Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
12-07-2020, Niedziela, 01:51


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Dostawa żywności do kuchni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni- II przetarg

 

GOPS-241/3/1/2012                                                                                                                 Dydnia, 30.08.2012 r.

Zawiadomienie o wyniku przetargu

Dot. Postępowania przetargowego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych -
Numer ogłoszenia: 305820 - 2012; data zamieszczenia: 20.08.2012 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ”Dostaw żywności do kuchni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni, mieszczącego się w budynku CARITAS Archidiecezji Przemyskiej, Stacja Opieki Medycznej, Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni, w celu przygotowania posiłków dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej oraz osób starszych i niepełnosprawnych”-zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ., niniejszym informuję, że na poszczególne części wybrano oferty nr:

Część I – Gminna Spółdzielnia ”SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, 36-204 Dydnia - złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 6 440,07 PLN (słownie: sześć tysięcy czterysta czterdzieści złotych i 07/100).

Część II Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ”OLIMPEK” Sp. z o.o., ul. Trembeckiego 11, 35-234 Rzeszów - złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 12 073,58 PLN (słownie: dwanaście tysięcy siedemdziesiąt trzy złote i 58/100).

Część IV – Gminna Spółdzielnia ”SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, 36-204 Dydnia - złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 8 098,81PLN (słownie: osiem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych i 81/100).

Część V – nie wpłynęła żadna oferta.

Część VII – Gminna Spółdzielnia ”SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, 36-204 Dydnia - złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 925,08 PLN (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć złotych i 08/100).

Część VIII – Gminna Spółdzielnia ”SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, 36-204 Dydnia - złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 334,93 PLN (słownie: trzysta trzydzieści cztery złote i 93/100).

Część IX – Gminna Spółdzielnia ”SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, 36-204 Dydnia - złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 8 669,01 PLN (słownie: osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i 01/100).

Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcami, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a, ustawy z dnia 29.01.2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), tj. dnia 31.08.2012 r.

    Do postępowania wpłynęło 2 oferty, na 6 różnych części zamówienia:

 

Numer oferty

Numer części

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto (z VAT) w PLN

Kryterium: Cena 100 % - pkt

1

II

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ”OLIMPEK” Sp. z o.o., ul. Trembeckiego 11, 35-234 Rzeszów

12 073,58

100

2

I

IV

VII

VIII

IX

Gminna Spółdzielnia ”SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, 36-204 Dydnia

6 440,07

8 098,81

925,08

334,93

8 669,01

100

Zamawiający informuje, że w trakcie postępowania nie odrzucono żadnej oferty.

                                                                                   Kierownik GOPS w Dydni

                                                                                          Teresa Szelest


Autor: Maciej Dżoń
Data: 2012-08-30 11:26:41
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2012-08-30 11:28:13

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl