Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
26-09-2021, Niedziela, 07:45


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Wyjaśnienie do treści SIWZ przetargu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych – pod nr 197244 – 2013, dnia 21.05.2013 r.

 

 

RIIiPP.271.5.1.2013                                                                                             Dydnia 27.05.2013 r.

Wyjaśnienie

Dotyczy:

Wyjaśnienie do treści SIWZ przetargu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych – pod nr 197244 – 2013, dnia 21.05.2013 r..

Pytania:

  1. Brak spójności w numeracji załączników wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia z faktycznym oznaczeniem załączników do wydruku, jak ma być prawidłowo;

  1. W tabeli kalkulacji kosztów obsługi budżetu Gminy Dydnia na lata 2013-2016 – dochód obejmuje pozycje 7-9, w tym pozycja 9 – oprocentowanie kredytu na rachunku bieżącym – jest kosztem, czy tak ma być ?

Odpowiedź:

Ad. 1.:

Ad 1.1. W pkt. 7.1. SIWZ wpisano: … - (zał. nr 8) - winno być: … - (zał. nr 7);

Ad 1.2. W pkt. 7.2. SIWZ wpisano: … - (zał. nr 9) - winno być: … - (zał. nr 8);

Ad 1.3. W pkt. 7.5. SIWZ wpisano: … - (zał. nr 11) - winno być: … - (zał. nr 10);

Ad 1.4. W pkt. 7.6. SIWZ wpisano: … - (zał. nr 12) - winno być: … - (zał. nr 11);

Ad 1.5. W pkt. 7.8. SIWZ wpisano: … - (zał. nr 13) - winno być: … - (zał. nr 12);

Ad 1.6. W pkt. 7.9. SIWZ wpisano: … - (zał. nr 2) - winno być: … - (zał. nr 1);

Ad 1.7. W pkt. 7.10. SIWZ wpisano: … - (zał. nr 14) - winno być: … - (zał. nr 13);

Ad. 2.: - Nie!

Poniżej załączono zmodyfikowany (zał. nr 1 do SIWZ) układ elementów cenotwórczych i generujących dochód.

Załącznik nr 1 do SIWZ (po modyfikacji) (wzór - zał. do oferty)

Tabela

kalkulacji kosztów bankowej obsługi budżetu gminy Dydnia na lata 2013 r. – 2016 r. (dla potrzeb udzielenia zam.).

Poniższa tabela służy jedynie jako symulacja pozwalająca na porównanie ofert w celu wyboru najkorzystniejszej z nich. Podane ceny jednostkowe podane w rubryce 5 (oferty wybranej) są niezbędne do podpisania umowy a wyliczone wartości (z dokł. do 2 miejsc po przecinku) są nieodzowne do porównania i oceny ofert.

 

Lp.

Rodzaj czynności/ usługi

Jednostki miary

Ilość czynności (wielkości)

Cena jednostkowa

Koszt czynności w okresie 3 letnim netto/brutto

 

1

2

3

4

5

6

 

1

Opłata miesięczna w złotych za prowadzenie 1 rachunku bankowego,

zł/ jednorazowo

23 rachunki x 36 m-cy

 

 

 

2

Opłata w złotych za realizację jednego przelewu z rachunków bankowych do innych banków,

zł/ przelew

6100 szt. rocznie x 3 lata

 

 

 

3

Prowizja w % od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe (z zastrzeżeniem pkt. 1.2.20 SIWZ),

%/zł/ przelew

800 000zł - rocznie x 3 lata

 

 

 

4

Prowizja % od wypłat gotówkowych

% /zł od wartości

2,0 mln zł - rocznie x 3 lata

 

 

 

5

Opłata od blankietów czeków gotówkowych z rachunków

zł/ za blankiet

10 szt. m-cznie/zł x 36 miesięcy

 

 

 

6

Opłata za prowadzenie rachunku płatności masowych

zł/jednorazowo

8300szt x 36 m-cy

 

 

 

7

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym

%/zł od wartości

100 tys. rocznie x 3 lata

 

 

 

8

Oprocentowanie lokat typu overnight,

%/zł od wartości

1,8 mln – m-cznie x 36 miesięcy

 

 

 

9

Oprocentowanie środków na rachunkach

%/zł/ od wartości

1.9 mln – m-cznie x 36 miesięcy

 

 

 

Koszty: ( poz. 1 - 7)

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem:

 

 

Dochód: (poz. 8 - 9)

 

Wykonawca jest zobowiązany wypełnić tabelkę w każdym wierszu, w przypadku nie pobierania opłat w którymkolwiek z wymienionych przypadków należy wpisać w kol.6 wartość 0,01. Dla ważności oferty Wykonawca musi zaoferować wszystkie usługi podane w tabeli. W przypadku zróżnicowania wartości opłat za realizację przelewów w formie papierowej i elektronicznej do wyceny oferty należy przyjąć formę realizacji przelewów z niższą wartością prowizji jako korzystniejsza dla Zamawiającego.

..................................... .............................................

/miejsce i data/ /podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy/

                                                                                          Jerzy F. Adamski

                                                                                        Wójt Gminy Dydnia


Autor: Maciej Dżoń
Data: 2013-05-27 14:34:47
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2013-05-27 14:39:16

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl