Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
12-07-2020, Niedziela, 07:22


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zakład Utrzymania, Modernizacji Obiektów Komunalnych i Obsługi Rolnictwa pow. brzozowski, woj. podkarpackie ZAWIADOMIENIE / OGŁOSZENIE/ O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zakład Utrzymania, Modernizacji Obiektów Komunalnych i Obsługi Rolnictwa

pow. brzozowski, woj. podkarpackie

                         

                        Dydnia, dnia 03.09.2010r.

 

ZUMOKiOR 341-11/10

 

ZAWIADOMIENIE / OGŁOSZENIE/

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP - pod nr 249574-2010 z dnia 13.08.2010r., na stronie internetowej www.bip.zetorzeszow.eu/ugdydnia oraz na tablicy ogłoszeń w siedzbie ZUMOKiOR w Dydni na: Odbudowę drogi dojazdowej nr ewid. gruntów 56 do kładki dla pieszych nad rzeką San w miejscowości Ulucz w km 0+000 do km 1+400”

dokonano wyboru oferty Wykonawcy realizującego przedmiotowe zamówienie:

W postępowaniu złożono 5 ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty w PLN

(z vat 22%)

Liczba uzyskanych punktów

 

1

Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.

38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 38

 

250 563,60

 

90,48

 

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Al. Wojska Polskiego 74

 

244 538,14

 

92,71

 

3

STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

269 296, 21

84,18

 

4

„DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o.

38-100 Strzyżów, ul. 1 Maja 42

226 700,40

100,00

 

5

P.H.U. „TRANSPRZĘT” Zabłotce 51, 38-500 Sanok

242 350,79

93,54

 

 

OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA - oferta nr 4 złożona przez firmę „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. 1 Maja 42

Uzasadnienie wyboru faktyczne i prawne:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawie Prawo zamówień publicznych, przedłożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu oraz najkorzystniejszą ze względu na założone kryterium oceny ofert cena 100%.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm) zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W przeprowadzonym postępowaniu żadna oferta nie została odrzucona i żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

Umowa na przedmiotowe zadanie zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 Prawo zamówień publicznych.

Prosimy o potwierdzenie otrzymania zawiadomienia zgodnie z art. 27 ust. 2 Prawo zamówień publicznych.

 

 

                                                          Zamawiający:

                                                          Kierownik ZUMOKiOR

                                                         Andrzej Sokołowski

                                                      

 

Otrzymują:

1. Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 38

2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Al. Wojska Polskiego 74

3. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

4. „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o., 38-100 Strzyżów, ul. 1 Maja 42

5. P.H.U. „TRANSPRZĘT” Zabłotce 51, 38-500 Sanok

 


Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2010-09-03 12:03:46
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2010-09-03 12:05:26
Modyfikował(a): Admin Admin
Data: 2010-09-03 12:09:23

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl