Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
12-07-2020, Niedziela, 02:57


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zawiadomienie o wyniku przetargu

 

RIIiPP 271-4/6/11                                                                                               Dydnia 21.10.2011 r.

Zawiadomienie  o wyniku przetargu                                                                                                                                                                    Dot.   Postępowania przetargowego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych - Numer ogłoszenia: 255895 - 2011; data zamieszczenia: 27.09.2011 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w obiektach szkolnych w Gminie Dydnia, woj. Podkarpackie -zgodnie z warunkami zawartymi w siwz., niniejszym informuję, że wybrano ofertę nr  1 – tj.:  Firmy Usługowo-Handlowej „AKAR” Piela Grzegorz, ul. Zawiszy Czarnego 36A, 35-082 Rzeszów - jako najkorzystniejszą na Wykonawcę przedmiotowego zadania.                                                                                                                  Cena oferty (brutto): 118 980,50 PLN  (słownie: Sto osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych i  50/100).

Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie określonym   zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2  ustawy  z dnia 29.01.2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

    

Do postępowania wpłynęło 9 ofert.

 

L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty                            w PLN VAT 23%)

Kryterium:                                  Cena 100 % - pkt

1.

Firma Usługowo-Handlowa „AKAR” Piela Grzegorz, ul. Zawiszy                    Czarnego 36A, 35-082 Rzeszów

118 980,50

100,00

2.

P.P.H.U. Łukasz Płocica OKNA I DRZWIZ PCV ALU 37-565 Roźwienica-Bystrowice 164 k. Jarosławia

129 823,74

91,65

3.

MEGA Plast Sp. z o.o., ul. Miętowa 3, 20-387 Lublin

129 944,69

91,56

4.

FABRYKA OKIEN SPECTRUM® Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 4, 20-150 Lublin

129 814,80

91,65

5.

Lubelskie Centrum Okien L.C.O. Urszula Opydo, ul. Bursaki 18, 20-150 Lublin

136 153,33

87,39

6.

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA „TORABUD” S.C., ul. Jarosławska 2, 37-560 Pruchnik

149 525,80

odrzucona

7.

„ELMAR” Anna Karnas, ul. 3-go Maja 1/3, 36-030 Błażowa

140 578,31

odrzucona

8.

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA „Korzeniowski” Robert Korzeniowski, ul. Pużaka 18 „b”, 38-400 Krosno

197 153,45

odrzucona

9.

FIRMA BUDOWLANA „REMBISZ”, Zielonka 39A, 36-130 Raniżów

129 158,47

92,12

 

Zamawiający informuje, że w trakcie postępowania odrzucono 3 oferty:

1. Oferta FIRMY PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWEJ „TORABUD” S.C., ul. Jarosławska 2, 37-560 Pruchnik została odrzucona                         z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ              – Wykonawca nie przedłożył  potwierdzenia opłaty polisy ubezpieczeniowej pomimo wezwania w trybie art. 26 ust. 3 PZP nie przedłożył wymaganegodokumentu.                                                                                                                                                                                                       2. Oferta  firmy „ELMAR” Anna Karnas, ul. 3-go Maja 1/3, 36-030 Błażowa została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ  – Wykonawca nie przedłożył  wymaganych w trybie art. 25.1. PZP dokumentów, określonych poz. 7.11. i 7.13 SIWZ  - tj. ubezpieczenia firmy oraz kosztorysu ofertowego.                                                                                               3. Oferta FIRMY PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWEJ „Korzeniowski” Robert Korzeniowski, ul. Pużaka 18 „b”, 38-400 Krosno została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 w oparciu o art. 24.2.4. ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Wykonawca nie przedłożył  wymaganych w trybie art. 25.1. PZP dokumentów, określonych poz. 6.; 7.3 – 7.6.; 7.11. i 7.13. SIWZ  - tj. odpisu z właściwego rejestru, zaświadczenia z US, zaświadczenia z ZUS, informacji z KRK, opłaconej polisy ubezpieczenia firmy oraz kosztorysu ofertowego.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Jerzy F. Adamski

Wójt Gminy Dydnia

                                                                                                                                                                        


Autor: Maciej Dżoń
Data: 2011-10-22 21:05:36
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2011-10-22 21:10:52

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl