Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
12-07-2020, Niedziela, 01:50


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zawiadomienie o wyniku przetargu na:

P/D/K-7/2014                                                                                                      Dydnia, 29.12.2014r                                                                                                                                                                                                            

Zawiadomienie  o wyniku przetargu                                                                                                                                                                   

 Dot.  Postępowania przetargowego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych -
Numer ogłoszenia: 259549 - 2014; data zamieszczenia: 16.12.2014 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ”Dostawę żywności do kuchni Samorządowego Przedszkola w Dydni, mieszczącego się w budynku CARITAS Archidiecezji Przemyskiej, Stacja Opieki Medycznej, Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni, w celu przygotowania posiłków dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej oraz osób starszych i niepełnosprawnych”- zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ., niniejszym informuję, że na poszczególne części wybrano oferty nr: 

Część I – Spółdzielnia Mleczarska MLEKOWITA w Wysokiem Mazowieckiem,Odział w Sanoku,38-500 Sanok, ul Przemyska 22 - złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto):  7 701,70 PLN  (słownie: siedem tysięcy siedemset jeden złotych  i 70/100).

Część II – Zakłady Mięsne Nowy Żmigród Sp. z o.o. 38- 230 Nowy Żmigród , Mytarz 4    - złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 21 315,94 PLN  (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta piętnaście złotych  i 94/100).

Część III – Hurtownia WIDAN-export-import mgr.inż. Danuta Malczyńska, ul Jasińskiego 56B, 37-700 Przemyśl – złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 8 295,55 PLN  (słownie: osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych i 55/100).

Część IV – ALTA-Sieć Handlowa Sp.z o.o, 36-200 Brzozów, ul. 3-go Maja 70 - złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 11 194,90  PLN  (słownie: jedenaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote i 90/100).

Część V –  Handel-Hurt-Detal Mariusz Maślak;38-500 Sanok ul. Młynarska 18; NIP 6870008543-złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 14 949,56 PLN  (słownie:  czternaście tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych i 56/100).

Część VI -Zakład Produkcyjno-usługowo- Handlowy ZPHU , Tadeusz Pelczarski, 36-204 Dydnia, Krzemienna 3a- złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 9 218,40 PLN  (słownie: dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście złotych  i 40/100).

Część VII – Gminna Spółdzielnia ”SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, 36-204 Dydnia - złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 1 505,60 PLN  (słownie: jeden tysiąc pięćset pięć złotych  i 60/100).

Część VIII – ALTA-Sieć Handlowa Sp.z o.o, 36-200 Brzozów, ul. 3-go Maja 70 - złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto):487,56  PLN  (słownie: czterysta osiemdziesiąt siedem złotychi 56/100).

Część IX –Gminna Spółdzielnia ”SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, 36-204 Dydnia - złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu ofertę, spełniającą warunki SIWZ.

Cena oferty (brutto): 15 095,74 PLN  (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych  i 74/100).

Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcami, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, ustawy z dnia 29.01.2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), tj. w dniu 07.01.2015r. 

Do postępowania wpłynęło 7 ofert, na różne części zamówienia:

 

Numer oferty

Numer części

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty                            brutto (z VAT)   w PLN

Kryterium:                                  Cena 100 % - pkt

1

I

Gminna Spóldzielnia ''SAMOPOMOC CHŁOPSKA'' w Dydni NIP 6360000882

11 920,85

64,6

IV

14 657,77

76,4

VII

1 505,60

100

VIII

634,71

76,8

IX

15 095,74

100

2

III

Hurtownia WIDAN-export-import mgr.inż. Danuta Malczyńska, ul Jasińskiego 56B, 37-700 Przemyśl

8 295,55

100

3

II

Zakłady Mięsne Nowy Żmigród Sp. z o.o. 38- 230 Nowy Żmigród , Mytarz 4  

21 315,94

100

4

III

ALTA-Sieć Handlowa Sp.z o.o, 36-200 Brzozów, ul. 3-go Maja 70

9 371,15

88,5

IV

11 194,90

100

VIII

487,56

100

5

I

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOWITA w Wysokiem Mazowieckiem, Odział w Sanoku,38-500 Sanok, ul Przemyska 22

7 701,70

100

6

V

Handel-Hurt-Detal Mariusz Maślak;38-500 Sanok ul. Młynarska 18; NIP 6870008543

14 949,56

100

7

VI

Zakład Produkcyjno-usługowo- Handlowy ZPHU , Tadeusz Pelczarski, 36-204 Dydnia, Krzemienna 3a

9 218,40

100

 

Zamawiający informuje, że w trakcie postępowania nie odrzucono żadnej oferty.

 


Autor: Maciej Dżoń
Data: 2014-12-30 14:26:54
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2014-12-30 14:28:04

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl