Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
12-07-2020, Niedziela, 08:01


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zawiadomienie o wyniku przetargu na:

GOPS.241.1.2014                                                                                       Dydnia, dnia 08.04.2014 r


Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w gminie Dydnia” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.03.2014 r. pod nr 90824

   Na podst. art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w gminie Dydnia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej”, Działanie 7.1 PO KL „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej

 

 w dniu 28.03.2014 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zadaniu pn.:  Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w gminie Dydnia” i wybrano ofertę nr 9 firmy „EDUKATOR” Spółka z o.o., ul. Igielna 9, 38-200 Jasło

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

1.

Kryterium - Cena

70,00

2.

Kryterium - Doświadczenie

30,00

SUMA

100,00


a) uzasadnienie wyboru

zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ Wykonawca uzyskał ogółem najwyższą ilość punktów           tj. 100,00.

 
I.  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

W poniższej tabeli zestawiono oferty Firm wraz z ceną za wykonanie całego zadania

Lp.

Nazwa, adres firmy

Cena brutto [zł]

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Trening z doradcą zawodowym

Trening pracy

 

Cena za wykonanie całego zadania

1.

Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak

ul. Partyzantów 9

22-400 Zamość

 

4 238,40

 

3 397,00

 

4 238,40

 

11 873,80

2.

CREATOR Sp. z o.o.

ul. H. Kołłątaja

20-006 Lublin

 

3 090,00

 

­2 574,00

 

3 090,00

 

8 754,00

3.

EDU-IT Augustyn, Niedbała, Pieprzycki sp. j.

ul. Hetmańska 120

35-078 Rzeszów

 

 

2 760,00

 

 

2 187,00

 

2 880,00

 

7 827,00

4.

Akademia Zdrowia Izabela Łajs filia Rzeszów

ul. Główna 81

95-020 Justynów

 

3 400,00

 

2 970,00

 

3 400,00

 

9 770,00

5.

BMM Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 4a

35-105 Rzeszów

 

3 900,00

 

2 313,00

 

3 900,00

 

10 113,00

6.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

Ośrodek Kształcenia Zawodowego

ul. ks. J. Bielawskiego 1

36-200 Brzozów

 

2 590,00

1 800,00

2 590,00

6 980,00

7.

Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o.

ul. Artyleryjska 3k

10-165 Olsztyn

 

 

 

3 200,00

 

 

2 280,00

 

3 400,00

 

8 880,00

8.

Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Rodzinnej

ul. M. Konopnickiej 18

38-500 Sanok

 

2 970,00

1 890,00

2 730,00

7 590,00

9.

EDUKATOR Spółka z o.o.

ul. Igielna 9

38-200 Jasło

2 400,00

2 160,00

2 400,00

6 960,00

 

II. Oferty odrzucone

 

W dniu 28.03.2014 r. na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający wezwał Wykonawców do uzupełnienia dokumentów złożonych wraz z ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Brakujące dokumenty należało złożyć w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania.

                  Powodem odrzucenia ofert jest niezastosowanie się do wymogów zawartych w SIWZ oraz do powyższego wezwania  ( art. 89 ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. u.z.p. tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 Odrzucono następujące oferty firm:

 - Oferta nr 3

EDU-IT Augustyn, Niedbała, Pieprzycki sp. j. ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów

 

- Oferta nr 8

Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Rodzinnej, ul. M. Konopnickiej 18, 38-500 Sanok

 
III. W tabeli zestawiono oferty Firm, biorących udział w przetargu wraz z cenami oraz doświadczeniem

 

Lp.

Nazwa, adres firmy

 

 

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium doświadczenie

Razem ( cena + doświadczenie)

 

 

1.

Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak

ul. Partyzantów 9

22-400 Zamość

 

 

41,03

 

30 pkt

 

71,03

 

2.

CREATOR Sp. z o.o.

ul. H. Kołłątaja

20-006 Lublin

 

55,65

 

30 pkt

 

85,65

 

3.

Akademia Zdrowia Izabela Łajs filia Rzeszów

ul. Główna 81

95-020 Justynów

 

49,87

 

10 pkt

 

59,87

 

4.

BMM Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 4a

35-105 Rzeszów

 

48,18

 

30 pkt

 

78,18

 

5.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

Ośrodek Kształcenia Zawodowego

ul. ks. J. Bielawskiego 1

36-200 Brzozów

 

69,80

30 pkt

99,80

 

6.

Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o.

ul. Artyleryjska 3k

10-165 Olsztyn

 

54,86

 

 

30 pkt

 

84,86

 

7.

EDUKATOR Spółka z o.o.

ul. Igielna 9

38-200 Jasło

70,00

30 pkt

100,00

 

                    

IV. Termin zawarcia umowy z Wykonawcą

Umowa zostanie zawarta w terminie uzgodnionym z  Wykonawcą (firmą „EDUKATOR” Spółka z o.o., ul. Igielna 9, 38-200 Jasło) w myśl art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. uzp          ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 


                                                                                    Kierownik GOPS w Dydni

                                                                                              Teresa Szelest

 


Autor: Maciej Dżoń
Data: 2014-04-08 12:05:43
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2014-04-08 12:08:28

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl