Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
12-07-2020, Niedziela, 07:30


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zawiadomienie o wyniku przetragu

RIIiPP 71-3/5/11                                                                                               Dydnia 2011-10-25

 

Zawiadomienie  o wyniku przetargu

 

Dot.        Postępowania przetargowego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych - Numer ogłoszenia: 255885 - 2011; data zamieszczenia: 27.09.2011 r..

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Modernizację i urządzenie obiektów kulturalnych i rekreacyjno - sportowych w miejscowościach Końskie, Krzywe, Krzemienna, Jabłonka na szlaku Architektury Drewnianej, gm. Dydnia, woj. Podkarpackie.

-zgodnie z warunkami zawartymi w siwz., niniejszym informuję, że wybrano ofertę nr  4 – tj.:  Konsorcjum firm:                                                                                                                                               

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „P&M” Marcin Kołodziej, Paweł Potwora s.c.,   38-114 Niebylec 192  Lider oraz PDEM SP.ZO.O.,38-114 Niebylec 192 – Partner  - jako najkorzystniejszą na Wykonawcę przedmiotowego zadania.                                                                                                                  

Cena oferty (brutto): 1 106 112,20 PLN  (słownie: Jeden milion sto sześć tysięcy sto dwanaście złotych i  20/100).

Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie określonym   zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2  ustawy  z dnia 29.01.2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

    Do postępowania wpłynęło 5 ofert.

 

L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty                            w PLN VAT 23%)

Kryterium:                                  Cena 100 % - pkt

1.

Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMET” Zenon Dytko, 36-221 Blizne 218B

1 277 988,70

odrzucona

2.

Usługi Ogólnobudowlane „BUDMAL”, ul. Bema 5, 38-500 Sanok

1 194 583,89

92,59

3.

P.P.H.U. – JAX  Jacek Władyka, ul. Polanki, Bykowce, 38-500 Sanok

1 245 352,70

88,82

4.

Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „P&M” Marcin Kołodziej, Paweł Potwora s.c. , 38-114 Niebylec 192 - Lider                                                   PDEM SP.ZO.O., 38-114 Niebylec 192 - Partner

 

1 106 112,20

 

100,00

5.

„REM-BUD” Zakład Remontowo-Budowlany, ul. Rzeczna 1, 36-200 Brzozów

1 252 489,05

88,31

 

Zamawiający informuje, że w trakcie postępowania odrzucono 1 ofertę:

1. Oferta Przedsiębiorstwa Budowlanego „BUDOMET” Zenon Dytko, 36-221 Blizne 218B została odrzucona z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ  – w wyniku wezwania w trybie art. 87 ust. 1 PZP Wykonawca, potwierdził iż we wskazanej pozycji nie ujęto przedmiotowego materiału.                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                            

                                                   Wójt  Gminy Dydnia                                                                                                                             Jerzy F. Adamski


Autor: Maciej Dżoń
Data: 2011-10-25 13:50:16
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2011-10-25 13:52:09

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl