Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
12-07-2020, Niedziela, 01:13


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

GOPS.241.1.2013                                                                                                               Dydnia, dnia 05.07.2013r.

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów ostatecznych Projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w gminie Dydnia” ogłoszonego w dniu 25.06.2013r. w Biuletynie Informacji Publicznej nr ogłoszenia: 243773-2013.

 

Na podst. art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych
( t.j. Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o Udzieleniu Zamówienia Publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie „Usług szkoleniowych dla Beneficjentów ostatecznych projektu systemowego pt.:” Czas na aktywność w gminie Dydnia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej”, Działanie 7.1 PO KL „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej

 

  

 

W dniu 05.07.2013r. dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert w następujących zadaniach:

1
) Zadanie 1Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych

 

 

a) została wybrana oferta nr 4 EDUKATOR Spółka z o.o. 38-200 Jasło, ul. Igielna 9


 

 

Lp.

 

 

Kryterium

 

 

Liczba punktów (waga)

 

1.

 

Kryterium - Cena

 

100,00

 

 

b) uzasadnienie wyboru: zgodnie z kryterium zawartym w SIWZ „Cena” Wykonawca zaproponował najniższą cenę brutto i uzyskał ogółem najwyższą ilość punktów tj. 100,00.

 

2) Zadanie 2 Trening Pracy


a) została wybrana oferta nr 4 EDUKATOR Spółka z o.o. 38-200 Jasło, ul. Igielna 9

 

 

 

Lp.

 

 

Kryterium

 

 

Liczba punktów (waga)

 

1.

 

Kryterium - Cena

 

100,00


 

b) uzasadnienie wyboru: zgodnie z kryterium zawartym w SIWZ „Cena” Wykonawca zaproponował najniższą cenę brutto i uzyskał ogółem najwyższą ilość punktów tj. 100,00.


3) Zadanie 3 - Kursy zawodowe


a) została wybrana oferta nr 5 CREATOR Spółka z o.o. 20-006 Lublin, ul. Kołłątaja 5/3B


 

 

Lp.

 

 

Kryterium

 

 

Liczba punktów (waga)

 

1.

 

Kryterium - Cena

 

100


 

b) uzasadnienie wyboru: zgodnie z kryterium zawartym w SIWZ „Cena” Wykonawca zaproponował najniższą cenę brutto i uzyskał ogółem najwyższą ilość punktów tj. 100,00.

 

II. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Zadanie nr 1 Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych 

 

Numer oferty

 

 

Liczba pkt w kryterium Cena

 

 

1. PRO Marcin Niedźwiedzki

 

 

ul. Hutnicza 33, Chechło, 32-310 Klucze

 

 

91,19

 

 

2. Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak

 

 

ul. Partyzantów 9,22-400 Zamość

 

 

62,17

 

 

3. Akademia Zawodowa Prospera Agnieszka Krzemień

 

 

Czarna 27B, 38-710 Czarna

 

 

75,78

 

 

4. EDUKATOR Spółka z o.o.

 

 

38-200 Jasło, ul. Igielna 9

 

 

100,00

 

 

5. CREATOR Spółka z o.o.

 

 

20-006 Lublin, ul. Kołłątaja 5/3B

 

 

89,62

 

 

6. Centrum Doradztwa i Edukacji w Kielcach, ul. Targowa 16a/75, 25-520 Kielce

 

 

70,62

 

 

7. Parr Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 

 

ul. ks. P. Skargi 7/1

 

 

37-700 Przemyśl

 

 

 

28,62

 

Zadanie nr 2 Trening Pracy


 

 

 

Numer oferty

 

 

Liczba pkt w kryterium Cena

 

 

1. PRO Marcin Niedźwiedzki

 

 

ul. Hutnicza 33, Chechło, 32-310 Klucze

 

 

91,19

 

 

2. Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak

 

 

ul. Partyzantów 9, 22-400 Zamość

 

 

63,70

 

 

3. Akademia Zawodowa Prospera Agnieszka Krzemień

 

 

Czarna 27B, 38-710 Czarna

 

 

75,78

 

 

4. EDUKATOR Spółka z o.o.

 

 

38-200 Jasło, ul. Igielna 9

 

 

100,00

 

 

5. CREATOR Spółka z o.o.

 

 

20-006 Lublin, ul. Kołłątaja 5/3B

 

 

89,62

 

 

6. Centrum Doradztwa i Edukacji w Kielcach ul. Targowa 16a/75, 25-520 Kielce

 

 

73,21

 

 

7. Parr Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 

 

ul. ks. P. Skargi 7/1

 

 

37-700 Przemyśl

 

 

 

28,62

 

 

Zadanie nr 3 Kursy zawodowe


 

 

 

Numer oferty

 

 

Liczba pkt w kryterium Cena

 

 

1. Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak

 

 

ul. Partyzantów 9, 22-400 Zamość

 

 

 

79,52

 

 

2. Akademia Zawodowa Prospera Agnieszka Krzemień

 

 

Czarna 27B, 38-710 Czarna

 

 

 

89,85

 

 

3. CREATOR Spółka z o.o.

 

 

20-006 Lublin, ul. Kołłątaja 5/3B

 

 

 

100,00

 

 

II. Termin zawarcia umowy z Wykonawcami: w terminie uzgodnionym z wybranym Wykonawcą w myśl art. 94 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).


 

 

Kierownik GOPS w Dydni

                                                                                                            Teresa Szelest

 


 


Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2013-07-05 13:52:43
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2013-07-05 13:55:54
Modyfikował(a): Maciej Dżoń
Data: 2013-07-19 14:15:32

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl