Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
26-09-2021, Niedziela, 08:07


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Sprostowanie ogłoszenia

SPROSTOWANIE

ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Dydnia udział ¼ w działkach 557 i 602 w Obarzymie

 

Wójt Gminy Dydnia prostuje treść ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na  sprzedaż udziału ¼ części w działce rolno-leśnej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 557 o pow. ogólnej 0,87 ha, położonej w miejscowości Obarzym, obj. księgą wieczystą KS1B/00034300/4 i udziału ¼ części w działce rolno-leśnej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 602 o pow. ogólnej 0,42 ha, położonej w miejscowości Obarzym, obj. księgą wieczystą KS1B/00034300/4, ogłoszonym na dzień 15 grudnia 2017 r. jest podane:

„Z uwagi na fakt że jest to nieruchomość rolna mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2052 z późn. zm.)

Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5, ust. 2 i ust. 3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

 W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone definicją rolnika indywidualnego i będą w stanie po wyłonieniu na nabywcę przedłożyć w Kancelarii Notarialnej dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa  w art. 7 cytowanej wyżej ustawy (m. in.: oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez wójta (burmistrza), oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały).

Nabycie przedmiotowych nieruchomości przez inny podmiot niż rolnik indywidualny w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (Oddział Terenowy KOWR w Rzeszowie, Biuro Terenowe w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno) wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek nabywcy.

Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.”

a powinno być:

„Z uwagi na fakt że jest to nieruchomość leśna mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017r., poz. 788 z późn. zm.).

Pozostałe warunki przetargu podane w ogłoszeniu z dnia 13 listopada 2017 r. pozostają bez zmian.

 

 

                           Wójt Gminy Dydnia

                         Jerzy F. Adamski


Autor: Maciej Dżoń
Data: 2017-12-12 10:23:03
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2017-12-12 10:24:34

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl