Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
12-07-2020, Niedziela, 01:07


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie Gminy Dydnia oraz z Ulucza do Zespołu Szkół w Dobrej (Gmina Sanok) w roku szkolnym 2012/2013

 

Gmina Dydnia

pow. brzozowski, woj. podkarpackie

 

ZOS.261.1.2012 Dydnia, 14.08.2012 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dot. Postepowania przetargowego ogłoszonego na BIP ZETO - Rzeszów - z dnia 16.07.2012 r. w BZP: 25257 - 2012 data zamieszczenia 16.07.2012r. oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dydni.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie Gminy Dydnia oraz z Ulucza do Zespołu Szkół w Dobrej (Gmina Sanok) w roku szkolnym 2012/2013 na niżej wymienionych trasach:

1. Krzywe - Dydnia (4km) - 28 uczniów

2. Krzemienna - Dydnia (4 km) - 25 uczniów

3. Niewistka - Dydnia (8,5 km) - 26 uczniów

4. Obarzym - Dydnia (7 km) - 23 uczniów

5. Temeszów - Dydnia (6 km) - 26 uczniów

6. Jabłonka - Dydnia (6 km) - 39 uczniów

7. Ulucz - Dobra (4 km) - 6 uczniów

8 Wydrna - Niebocko (10 km) - 29 uczniów

9. Grabówka - Niebocko (7 km) - 26 uczniów

10. Końskie – Dydnia (6 km) - 1 uczeń

11. Witryłów – Dydnia (6 km) – 3 uczniów

 

Zgodnie z art. 92 p.z.p. oraz warunkami zawartymi w SIWZ niniejszym informuję, że wybrano ofertę Nr 2 - tj. Veolia Transport Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń jako najkorzystniejszą na Wykonawcę przedmiotowego zadania.

Cena oferty na w/w zadanie:

101 634, 84 PLN (słownie: sto jeden tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote 84/100)

Jednocześnie informuję że do w/w postepowania wpłynęło 2 oferty.

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty w PLN

Kryterium cena 100%

1.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Przemyślu, ul. Dworskiego 106

37- 700 Przemyśl

 

135 023,97

odrzucono

2.

Veolia Transport Sp. z o.o.

Toruń ul. Dąbrowskiego 8/24,

87-100 Toruń

101 634,84

 

100 pkt

Termin zawarcia umowy: po dniu 26.08.2012 r.

Oferta Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Przemyślu ul. Dworskiego 106, 37- 700 Przemyśl została odrzucona z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 89

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki.

                                                                                          Wójt Gminy Dydnia

                                                                                           Jerzy F. Adamski


Autor: Maciej Dżoń
Data: 2012-08-14 07:49:00
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2012-08-14 07:53:41

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl