Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
12-07-2020, Niedziela, 07:25


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Odbudowa drogi nr 923 „Łączki” w miejscowości Jabłonka nawierzchnia asfaltowa dł 600m

 

Dydnia, dnia 19.06.2012r.

 

ZGK .2412.2.12

 

ZAWIADOMIENIE / OGŁOSZENIE/

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot. Postępowania przetargowego zamieszczonego w Biuletynie zamówień Publicznych – Numer ogłoszenia: 179122 – 2012 z dnia 30.05.2012r

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm)

informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Odbudowa drogi nr 923 „Łączki” w miejscowości Jabłonka

nawierzchnia asfaltowa dł 600m

  • zgodnie z warunkami zawartymi w siwz., niniejszym informuję, że wybrano ofertę nr 5 – tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o. o. ul. Przemysłowa 8 37-450 Stalowa Wola – jako najkorzystniejszą na Wykonawcę przedmiotowego zadania.

Cena oferty (brutto): 89 851,50 PLN (słownie osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset piećdziesiąt jeden złotych 50/100)

Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010r. Nr 113, poz 759 z póżn. zm.)

W postępowaniu złożono 5 ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty w PLN

(z vat 23%)

Liczba uzyskanych punktów

1

STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

 

91 733,40

 

97,95

2

Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.

38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 38

 

90 405,00

 

99,38

3

EURO CARGO sp. z o. o. ul Łukasiewicza 12A 38 – 100 Strzyżów

91 791,23

odrzucona

4

P.H.U. „TRANSPRZĘT” Zabłotce 51, 38-500 Sanok

96 290,55

93,31

5

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o. o. ul. Przemysłowa 8 37-450 Stalowa Wola

89 851,50

100,00

Zamawiający informuje, żw w trakcie postępowania odrzucono 1 ofertę.

Oferta EURO CARGO sp. z o. o. ul Łukasiewicza 12A 38 – 100 Strzyżów

została odrzucona z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 89 ust.1

pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści

SIWZ. Nie zostały spełnione warunki określone w pkt. 13.2.2, w pkt. 16.12, w

pkt. 16.13 oraz w pkt . 16.14 SIWZ.

 

Zamawiający:


 

Kierownik ZGK w Dydni

Andrzej Sokołowski

 


Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2012-06-22 10:34:33
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2012-06-22 10:45:45
Modyfikował(a): Admin Admin
Data: 2012-06-22 10:48:21

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl