Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
12-07-2020, Niedziela, 08:42


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zawiadomienie o wyniku przetargu: ”Dostaw żywności do kuchni GOPS w Dydni, mieszczącego się w budynku CARITAS Archidiecezji Przemyskiej, Stacja Opieki Medycznej, Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni, w celu przyg. posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób starszych i niepełnosprawnych

GOPS-241/22/6/2011                                                                                                                                              Dydnia, 19.12.2011 r.

 

Zawiadomienie  o wyniku przetargu                                                                                                                                                                   

 Dot.  Postępowania przetargowego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych -
Numer ogłoszenia: 396370 - 2011; data zamieszczenia: 25.11.2011 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ”Dostaw żywności do kuchni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni, mieszczącego się w budynku CARITAS Archidiecezji Przemyskiej, Stacja Opieki Medycznej, Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni, w celu przygotowania posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób starszych i niepełnosprawnych”-zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ., niniejszym informuję, że na poszczególne części wybrano oferty nr: 

Część I - Gminna Spółdzielnia ”SAMOPOMOC CHŁOPSKA” 36-204 Dydnia - jako najkorzystniejszą na Wykonawcę przedmiotowego zadania, nie podlegającą odrzuceniu

Cena oferty (brutto): 5 103,30 PLN  (słownie: pięć tysięcy sto trzy złote i  30/100).

 

Część II – nie wpłynęła żadna oferta.

 

Część III - Hurtownia ”WIDAN” export – import, mgr inż. Danuta Malczyńska, ul. Jasińskiego 56B, 37-700 Przemyśl - jako najkorzystniejszą na Wykonawcę przedmiotowego zadania, nie podlegającą odrzuceniu

Cena oferty (brutto): 11 513,10 PLN  (słownie: jedenaście tysięcy pięćset trzynaście złotych i  10/100).

 

Część IV - Gminna Spółdzielnia ”SAMOPOMOC CHŁOPSKA” 36-204 Dydnia - jako najkorzystniejszą na Wykonawcę przedmiotowego zadania, nie podlegającą odrzuceniu

Cena oferty (brutto): 7 196,85 PLN  (słownie: siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych i  85/100).

 

Część V- złożono 1 podlegającą odrzuceniu ofertę

 

Część VI - ”Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy ZPHU Tadeusz Pelczarski, Krzemienna 3a, 36-204  - jako najkorzystniejszą na Wykonawcę przedmiotowego zadania, nie podlegającą odrzuceniu

Cena oferty (brutto): 9 311,00 PLN  (słownie: dziewięć tysięcy trzysta jedenaście  złotych i 00/100).

 

Część VII - Gminna Spółdzielnia ”SAMOPOMOC CHŁOPSKA” 36-204 Dydnia - jako najkorzystniejszą na Wykonawcę przedmiotowego zadani, nie podlegającą odrzuceniu

Cena oferty (brutto): 214,00 PLN  (słownie: dwieście czternaście złotych i 00/100).

 

Część VIII - Gminna Spółdzielnia ”SAMOPOMOC CHŁOPSKA” 36-204 Dydnia - jako najkorzystniejszą na Wykonawcę przedmiotowego zadania, nie podlegającą odrzuceniu

Cena oferty (brutto): 311,80 PLN  (słownie: trzysta jedenaście złotych i  80/100).

 

Część IX - Gminna Spółdzielnia ”SAMOPOMOC CHŁOPSKA” 36-204 Dydnia - jako najkorzystniejszą na Wykonawcę przedmiotowego zadania, nie podlegającą odrzuceniu

Cena oferty (brutto): 5 807,95PLN  (słownie: pięć tysięcy osiemset siedem złotych i 95/100).

 

Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie określonym   zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2  ustawy  z dnia 29.01.2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

    

Do postępowania wpłynęło 8 ofert:

 

Numer oferty

Numer części

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty                            w PLN

(VAT 23%)

Kryterium:                                  Cena 100 % - pkt

1

III

Firma Handlowo – Usługowa ”GALLOD – HURT”, Leszczyna 159, 32-733 Trzciana

12 388,60

92,93

2

V

Handel Płodami Rolnymi Kazimierz Fąfera, Siennów 210, 37-205 Zarzecze

6888,36

odrzucono

3

VI

Zakład Produkcyjno Usługowo – Handlowy ZPHU Tadeusz Pelczarski,

Krzemienna 3a, 36-204

9 311,00

100

4

I,

III,

IV,

VII,

VIII,

IX

Gminna Spółdzielnia ”SAMOPOMOC CHŁOPSKA” 36-204 Dydnia

I – 5 103,30

III – 15 070,90

IV – 7 196,85

VII – 214,00

VIII – 311,80

IX – 5 807,95

100

76,39

100

100

100

100

5

III

Hurtownia ”WIDAN” export – import, mgr inż. Danuta Malczyńska, ul. Jasińskiego 56B, 37-700 Przemyśl

11 513,10

100

6

III

”JAWIT”, A. i J. Białas, L. i W. Lampara Sp. J., ul. Prochownia 5, 38-400 Krosno

11 936,90

96,45

7

III

”DRIMPOL” M. D. Rykowscy Sp. J., ul. Boya-Żeleńskiego 25a, 35-105 Rzeszów, Oddział Krosno: ul. Podkarpacka 12B, 38-400 Krosno

12 320,80

odrzucono

8

VI

”MAŁGOSIA” Sp. J., Robert Stabryła, Małgorzata Stabryła, 36-207 Grabownica 600

8 641,40

odrzucono

 

Zamawiający informuje, że w trakcie postępowania odrzucono 3 oferty:

1. Oferta nr 5 - Handel Płodami Rolnymi Kazimierz Fąfera, Siennów 210, 37-205 Zarzecze, została odrzucona z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ – Wykonawca przedłożył zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z datą aktualizacji tego dokumentu po terminie składania ofert (art. 26 pkt 3 ustawy Pzp).

2. Oferta nr 7 - ”DRIMPOL” M. D. Rykowscy Sp. J., ul. Boya-Żeleńskiego 25a, 35-105 Rzeszów, Oddział Krosno: ul. Podkarpacka 12B, 38-400 Krosno, została odrzucona z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ – Wykonawca przedłożył odpis KRS wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dokument ten nie został również potwierdzony za zgodność z oryginałem.

3. Oferta nr 8 - ”MAŁGOSIA” Sp. J., Robert Stabryła, Małgorzata Stabryła, 36-207 Grabownica 600, została odrzucona z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ – Wykonawca przedłożył, odpis KRS wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dokument ten nie został również potwierdzony za zgodność z oryginałem.

 

 

 

                                                                                                                                                            Kierownik GOPS w Dydni

                                                                                                                                                                     Teresa Szelest                                   

 


Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2011-12-19 12:39:50
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2011-12-19 12:46:50
Modyfikował(a): Admin Admin
Data: 2011-12-19 12:49:16

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl