Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
12-07-2020, Niedziela, 01:09


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zawiadomienie o wyborze oferty

GOPS-262/10/2011                                                                                  Dydnia, dnia 05.05.2011 r.

                              
Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów ostatecznych Projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w gminie Dydnia” ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 14.04.2011r.

 
  Na podst. art. 92 dnia 29.01.2004r. Prawo  Zamówień  Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759) informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o Udzieleniu Zamówienia Publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie usług szkoleniowych dla Beneficjentów ostatecznych projektu systemowego pt.:” Czas na aktywność w gminie Dydnia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej”, Działanie 7.1 PO KL „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej

 

 W dniu 21.04.2011r. dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert w następujących modułach:

1
) Moduł I     Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych

 a) została wybrana oferta nr 3 BMM Sp. z.o.o ul. Przemysłowa 4a, 35-105 Rzeszów

Lp.

Kryterium

Liczba punktów (waga)

1.

Kryterium 1 - Cena

18,35

2.

Kryterium 2 – Atrakcyjność szkolenia

40,00

3.

Kryterium 4 – Doświadczenie wykonawcy

1,70

SUMA

60,05

 b) uzasadnienie wyboru: zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ Wykonawca uzyskał ogółem najwyższą ilość punktów tj. 60,05.

2) Moduł II     Kursy zawodowe

 a) została wybrana oferta nr 4 B-Consulting Bartłomiej Gębarowski ul. Malczewskiego 11 lok. 49, 35-114 Rzeszów

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów (waga)

1.

Kryterium 1 - Cena

45,00

2.

Kryterium 2 – Atrakcyjność szkolenia

27,03

3.

Kryterium 4 – Doświadczenie wykonawcy

15,00

SUMA

87,03

b) uzasadnienie wyboru: zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ Wykonawca uzyskał ogółem najwyższą ilość punktów tj. 87,03.

3) Moduł III     -  Trening Pracy

a) została wybrana oferta nr 3 BMM Sp. z.o.o ul. Przemysłowa 4a, 35-105 Rzeszów

Lp.

Kryterium

Liczba punktów (waga)

1.

Kryterium 1 - Cena

18,62

2.

Kryterium 2 – Atrakcyjność szkolenia

40,00

3.

Kryterium 4 – Doświadczenie wykonawcy

1,70

SUMA

60,32


b) uzasadnienie wyboru: zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ Wykonawca uzyskał ogółem najwyższą ilość punktów tj. 60,32.

4) Moduł IV     -  Wypoczynek letni dla otoczenia uczestników szkolenia

a) została złożona oferta nr 1 - Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań

-  Nie wybrano oferty.

Uzasadnienie: Wykonawca przedstawił cenę za zrealizowanie zadania przewyższającą kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ( art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. u.z.p. tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

 b) została złożona oferta nr 4 - B-Consulting Bartłomiej Gębarowski ul. Malczewskiego 11 lok. 49, 35-114 Rzeszów

 - Oferta została odrzucona.

 Uzasadnienie:  Powodem odrzucenia oferty jest niezastosowanie się do wymogów zawartych w SIWZ ( art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. u.z.p. tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w szczególności:

- brak opisu koncepcji realizacji zamówienia,

- brak materiałów szkoleniowych.

 II.  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium Cena

Liczba pkt w kryterium Atrakcyjność szkolenia

Liczba pkt w kryterium Doświadczenie wykonawcy

Razem

pkt

MODUŁ 1

 

1. Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań

16,46

21,62

3,35

41,43

2.INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z.o.o, ul. Śniadeckich 34, 38-200 Jasło

45,00

9,72

0,41

55,13

3. BMM Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 4a, 35-105 Rzeszów

18,35

40,00

1,70

60,05

4. B-Consulting ul. Malczewskiego 11 lok. 49, 35-114 Rzeszów

16,87

27,03

15,00

58,90

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium Cena

Liczba pkt w kryterium Atrakcyjność szkolenia

Liczba pkt w kryterium Doświadczenie wykonawcy

Razem

pkt

MODUŁ 2

 

1. Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań

19,51

21,62

3,35

44,48

2. B-Consulting ul. Malczewskiego 11 lok. 49, 35-114 Rzeszów

45,00

27,03

15,00

87,03

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium Cena

Liczba pkt w kryterium Atrakcyjność szkolenia

Liczba pkt w kryterium Doświadczenie wykonawcy

Razem

pkt

MODUŁ 3

 

1. Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań

32,93

21,62

3,35

57,90

2.INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z.o.o, ul. Śniadeckich 34, 38-200 Jasło

45,00

9,72

0,41

55,13

3. BMM Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 4a, 35-105 Rzeszów

18,62

40,00

1,70

60,32

4. B-Consulting ul. Malczewskiego 11 lok. 49, 35-114 Rzeszów

16,87

27,03

15,00

58,90

 
II.  Termin zawarcia umowy z Wykonawcami: w terminie uzgodnionym z wybranym Wykonawcą w myśl art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. u.z.p. tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

  

                                  Kierownik GOPS w Dydni

                                                                                      Teresa Szelest

 

 

 


Autor: Maciej Dżoń
Data: 2011-05-05 14:07:24
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2011-05-05 14:45:00
Modyfikował(a): Maciej Dżoń
Data: 2011-05-05 14:45:54

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl