Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
12-07-2020, Niedziela, 09:12


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zawiadomienie o wyniku przetargu na:

                                                                                                                                 Dydnia,    18.12.2013r   

P/D/K-2-2/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                             

            Zawiadomienie  o wyniku przetargu                                                                                                                                                                   

 Dot.  Postępowania przetargowego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych -
Numer ogłoszenia:
507812 - 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ”Dostawę żywności do kuchni Samorządowego Przedszkola w Dydni, mieszczącego się w budynku CARITAS Archidiecezji Przemyskiej, Stacja Opieki Medycznej, Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni, w celu przygotowania posiłków dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej oraz osób starszych i niepełnosprawnych”- zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ., niniejszym informuję, że na poszczególne części wybrano oferty nr: 

Część I – Gminna Spółdzielnia ”SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, 36-204 Dydnia - złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 10 861, 78  PLN  (słownie: dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych i 78/100).

 

Część II – Zakłady Mięsne Nowy Żmigród Sp. z o.o. 38- 230 Nowy Żmigród , Mytarz 4    - złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 21 543,70 PLN  (słownie: dwadzieścia  jeden  tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote  i 70/100).

 

Część III – ”JAWIT” A. i J. Białas, L. i W Lampara Spółka Jawna, ul. Prochownia 5, 38-400 Krosno – złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 7 810, 74 PLN  (słownie: siedem  tysięcy osiemset dziesięć złotych i 74/100).

 

Część IV – Gminna Spółdzielnia ”SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, 36-204 Dydnia - złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 15 726,13  PLN  (słownie: piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia sześć  złotych i 13/100).

 

Część V – nie wpłynęła żadna oferta.

 

Część VI - ”Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy ZPHU Tadeusz Pelczarski, Krzemienna 3a, 36-204 Dydnia - złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 19 294,15 PLN  (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote i 15/100).

 

Część VII – Gminna Spółdzielnia ”SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, 36-204 Dydnia - złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 1 614, 22 PLN  (słownie: jeden tysiąc sześćset czternaście złotych i 22/100).

 

Część VIII – Gminna Spółdzielnia ”SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, 36-204 Dydnia - złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 674,36 PLN  (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery i 36/100).

 

Część IX –Gminna Spółdzielnia ”SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, 36-204 Dydnia - złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 15 345, 53 PLN  (słownie: piętnaście tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych i 53/100).

 

Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcami, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, ustawy z dnia 29.01.2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), tj. w dniu 03.01.2014 r.

    

Do postępowania wpłynęło 5 ofert, na różne części zamówienia:

 

Numer oferty

Numer części

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty                            brutto (z VAT)   w PLN

Kryterium:                                  Cena 100 % - pkt

1

III

 

JAWIT” A. i J. Białas, L. i W Lampara Spółka Jawna, ul. Prochownia 5, 38-400 Krosno

7 810, 74

100

    2

   III

Hurtownia ”WIDAN” export – import, mgr inż. Danuta Malczyńska, ul. Jasińskiego 56B, 37-700 Przemyśl

 

 

8 754, 06

89

3

II

Zakłady Mięsne Nowy Żmigród Sp. z o.o. 38- 230 Nowy Żmigród , Mytarz 4     

21 543,70

100

4

I

 

Gminna Spółdzielnia ”SAMOPOMOC CHŁOPSKA” 36-204 Dydnia

10 861, 78 

100

IV

15 726,13  

100

VII

1 614, 22

100

VIII

674,36

100

IX

15 345, 53

100

5

II

Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy ZPHU Tadeusz Pelczarski, Krzemienna 3a, 36-204 Dydnia

19 294,15

100

 

Zamawiający informuje, że w trakcie postępowania nie odrzucono żadnej oferty.

  

                                                                                 Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Dydni

                                                                                                             Dorota Bluj     

 

 


Autor: Maciej Dżoń
Data: 2013-12-19 12:34:23
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2013-12-19 12:39:24

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl