

 

8 600,-

 

5 000,-

 

30.11.2010

 

 

6

Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Grabówka

 

 

 

7 600,-

 

 

12 000,-

 

 

1 500

 

 

30.11.2010

 

 

7

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju, Edukacji Środowiska Lokalnego Wsi Niebocko

 

 

17 500

 

 

53 970,-

 

 

4 000,-

 

 

30.11.2010

 

8

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Orły” z Jabłonki

 

 

9 000,-

 

9 200,-

 

 

3 000,-

 

30.11.2010

 

9

Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” z Dydni

Zadanie z oferty nr 1

Zadanie z oferty nr 2

 

 

6 200,-

2 500,-

 

 

7 100,-

3 050,-

 

 

0

2 000,-

 

 

 

30.11.2010

 

10

Uczniowski Klub Sportowy „Pionier” z Niebocka

 

5 000,-

 

7 800,-

 

4 000,-

 

30.11.2010

 

                      R a z e m

 

x

 

x

 

65 000,-

 

x

 

Wójt Gminy Dydnia

mgr Jerzy F. Adamski


Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2010-03-16 10:05:34
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2010-03-16 10:12:23

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl