Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
26-09-2021, Niedziela, 06:16


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Zapytanie do treści SIWZ

Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Usługi szkoleniowe dla beneficjentów ostatecznych Projektu Systemowego pn. „Czas na aktywność w gminie Dydnia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

   W związku z wejściem w życie w dniu 29 stycznia 2010 roku nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 2 grudnia 2009r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 223, poz. 1778) i w rezultacie zmiany treści brzmienia art. 144 ust. 1 PZP i przyjętemu uzasadnieniu do zamian dostępnych na http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;703; w nawiązaniu do art. 144 %E2%80%93 jak należy interpretować istotność zmiany umowy? html, który brzmi „W celu uelastycznienia i usprawnienia procesu udzielania zamówień publicznych, a zarazem uwzględniając orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, tj. w sprawie C-496/99 Succhi di Frutta oraz w sprawie C-454/06 Prossotext Nachrichtonagontur, proponuje się, aby zakaz zmiany umowy o zamówienia publiczne dotyczył wyłącznie zmian istotnych postanowień umowy. Dopuszczalne będą zatem zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie czy też na wynik postępowania”.

1. Jak Zamawiający będzie traktował możliwość dokonania zmian po podpisaniu umowy, względnie po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed podpisaniem umowy, w zakresie informacji:

- zawartych w wykazie bazy szkoleniowej w zakresie miejsca szkolenia ( Sali szkoleniowej) w wyniku której zmianie ulegnie miejsce wykonywania zamówienia na miejsce o parametrach równoważnych bądź wyższych niż miejsce pierwotnie zgłoszone w ofercie

Czy tak jak w cytowanym powyżej uzasadnieniu do zmian w UZP jako zmiany nieistotne?

Odpowiedzi na pytania:

Ad. 1

Nie przewiduje się zmian postanowień umowy innych niż wskazane w SIWZ ( Dział XIX) oraz w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego (§14).

W zakresie miejsca szkolenia ( Sali szkoleniowej) Zamawiający nie przewiduje zmiany miejsca wykonywania zamówienia.

                                                                              Teresa Szelest

                                                                            Kierownik GOPS


Autor: Maciej Dżoń
Data: 2011-04-19 13:20:17
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2011-04-19 13:22:10

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl