Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
12-07-2020, Niedziela, 02:11


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.

ZOS.4195.2.2011                                                                              Dydnia, dnia   16-08-2011r.

 

                            OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Dostawa pomocy edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu systemowego p.t.- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Dydnia”.

1.       Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych Gmina Dydnia informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia  najkorzystniejszą ofertę złożoną przez następujących Wykonawców:

a)       Dla części I

„KLADREW” Szymon Klamann 83-300 Kartuzy,ul.3 Maja 17/6

b)       Dla części II

„KLADREW” Szymon Klamann 83-300 Kartuzy,ul.3 Maja 17/6

c)       Dla części VI

„MOJE BAMBINO” Sp.z o.o. Sp.k. 90-613 Łódź, ul.Gdańska 80

 

Gmina Dydnia informuje również, że na części :

III- Szkoła podstawowa w Grabówce

IV- Szkoła podstawowa w Jabłonce

V- Szkoła podstawowa w Końskiem

VII- Szkoła podstawowa w Wydrnej

nie wpłynęła żadna oferta . Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych unieważnia postępowanie w częściach dotyczących w/w zadań.

Uzasadnienie wyboru:

Oferty uzyskały najwyższą liczbę punktów jako najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ.

Podstawą praną dokonania wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1

„KLADREW” Szymon Klamann 83-300 Kartuzy,ul.3 Maja 17/6

Dla części I – cena brutto 31 656,51zł, liczba punktów w kryterium cena = 100

Dla części II – cena brutto 8 132,94 zł, liczba punktów w kryterium cena = 100

Oferta  nr 2

„MOJE BAMBINO” Sp. z o.o. Sp. k. 90-613 Łódź, ul.Gdańska 80

Dla części  VI – cena brutto 5 094,79 zł, liczba punktów w kryterium cena= 100

 

2.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp GMINA Dydnia informuje, że wprowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

3.       Działając na podstawie art.92 ust 1 pkt 3 Pzp Gmina Dydnia informuje ,że                       w prowadzonym postępowaniu nie została wykluczony żaden z Wykonawców.

4.       Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 4 Pzp Gmina Dydnia informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi wykonawcami możliwe będzie niezwłocznie po otrzymaniu przez wykonawców zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zawiadamiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej(Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)       Wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

2)       Odrzucenia oferty wykonawcy.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)       Niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego                           w niniejszym postępowaniu lub

2)       Zaniechania czynności , do której zawiadamiający jest zobowiązany na podstawie ustawy , na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną lub 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w SIWZ oraz z Dziale VI Pzp „Środki ochrony prawnej” art. od 179 do 198g(Dz.U. z 2010 r. Nr 113. Poz.759 z późn.zm.)

 


Autor: Maciej Dżoń
Data: 2011-08-16 07:41:00
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2011-08-17 07:43:20

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl