Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
26-09-2021, Niedziela, 09:00


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Wyjaśnienie do treści SIWZ przetargu nieograniczonego pn.

GOPS.241.2.2015                                                                                              Dydnia, 16.03.2015r.

Wyjaśnienie 

Dotyczy: Wyjaśnienie do treści SIWZ przetargu nieograniczonego pn. ”Przygotowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w gminie Dydnia” zamieszczonego w Biuletynie Zamówień  Publicznych  – pod nr 50844 – 2015, data zamieszczenia: 09.03.2015r.

  Pytania:

 1) Zamawiający w punkcie 2 akapicie 8 wskazał, że do składanej oferty trzeba przedłożyć program szkoleń oraz szczegółowy harmonogram realizacji usługi. Następnie w załączniku nr 7 do SIWZ w rozdziale 3 punkcie 1 zamieścił informację, że program oraz harmonogram szkolenia dotyczący realizacji przedmiotu zamówienia należy przedstawić w terminie do 7 dniu od dnia podpisania umowy, nie później niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem zadania. W związku z tym Wykonawca wnosi o doprecyzowanie przez Zamawiającego czy Wykonawca przedkładając ofertę dotyczącą przeprowadzenia kursów zawodowych jest zobowiązany do dołączenia wraz z ofertą programu oraz harmonogramu szkolenia?

 

2) Zamawiający w Załączniku nr 7 do SIWZ tj. Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia pkt. 13 określił, iż Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom zwrotu kosztów dojazdów. W związku z tym Wykonawca wnosi o doprecyzowanie z jakich miejscowości będą dojeżdżać uczestnicy szkolenia?

Zgodnie bowiem z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) - dalej p.z.p., przedmiot zamówienia powinien zostać przez zamawiającego opisany: 1) w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 2) za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 3) uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

 

3) Zamawiający w Załączniku nr 7 do SWIZ pkt. 15 wskazał, iż szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym, po zdaniu którego uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w §75 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 14.09.2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług na rynku pracy. Wykonawca pragnie zauważy, iż jest rozporządzenie nieaktualne. Obecnie obowiązuje rozporządzenie z dnia 14 maja 2014 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy.

Ad.1

Przedkładając ofertę dotyczącą przeprowadzenia kursów zawodowych należy przedłożyć m.in.: Opis koncepcji realizacji zamówienia, obejmujący co najmniej: program szkoleń, zawierający: cele szkolenia, zakres tematyczny szkolenia, liczbę godzin szkoleniowych, przewidziane formy i metodologię prowadzenia szkolenia, sposób zarządzania usługą wraz ze szczegółowym harmonogramem realizacji usługi, materiały szkoleniowe.

Ad. 2

W kursach zawodowych weźmie udział grupa 3 uczestników z następujących miejscowości: Dydnia, Krzemienna i Niebocko.

Ad. 3

1.        W załączniku nr 7 Opis przedmiotu zamówienia podano nieaktualne rozporządzenie ( Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy ( Dz. U. Nr 177, poz. 1193 z późn. zm.). Prawidłowy zapis powinien brzmieć: „Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym, po zdaniu którego uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w § 71 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy ( Dz. U. 2014, poz. 667)”.

Zmodyfikowany zapis w załączniku nr 7. 

                                                                                   Kierownik GOPS

                                                                                    Teresa Szelest

 

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zał. nr 7 - Opis przedmiotu zamówieniaPlik DOC 152.50 Kb
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2015-03-16 12:18:21
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2015-03-16 12:20:13

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl