Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
5-10-2022, Środa, 15:14


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Zaświadczenia o stanie majątkowym

Konieczny jest wniosek o wydanie zaświadczenia oraz wniesienie opłaty skarbowej:

a) zaświadczenie na żądanie - 17 zł.,

b) zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnością podatku - 21 zł.,

c) zaświadczenie do spraw socjalnych, stypendialnych, rentowych, emerytalnych, alimentacyjnych - nie podlegają opłacie skarbowej.

 

Umorzenie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

 • złożenie wniosku (wniosek zwolniony z opłaty skarbowej),
 • rejestracja wniosku; wezwanie podatnika do złożenia wszelkich dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną wnioskodawcy np. zaświadczenie o dochodach (odcinek renty, emerytury), zaświadczenia z zakładu pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego itd., dokumenty potwierdzające ponoszone koszty związane z gospodarstwem domowym (np. rachunki za energię elektryczną, gaz, czynsz, naukę, zakup leków itd.),
 • spisanie dodatkowo z podatnikiem protokołu o stanie majątkowym,
 • zgromadzenie materiału dowodowego, przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i wydanie decyzji przez organ podatkowy.

Zwolnienia od podatku rolnego, użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

Zwolnienie od podatku rolnego następuje na pisemny wniosek podatnika, ktorego wzór przedstawia zał nr 1.

Szczegółowe warunki zwolnienia:

 • faktyczne zaprzestanie uprawy,
 • nie wykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe,
 • nie dokonywanie zbioru traw i siana z trwałych użytków zielonych na cele paszowe,
 • utrzymywanie gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów (wykaszanie lub dokonywanie oprysków chemicznych).

Warunki te muszą być spełnione łącznie. Zwolnienie następuje w drodze decyzji.Fakt zakwalifikowania gruntów do zwolnienia podlega kontroli w terenie w okresie wysiewów lub zbiorów.

 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

 • wnioski należy składać w okresie od 01.02 do 28/29.02 za I okres oraz od 01.08 do 31.08 za II okres,
 • do każdego wniosku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędwego w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
 • wnioski można pobrać w UG w Dydni lub u sołtysów wsi.

 

 

Nowa stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2012 roku


Na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r. Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju.

W 2012 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy)
w dwóch terminach, tj.:

od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,

od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 r. wyniesie 81,70 zł.

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zał nr.1Plik PDF 523.25 Kb
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2009-02-11 09:05:38
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2009-02-11 09:06:30
Modyfikował(a): Admin Admin
Data: 2018-11-20 14:53:45

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl