Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
12-07-2020, Niedziela, 08:28


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zawiadomienie o wyniku przetargu na:

GMINA DYDNIA

36-204 DYDNIA 224

RGGNiSO.271.7.2014                                                                                 Dydnia, dnia 31.07.2014 r.

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dot.        Postępowania przetargowego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych - Numer ogłoszenia: 244248 - 2014; data zamieszczenia: 22.07.2014 r.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ((Dz. U.
z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) informuję, że przetarg nieograniczony pn. „Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonce”, został rozstrzygnięty.

Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ niniejszym informuję, że wybrano ofertę nr  1 – tj.: Przedsiębiorstwa Specjalistycznego „bocar” sp. z o.o. Korwinów ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa, która zaoferowała wykonanie w/w zamówienia publicznego za kwotę ogółem /brutto/: 632 880,00 zł. słownie: sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100

Uzasadnienie wyboru:

Oferta w.wym. oferuje najkorzystniejszą pod względem przyjętego kryterium oceny ofert cenę na wykonanie zadania oraz spełnia wymogi postawione w SIWZ przez Zamawiającego.

Do postępowania wpłynęło 2 oferty.

Oferty odrzucone: 0

 

L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty              /zł. brutto/

Liczba  pkt.
w kryterium- cena oferty

1

 Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” sp. z o.o. Korwinów ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa,

632 880,00

100,00

2

„WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” spółka komandytowo-akcyjna, ul.Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko-Biała

667 440,00

94,82

                                                                                            Z-ca Wójta Gminy Dydnia

                                                                                                                                                                           Stanisław Pałys


Autor: Maciej Dżoń
Data: 2014-07-31 13:12:32
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2014-07-31 13:13:26

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl