Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
12-07-2020, Niedziela, 02:33


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.

ZOS.4195.1.2011                                                                            Dydnia, dnia   16-08-2011r.

 
 

                              OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 Dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych na potrzeby realizacji projektu systemowego p.t.- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Dydnia”.

1.       Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych Gmina Dydnia informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia  najkorzystniejszą ofertę złożoną przez następujących Wykonawców:

a)       Dla części 1                            

Nazwa wykonawcy                                          Rajtar-Żaczek Jadwiga

Adres wykonawcy                                           Niebocko 183

 

b)       Dla części 4

Nazwa wykonawcy                                          Kafara Ewa

Adres wykonawcy                                            Grabówka 42B

 

c)        Dla części 5

Nazwa wykonawcy                                          Mazur Wioletta

Adres wykonawcy                                           Humniska 502

 

d)       Dla części 6,7                           

Nazwa wykonawcy                                          Podczaszy Krystyna

Adres wykonawcy                                            Niebocko 135/3

 

 

e)       Dla części 8

Nazwa wykonawcy                                      Wójcik Regina

Adres wykonawcy                                        Dydnia 237 A/2

 

f) Dla części 9

 

Nazwa wykonawcy                                          Kulon Joanna

Adres wykonawcy                                           Jabłonka 262

 

 

 

g)       Dla części 11

Nazwa wykonawcy                                          Kupczakiewicz Dorota

Adres wykonawcy                                            Niebocko 140b

 

 

h)       Dla części 12

Nazwa wykonawcy                                             Piegdoń Anna

Adres wykonawcy                                              Dydnia 3

 

i) Dla części 13

Nazwa wykonawcy                                         Adamska Alicja   

Adres wykonawcy                                           Humniska 341 B

 

j) Dla części 14

Nazwa wykonawcy                                         Hołówka Ewa

Adres wykonawcy                                           Niebocko 13c

 

k)       Dla części 15

Nazwa wykonawcy                                          Sobaś-Bodzioch Anna

Adres wykonawcy                                            Humniska 106

            ł) Dla części 16

                  Nazwa wykonawcy                                         Skawińska Halina

                  Adres wykonawcy                                          Wydrna 39

 

l) Dla części 17

                Nazwa wykonawcy                                          Wątróbki Dariusz

                Adres wykonawcy                                            36-200 Brzozów ul.Piękna2

 

m)      Dla części 18

Nazwa wykonawcy                                            Skiba Zbigniew Usługi

                                                                            Transportowe

Adres wykonawcy                                             Niebocko 10a

 

          n)  Dla części 19                                                       Mieski Ośrodek Sportu i                                                                                                                     

                Nazwa wykonawcy                                            Rekreacji                                

                 Adres wykonawcy                                            36-200 Brzozów

                                                                                             ul.Legionistów 3

      Uzasadnienie wyboru:

Oferty uzyskały najwyższą liczbę punktów jako najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ.

Podstawą prawną dokonania wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

Streszczenie ofert w prowadzonym postępowaniu:

 

Oferta nr 1

Dla części 19 – cena brutto 2 250 zł , liczba punków w kryterium cena = 100

Nazwa wykonawcy                           Mieski Ośrodek Sportu i Rekreacji Brzozów

Adres wykonawcy                             ul.Legionistów 3

 

Oferta  nr 2

Dla części  9  cena brutto 7 470,00 zł , liczba punktów w kryterium cena=

Nazwa wykonawcy                                        Kulon Joanna

Adres wykonawcy                                          Jabłonka 262

 

Oferta  nr 3

Dla części 8   cena brutto 7 470,00 zł , liczba punktów w kryterium cena= 100

Nazwa wykonawcy                                          Wójcik Regina

Adres wykonawcy                                             Dydnia 237 A/2

 

 Oferta  nr 4

Dla części 13  cena brutto 7 515,00 zł  , liczba punktów w kryterium cena=100

Nazwa wykonawcy                                           Adamska Alicja

Adres wykonawcy                                              Humniska 341 B

 

Oferta  nr 5

Dla części 15  cena brutto  7 515,00zł , liczba punktów w kryterium cena= 100

Nazwa wykonawcy                                          Sobaś-Bodzioch Anna

Adres wykonawcy                                            Humniska 106

 

 Oferta  nr 6

Dla części 1   cena brutto  7 470,00 zł , liczba punktów w kryterium cena= 100

Nazwa wykonawcy                                          Rajtar-Żaczek Jadwiga

Adres wykonawcy                                            Niebocko 183

 

 

       Oferta  nr 8

Dla części 6,7  cena brutto 7 470,00 zł, liczba punktów w kryterium cena= 100

Nazwa wykonawcy                                          Podczaszy Krystyna

Adres wykonawcy                                           Niebocko 135/3

 

Oferta  nr 9

Dla części 17  cena brutto 4 920,00 zł,  liczba punktów w kryterium cena= 100

Nazwa wykonawcy                                          Wątróbki Dariusz

Adres wykonawcy                                             Brzozów ul.Piękna 2

 

Oferta  nr 10

Dla części 14 – cena brutto   7 515,00 zł, liczba punktów w kryterium cena= 100

Nazwa wykonawcy                                           Hołówka Ewa

Adres wykonawcy                                             Niebocko 13 c

 

      Oferta  nr 11

Dla części 4   cena brutto 7 470,00 zł  , liczba punktów w kryterium cena= 100

Nazwa wykonawcy                                            Kafara Ewa

Adres wykonawcy                                             Grabówka 42 B

 

Oferta  nr 12

Dla części 16  cena brutto 4 920,00 zł , liczba punktów w kryterium cena= 100

Nazwa wykonawcy                                            Skawińska Halina

Adres wykonawcy                                              Wydrna 39

 

Oferta  nr 13

Dla części 5  cena brutto 4 980,00 zł , liczba punktów w kryterium cena= 100

Nazwa wykonawcy                                             Mazur Wioletta

Adres wykonawcy                                               Humniska 502

 

Oferta  nr 15

Dla części 12  cena brutto 2 505,00 zł , liczba punktów w kryterium cena= 100

Nazwa wykonawcy                                           Piegdoń Anna

Adres wykonawcy                                             Dydnia 3

 

Oferta  nr 16

Dla części 11  cena brutto 7 515,00zł, liczba punktów w kryterium cena= 100

Nazwa wykonawcy                                            Kupczakiewicz Dorota

Adres wykonawcy                                              Niebocko 140 b

 

Oferta  nr 18

Dla części 19  cena brutto  4 536,00 zł, liczba punktów w kryterium cena= 100

Nazwa wykonawcy                                           Skiba Zbigniew – Usługi Transportowe

Adres wykonawcy                                             Niebocko10 a

 

2. Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp Gmina Dydnia informuje, że wprowadzonym postępowaniu zostały odrzucone 3 oferty:

Oferta nr  7

Na część nr 3        wykonawca                               Adamska Jadwiga Niebocko 95a

Oferta nr 14  

Na część 2           wykonawca                                 Indyk Grażyna Dydnia 43A

 

Oferta nr 17

Na część 10         wykonawca                                Marczak Joanna Końskie 15

 

Powyższe oferty nie odpowiadały treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli nie spełniły   warunków udziału w postępowaniu określone w pkt V pkt 1.3 w siwz.

 

3. Działając na podstawie art.92 ust 1 pkt 3 Pzp Gmina Dydnia informuje ,że                  

    w prowadzonym postępowaniu nie została wykluczony żaden z Wykonawców.

4. Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 4 Pzp Gmina Dydnia informuje, że podpisanie   umowy z wyłonionymi wykonawcami możliwe będzie niezwłocznie po otrzymaniu przez wykonawców zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zawiadamiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej(Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)       Wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

2)       Odrzucenia oferty wykonawcy.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)       Niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego                           w niniejszym postępowaniu lub

2)       Zaniechania czynności , do której zawiadamiający jest zobowiązany na podstawie ustawy , na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

 

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną lub 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w SIWZ oraz z Dziale VI Pzp „Środki ochrony prawnej” art.od 179 do 198g(Dz.U. z 2010 r. Nr 113. Poz.759 z późn.zm.)

 

     

 

 

           

 


Autor: Maciej Dżoń
Data: 2011-08-16 07:44:00
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2011-08-17 07:45:07

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl