Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
12-07-2020, Niedziela, 08:51


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zawiadomienie o wyniku przetargu na:

P/D/K-2-1/2014                                                                                                                                    

                                                                                                                             Dydnia,13.08.2014r  
Zawiadomienie  o wyniku  przetargu                                                                                                                                                                   

 Dot.  Postępowania przetargowego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych -
Numer ogłoszenia: 251414 - 2014; data zamieszczenia: 28.07.2014 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ”Dostawę żywności do kuchni Samorządowego Przedszkola w Dydni, mieszczącego się w budynku CARITAS Archidiecezji Przemyskiej, Stacja Opieki Medycznej, Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni, w celu przygotowania posiłków dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej oraz osób starszych i niepełnosprawnych”- zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ., niniejszym informuję, że na poszczególne części wybrano oferty nr: 

Część I – Gminna Spółdzielnia ”SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, 36-204 Dydnia - złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto):  10  018,57 PLN  (słownie: dziesięć tysięcy osiemnaście złotych  i 57/100).

 Część II – Zakłady Mięsne Nowy Żmigród Sp. z o.o. 38- 230 Nowy Żmigród , Mytarz 4    - złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 24 491,38 PLN  (słownie: dwadzieścia  cztery  tysiące  czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych  i 38/100).

 Część III – ”JAWIT” A. i J. Białas, L. i W Lampara Spółka Jawna, , ul. Mięsowicza 2a, 38-400 Krosno – złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 7 787,64 PLN  (słownie: siedem  tysięcy  siedemset osiemdziesiąt siedem złotych i 64/100).


Część IV – Gminna Spółdzielnia ”SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, 36-204 Dydnia - złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 16 263,49  PLN  (słownie: szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote i 49/100).

 Część V –  Handel-Hurt-Detal Mariusz Maślak;38-500 Sanok ul. Młynarska 18; NIP 6870008543-złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 12 882,01 PLN  (słownie: dwanaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote i 01/100).

 Część VI -FPU ''NATEX''; Sylwia Graniczka; Złotniki 308A;39-300 Mielec; NIP 8171347111      REG.181043180- złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 8 128,10 PLN  (słownie: osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych i 10/100).

 

Część VII – Gminna Spółdzielnia ”SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, 36-204 Dydnia - złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 1 531,22 PLN  (słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści jeden złotych i 22/100).

 Część VIII – Gminna Spółdzielnia ”SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, 36-204 Dydnia - złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto):674,36  PLN  (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery i 36/100).

 Część IX –Gminna Spółdzielnia ”SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, 36-204 Dydnia - złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 14 878,94 PLN  (słownie: czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych i 94/100).

 Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcami, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, ustawy z dnia 29.01.2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), tj. w dniu 22.08.2014 r.

  
Do postępowania wpłynęło 8 ofert, na różne części zamówienia:

 

Numer oferty

Numer części

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty                            brutto (z VAT)   w PLN

Kryterium:                                  Cena 100 % - pkt

1

VI

FPU ''NATEX''; Sylwia Graniczka; Złotniki 308A;39-300 Mielec; NIP 8171347111      REG.181043180

8 128,10

100

    2

    VI

''MŁYN MALINIE'' DZIEWIT SP.z.o.o;39-331 Chorzelów;Malinie 375a; NIP 7922256786    REG.180548008

9 352,70

86,9

3

II

Zakłady mięsne NOWY ŻMIGRÓD Sp z.o.o 38-230 Nowy Żmigród;Mytarz 4   NIP 6850005234

24 491,38

100

4

III

Hurtownia ''WIDAN'';mgr inż Danuta Malczyńska; ul.Jasińskiego 56B;37-700 Przemyśl; NIP 7950002201  REG.005079130

8 515,36

91,5

5

I

Gminna Spóldzielnia ''SAMOPOMOC CHŁOPSKA'' w Dydni NIP 6360000882

10  018,57

100

IV

16 263,49

100

VII

1 531,22

100

VIII

674,36

100

IX

14 878,94

100

6

III

JAWIT; A i J. Białas L. I W. Lampara; Spółka Jawna; 38-400 Krosno, ul. Mięsowicza 2a; NIP 6840006798    REG.370015680

7 787,64

100

7

V

 Handel-Hurt-Detal Mariusz Maślak;38-500 Sanok ul. Młynarska 18; NIP 6870008543

12 882,01

100

8

VI

Zakład Produkcyjno-Usługowo- Handlowy ZPHU Tadeusz Pelczarski, 36-204 Dydnia Krzemienna 3a, NIP 6861251907    REG. 370064766

12 047,20

67,5

 

Zamawiający informuje, że w trakcie postępowania nie odrzucono żadnej oferty.

 

 


Autor: Maciej Dżoń
Data: 2014-08-13 12:52:39
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2014-08-13 12:57:41

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl