Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
12-07-2020, Niedziela, 08:45


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zawiadomienie o wyniku przetargu na:

 

GOPS-241/6/2012                                                                                   Dydnia, 07.01.2013 r.

Zawiadomienie o wyniku przetargu

Dot. Postępowania przetargowego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych -
Numer ogłoszenia: 503378 - 2012; data zamieszczenia: 11.12.2012 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ”Dostaw żywności do kuchni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni, mieszczącego się w budynku CARITAS Archidiecezji Przemyskiej, Stacja Opieki Medycznej, Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni, w celu przygotowania posiłków dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej oraz osób starszych i niepełnosprawnych”-zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ., niniejszym informuję, że na poszczególne części wybrano oferty nr:

Część I – Gminna Spółdzielnia ”SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, 36-204 Dydnia - złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 8 973,23 PLN (słownie: osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote i 23/100).

Część II Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ”OLIMPEK” Sp. z o.o., ul. Trembeckiego 11, 35-234 Rzeszów - złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 14 650,68 PLN (słownie: czternaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych i jeden złotych i 68/100).

Część III – ”JAWIT” A. i J. Białas, L. i W Lampara Spółka Jawna, ul. Prochownia 5, 38-400 Krosno – złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 6 874,86 PLN (słownie: sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote i 86/100).

Część IV – Gminna Spółdzielnia ”SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, 36-204 Dydnia - złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 11 717,60 PLN (słownie: jedenaście tysięcy siedemset siedemnaście złotych i 60/100).

Część V – nie wpłynęła żadna oferta.

Część VI - ”Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy ZPHU Tadeusz Pelczarski, Krzemienna 3a, 36-204 - złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 11 504,77 PLN (słownie: jedenaście tysięcy pięćset cztery złote i 77/100).

Część VII – Gminna Spółdzielnia ”SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, 36-204 Dydnia - złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 1 202,21 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście dwa złote i 21/100).

Część VIII – Gminna Spółdzielnia ”SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, 36-204 Dydnia - złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 592,41 PLN (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i 41/100).

Część IX –Gminna Spółdzielnia ”SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, 36-204 Dydnia - złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 9408,59 PLN (słownie: dziewięć tysięcy czterysta osiem złotych i 59/100).

Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcami, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, ustawy z dnia 29.01.2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), tj. w dniu 14.01.2013 r.

    Do postępowania wpłynęło 5 ofert, na różne części zamówienia:

 

Numer oferty

Numer części

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto (z VAT) w PLN

Kryterium: Cena 100 % - pkt

1

I

Gminna Spółdzielnia ”SAMOPOMOC CHŁOPSKA” 36-204 Dydnia

8 973,23

100

IV

11 717,60

100

VII

1 202,21

100

VIII

592,41

100

IX

9 408,59

100

2

III

JAWIT”, A. i J. Białas, L. i W. Lampara Sp. J., ul. Prochownia 5, 38-400 Krosno

6 874,86

100

3

III

Hurtownia ”WIDAN” export – import, mgr inż. Danuta Malczyńska, ul. Jasińskiego 56B, 37-700 Przemyśl

7 556,17

91

4

II

OLIMPEK” Sp. z o.o., ul. Trembeckiego 11, 35-234 Rzeszów

14 650,68

100

5

VI

Zakład Produkcyjno Usługowo – Handlowy ZPHU Tadeusz Pelczarski,

Krzemienna 3a, 36-204

11 504,77

100

 

Zamawiający informuje, że w trakcie postępowania nie odrzucono żadnej oferty.

 

 

                                                                             Kierownik GOPS w Dydni

                                                                                     Teresa Szelest

 

 

 


Autor: Maciej Dżoń
Data: 2013-01-07 14:28:57
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2013-01-07 14:30:04

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl