Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
26-09-2021, Niedziela, 07:38


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

R.F.3054-1-4/2009                                                                                                        Dydnia 03.12.2009 r.

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy:

Zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na:

Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 5 498 977 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn.: Budowa  zbiorczej oczyszczalni ścieków w Krzemiennej wraz z kanalizacją sanitarną w aglomeracji Krzemienna – Etap I – Dydnia, Krzemienna” – Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej - nr 2009-126532 z dnia 29.10.2009 r..

Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655) niniejszym informuję, że  do dnia 01 grudnia 2009 roku do Urzędu Gminy w Dydni wpłynęły niżej wymienione pisma – zapytania dotyczące przetargu:

Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 5 498 977 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn.: Budowa  zbiorczej oczyszczalni ścieków w Krzemiennej wraz z kanalizacją sanitarną w aglomeracji Krzemienna – Etap I – Dydnia, Krzemienna”

Pytanie 1.:

                (...) prosimy o odpowiedź czy Gmina dopuszcza możliwość dokonania zmiany daty spłaty rat kapitałowych i odsetek z ostatniego dnia roboczego miesiąca na ostatni dzień kalendarzowy miesiąca, a w przypadku, gdy jest on dniem wolnym, na najbliższy dzień roboczy miesiąca następnego (...).

Odpowiedź:

·         Ad 1. – Gmina nie dopuszcza możliwości zmiany terminu spłat rat kapitałowych – spłaty będą dokonywane zgodnie z pkt. 1.3.7. SIWZ.

Pytanie 2.:

                (...) zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na to aby w przypadku wyboru ofert (...) w umowie kredytowej, znalazłyby się następujące zapisy:

1.        Przedmiotowy kredyt inwestycyjny został częściowo udzielony ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zwanego dalej EBI.

2.        W związku z koniecznością spełnienia wymogów EBI, Kredytobiorca wyraża zgodę na przekazywanie przez PKO BP S.A. reprezentantom EBI informacji i dokumentacji dotyczącej kredytu i kredytobiorcy a z uzyskanych w związku ze złożonym wnioskiem kredytowym i związanych z negocjacją umowy kredytowej, jej zawarciem oraz realizacją oraz zobowiązuje się do:

1)       wykorzystania środków pochodzących z kredytu zgodnie z przeznaczeniem kredytu określonym w §X, wyłącznie celem realizacji Projektu inwestycyjnego.

2)       Wykonania projektu w ustalonym terminie

3)       Nabywania towarów, usług i zamawiania robót na potrzeby projektu w formie międzynarodowego przetargu otwartego dla osób i przedsiębiorców ze wszystkich krajów.

4)       Przestrzegania przepisów krajowych i Unii Europejskiej dotyczących ochrony środowiska, oszczędzania energii, higieny i bezpieczeństwa.

5)       Umożliwienia przedstawicielom (...), EBI oraz Wspólnoty Europejskiej wizytacji placów budowy, robót i instalacji, które stanowią część projektu oraz przeprowadzenia kontroli, jakie uznają za celowe. O planowaniu takiej wizyty kredytobiorca zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem”

Powyższe zapisy umożliwią częściowe finansowanie ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego co w konsekwencji przyniesie korzyści w zakresie ceny kredytu jaka może zostać zaproponowana w ofercie.

Odpowiedź:

                Ad 2. – Ze względu na przeprowadzone procedury przetargowe, zaawansowanie robót oraz fakt to że zapisy te wpłynęły by na ograniczenie konkurencji co byłoby sprzeczne z art. 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie wyrażamy zgody na powyższe zapisy w umowie kredytowej.

Pytanie 3.:

                Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie informacji potrzebnych do doprecyzowania dokumentacji przetargowej dotyczącej udzielenia kredytu długoterminowego inwestycyjnego pod nazwą „Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Krzemiennej wraz z kanalizacją sanitarną w aglomeracji Krzemienna – Etap I – Dydnia, Krzemienna”.

1.        Udostępnić opinię RIO w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2007 rok , gdyż w załączniku NR 9 do wyjaśnień z dnia 24.11.2009 r., zostało załączone sprawozdanie RB-NDS z 2006 roku.

2.        Podać dane do oceny przedsięwzięcia inwestycyjnego, tj. I etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Krzemiennej wraz z kanalizacją sanitarną w aglomeracji Krzemienna – Etap I – Dydnia” zgodnie z nakładami inwestycyjnymi w kwocie 7 402 157,72:

·         kosztorys inwestycji,

·         okres realizacji,

·         źródła finansowania,

·         stan zaawansowania inwestycji,

3.        Ponadto prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:

·         kogo dotyczy udzielona pożyczka w 2009 roku w kwocie 100 000,00 PLN (Rb-NDS za III kwartał 2009 r,).

·         czego dotyczy pozycja krótkoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 100 000,00 PLN
(Rb-Z  za III kwartał 2009 r.).

·         czy udostępniona prognoza długu na 2009 r. jest prognozą ostateczną (występują rozbieżności w kwotach).

Odpowiedź:

                Ad 1. Do wyjaśnienia z dnia 24.11.2009 r. załączony został omyłkowo załącznik w postaci                             sprawozdania RB-NDS z 2006 roku, błąd ten został skorygowany i odpowiednie sprawozdanie zostało załączone.

Odpowiedź:

                Ad 2.1. – koszty inwestycji z podziałem na elementy robót zostały podane w formie harmonogramu rzeczowo-finansowego w wyjaśnieniu z dnia 24.11.2009 r.

Odpowiedź:

                Ad 2.2. – okres realizacji inwestycji od 06.08.2009 r. do 07.10.2010 r.

Odpowiedź:

                Ad 2.3. – Projekt jest współfinansowany ze środków Unii europejskiej w ramach RPO dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Odpowiedź:

                Ad 2.4. – Obecnie wykonano 10 km sieci kanalizacji grawitacyjnej

Odpowiedź:

                Ad 2.5. – techniczne warunki realizacji inwestycji (oraz cała dokumentacja techniczna inwestycji) znajdują się na stronie internetowej Gminy Dydnia adres www.gminadydnia.pl w zakładce przetargi – w ogłoszeniu z dnia 16.06.2009 r. pt. „Budowa oczyszczalni ścieków w Krzemiennej wraz z kanalizacją sanitarną - Etap I”

Odpowiedź:

                Ad 3.1. i ad 3.2. – dot. pożyczki udzielonej da Zakładu Utrzymania Obiektów Komunalnych i Obsługi Rolnictwa (zakład budżetowy)

Odpowiedź:

                Ad 3.3. – prognozę długu przekłada się do projektu budżetu a nie do Uchwały Budżetowej

                Dodatkowo w załączeniu przekłada się Opinię RIO w sprawie możliwości spłaty przez Gminę Dydnia kredytu długoterminowego w kwocie 5 498 977 zł. – zał. nr 1 do niniejszego wyjaśnienia.

 

                Dydnia, 03.12.2009 r.                                              Wójt Gminy Dydnia

                                                                                                   Jerzy F. Adamski

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zał. nr 1Plik PDF 1.87 MB
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2009-12-03 16:41:06
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2009-12-03 16:44:07
Modyfikował(a): Maciej Dżoń
Data: 2010-01-06 12:38:20

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl