Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
12-07-2020, Niedziela, 07:27


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.

ZOS.4195.4.2011                                                                            Dydnia, dnia   29-08-2011r.


                         ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych na potrzeby realizacji projektu systemowego p.t.- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Dydnia”.

1.       Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych Gmina Dydnia informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia  najkorzystniejszą ofertę złożoną przez następujących Wykonawców:

a)       Dla części 1                            

Nazwa wykonawcy                                          Grażyna Indyk

Adres wykonawcy                                            Dydnia 43A

 

b)       Dla części 2

Nazwa wykonawcy                                          Jadwiga Adamska

Adres wykonawcy                                            Niebocko 95 a

 

c)        Dla części 3

Nazwa wykonawcy                                           Joanna Marczak

Adres wykonawcy                                             Końskie 15

 

      Uzasadnienie wyboru:

Oferty uzyskały najwyższą liczbę punktów jako najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ.

Podstawą prawną dokonania wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Streszczenie ofert w prowadzonym postępowaniu:

Oferta nr 1

Dla części 1  – cena brutto 7 470,00zł,  liczba punków w kryterium cena = 100

Nazwa wykonawcy                                        Grażyna Indyk

Adres wykonawcy                                         36-204 Dydnia 43A

Oferta  nr 2

Dla części  2 – cena brutto 7 470,00 zł , liczba punktów w kryterium cena= 100

Nazwa wykonawcy                                        Jadwiga Adamska

Adres wykonawcy                                          Niebocko 95 a

Oferta  nr 3

Dla części 3   cena brutto 7 515,00 zł , liczba punktów w kryterium cena= 100

Nazwa wykonawcy                                          Joanna Marczak

Adres wykonawcy                                            Końskie 15

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp Gmina Dydnia informuje, że wprowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta:

3. Działając na podstawie art.92 ust 1 pkt 3 Pzp Gmina Dydnia informuje ,że                  

    w prowadzonym postępowaniu nie została wykluczony żaden z Wykonawców.

4. Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 4 Pzp Gmina Dydnia informuje, że podpisanie   umowy z wyłonionymi wykonawcami możliwe będzie niezwłocznie po otrzymaniu przez wykonawców zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zawiadamiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej(Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)       Wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

2)       Odrzucenia oferty wykonawcy.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)       Niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego                           w niniejszym postępowaniu lub

2)       Zaniechania czynności, do której zawiadamiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną lub 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w SIWZ oraz z Dziale VI Pzp „Środki ochrony prawnej” art. od 179 do 198g(Dz. U. z 2010 r. Nr 113. Poz.759 z późn.zm.)

 

                                                                                              Wójt Gminy Dydnia

                                                                                                Jerzy F. Adamski

 

           

 


Autor: Maciej Dżoń
Data: 2011-08-29 13:03:19
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2011-08-29 13:06:53

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl