Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
12-07-2020, Niedziela, 07:59


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dydni

pow. brzozowski, woj. podkarpackie

 

Dydnia, dnia 28.09.2011r.

 

ZUMOKiOR 2412/2/11

 

ZAWIADOMIENIE / OGŁOSZENIE/

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP - pod nr 280890-2011 z dnia 09.09..2010r., na stronie internetowej www.bip.zetorzeszow.eu/ugdydnia oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZGK  w Dydni na: 1.Remont drogi w miejscowości Niebocko (Potoki) drg nr ew. 341,339, nawierzchnia asfaltowa  oraz Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnerj o nr ew 1810/1

dokonano wyboru oferty Wykonawcy realizującego przedmiotowe zamówienie:

W postępowaniu złożono 3 ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty w PLN

(z vat 22%)

Liczba uzyskanych punktów

1

STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

 

193 050,03

 

56,23

2

Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.

38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 38

 

126 949,78

 

85,51

3

P.H.U. „TRANSPRZĘT” Zabłotce 51, 38-500 Sanok

108 558,32

100,00

 

OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA - oferta nr 3 złożona przez firmę P.H.U. „TRANSPRZĘT” Zabłotce 51, 38-500 Sanok– w cenie brutto 108 558,32 zł

Uzasadnienie wyboru faktyczne i prawne:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawie Prawo zamówień publicznych, przedłożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu oraz najkorzystniejszą ze względu na założone kryterium oceny ofert cena 100%.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm) zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W przeprowadzonym postępowaniu żadna oferta nie została odrzucona i żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

Umowa na przedmiotowe zadanie zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 Prawo zamówień publicznych.

Prosimy o potwierdzenie otrzymania zawiadomienia zgodnie z art. 27 ust. 2 Prawo zamówień publicznych.

 

 

                                                          Zamawiający:

 

 

                                                           …................................

 

Otrzymują:

1. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

2. Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 38

3. P.H.U. „TRANSPRZĘT” Zabłotce 51, 38-500 Sanok


Autor: Maciej Dżoń
Data: 2011-09-28 10:05:18
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2011-09-28 10:06:20

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl