Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
12-07-2020, Niedziela, 01:53


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zawiadomienie o wyniku przetargu na:

 

P/D/K-4-1/2013                                                                                                                           Dydnia, 28.08.2013r.

 

Zawiadomienie o wyniku przetargu

Dot. Postępowania przetargowego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych -
Numer ogłoszenia: 322594 - 2013; data zamieszczenia: 09.08.2013 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ”Dostaw żywności do kuchni Samorządowego Przedszkola w Dydni, mieszczącego się w budynku CARITAS Archidiecezji Przemyskiej, Stacja Opieki Medycznej, Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni, w celu przygotowania posiłków dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej oraz osób starszych i niepełnosprawnych”- zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ., niniejszym informuję, że na poszczególne części wybrano oferty nr:

Część I – Gminna Spółdzielnia ”SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, 36-204 Dydnia - złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 8 443,68 PLN (słownie: osiem tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote i 68/100).

 

Część II – Zakłady Mięsne Nowy Żmigród Sp. z o.o. 38- 230 Nowy Żmigród , Mytarz 4 - złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 19 694,43 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote i 43/100).

 

Część III – ”JAWIT” A. i J. Białas, L. i W Lampara Spółka Jawna, ul. Prochownia 5, 38-400 Krosno – złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 5 486,40 PLN (słownie: pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych i 40/100).

 

Część IV – Gminna Spółdzielnia ”SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, 36-204 Dydnia - złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 11 736,55 PLN (słownie: jedenaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych i 55/100).

 

Część V – nie wpłynęła żadna oferta.

 

Część VI - ”Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy ZPHU Tadeusz Pelczarski, Krzemienna 3a, 36-204 - złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 5 654,77 PLN (słownie: pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote i 77/100).

 

Część VII – Gminna Spółdzielnia ”SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, 36-204 Dydnia - złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 1 237,49 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści siedem złotych i 49/100).

 

Część VIII – Gminna Spółdzielnia ”SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, 36-204 Dydnia - złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 506,82 PLN (słownie: pięćset sześć złotych i 82/100).

 

Część IX –Gminna Spółdzielnia ”SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, 36-204 Dydnia - złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 14 180,90 PLN (słownie: czternaście tysięcy sto osiemdziesiąt złotych i 90/100).

 

Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcami, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, ustawy z dnia 29.01.2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), tj. w dniu 04.09.2013 r.

    

Do postępowania wpłynęło 8 ofert, na różne części zamówienia:

 

Numer oferty

Numer części

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto (z VAT) w PLN

Kryterium: Cena 100 % - pkt

1

VI

 

STANISŁAWA DZIEWIT 39-331 CHORZELÓW 84

6 116,02

 

92

2

VI

MŁYN MALINIE” DZIEWIT Sp. z o.o. 39-331 Chorzelów, Malinie 375 A

6823,23

83

3

III

Hurtownia ”WIDAN” export – import, mgr inż. Danuta Malczyńska, ul. Jasińskiego 56B, 37-700 Przemyśl

5763,83

95

4

VI

Zakład Produkcyjno Usługowo – Handlowy ZPHU Tadeusz Pelczarski,

Krzemienna 3a, 36-204

5654,77

100

5

III

JAWIT”, A. i J. Białas, L. i W. Lampara Sp. J., ul. Prochownia 5, 38-400 Krosno

5486,40

100

6

I

 

Gminna Spółdzielnia ”SAMOPOMOC CHŁOPSKA” 36-204 Dydnia

8443,68

100

IV

11 736,55

100

VII

1 237,49

100

VIII

506,82

100

IX

14 180,90

100

7

II

Zakłady Mięsne Nowy Żmigród Sp. z o.o. 38- 230 Nowy Żmigród , Mytarz 4

19 694,43

100

8

VI

MŁYN MALINIE” DZIEWIT Sp. J. 39-331 Chorzelów, Malinie 375

7269,91

78

 

Zamawiający informuje, że w trakcie postępowania nie odrzucono żadnej oferty.

 

                                                                          Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Dydni

                                                                                                Dorota Bluj

 


Autor: Maciej Dżoń
Data: 2013-08-28 14:20:09
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2013-08-28 14:21:44

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl