Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
12-07-2020, Niedziela, 00:54


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zawiadomienie o wyniku przetargu na:

ZGK 2412.4.13

Dydnia, dnia 03.10.2013r.

Zawiadomienie o wyniku przetargu

Dot. Postępowania przetargowego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 183521-2013; data zamieszczenia: 11.09.2013 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont i modernizację oczyszczalni ścieków w Jabłonce, gm. Dydnia, woj. Podkarpackie”

zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ niniejszym informuję, że wybrano ofertę nr 2 firmy „TERMIT” mgr inż. Rafał Olszewski ul. Kard. Wyszyńskiego 8, 37-600 Lubaczów

- jako najkorzystniejszą na Wykonawcę przedmiotowego zadania.

Cena oferty (brutto): 104 576,74 (słownie: sto cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć złotych i 74 /100 ).

Oferta w/w Wykonawcy odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zdobyła najwyższą ilość punktów w oparciu o podane w specyfikacji  kryterium  oceny ofert „cena"

Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. z późn.zm.)

Do postępowania wpłynęło 2 oferty.

Oferty odrzucone: 0

OCENA PUNKTOWA OFERT

L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty w zł VAT 23%)

Kryterium: Cena 100 % - pkt

1

Zakład Ochrony Środowiska „HYDROTECH”

mgr Roman Browarski

41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 1

149 687,36

69,86

2

TERMIT” mgr inż. Rafał Olszewski ul. Kard. Wyszyńskiego 8, 37-600 Lubaczów

104 576,74

100,00

 

Kierownik ZGK w Dydni

Andrzej Sokołowski


Autor: Maciej Dżoń
Data: 2013-10-03 12:42:24
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2013-10-03 12:43:29

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl