Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
12-07-2020, Niedziela, 01:51


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zawiadomienie o wyniku przetargu na:

GOPS.241.2.2015                                                                                       Dydnia, dnia 31.03.2015r.

                                                                                                                          

 Zawiadomienie o  wyborze oferty

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w gminie Dydnia” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.03.2015 r. pod nr 50844-2015

 

  Na podst. art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w gminie Dydnia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej”, Działanie 7.1 PO KL „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej

 

 w dniu 30.03.2015 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zadaniu pn.:  Przygotowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w gminie Dydnia” i wybrano ofertę nr 7 firmy: Innovo Innowacje w Biznesie Spółka z o.o., ul. 3-go Maja 13, 38-200 Jasło


Lp.

Kryterium

Liczba punktów

1.

Kryterium - Cena

70,00

2.

Kryterium - Doświadczenie

30,00

SUMA

100,00


a) uzasadnienie wyboru

zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ Wykonawca uzyskał ogółem najwyższą ilość punktów           tj. 100,00

I.  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

W poniższej tabeli zestawiono oferty Firm wraz z ceną za wykonanie całego zadania

Lp.

Nazwa, adres firmy

Cena brutto za wykonanie zadania „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych”

1.

Creator Sp. z o.o

ul. H. Kołłątaja 5/3B

20-006 Lublin

 

7 300,00 zł

2.

Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR w Zamościu

ul. Partyzantów 9

22-400 Zamość

    

 

7 260,00 zł

3.

DLAKADR PL Sp. z o.o

Ul. Elektryczna 1/3 lok. 216

15-080 Białystok

 

9 987,00 zł

4.

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Jagiellońska 14

 33-300 Nowy Sącz

 

10 187,49 zł

5.

Podkarpacka Agencja Konultingowo Doradcza          Sp. z o.o.

ul. Staszica 7

38-200 Jasło

 

 

6 100,00 zł

6.

EDU-IT Augustyn, Niedbała, Pieprzycki  spółka jawna

ul. Hetmańska 120

35-078 Rzeszów

 

 

5 196,00

7.

Innovo Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.

ul. 3-go Maja 13

38-200 Jasło

 

5 010,00 zł

8.

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju

ul. Przełęcz 51

60-115 Poznań

 

9 830,40 zł

9.

EDUKATOR Spółka z o.o

ul. Igielna 9

38-200 Jasło

 

5 895,00 zł

                                                               

II. Oferty odrzucone

 

Odrzucono oferty następujących firm:

 

1. DLAKADR PL Sp. z o.o. ul. Elektryczna 1/3 lok. 216, 15-080 Białystok

Uzasadnienie prawne

                Powodem odrzucenia oferty jest niezastosowanie się do wymogów zawartych w SIWZ oraz do wezwania do uzupełnienia dokumentów ( art. 26 ust. 3 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który wyjaśnień nie złożył).

 

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 20.03.2015r. na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów złożonych wraz z ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Brakujące dokumenty należało złożyć w terminie 3 dni roboczych tj. do dnia 25.03.2015 r. do godz. 1500.

W dniu 24.03.2015r. na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający ponownie wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Brakujące dokumenty należało złożyć w terminie 3 dni roboczych tj. do dnia 27.03.2015 r. do godz. 1500.

Do dnia 27.03.2015r. do godz. 1500 Wykonawca nie złożył brakujących dokumentów, w związku z czym Zamawiający zobligowany jest do odrzucenia oferty, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

III. Streszczenie złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu wraz z przyznaną punktacją:

 

Lp.

Nazwa, adres firmy

 

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium doświadczenie

Razem ( cena + doświadczenie)

 

1.

Creator Sp. z o.o

ul. H. Kołłątaja 5/3B

20-006 Lublin

48,04

30

78,04

2.

Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR w Zamościu

ul. Partyzantów 9

22-400 Zamość

48,31

30

78,31

3.

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Jagiellońska 14

 33-300 Nowy Sącz

34,42

30

64,42

4.

Podkarpacka Agencja Konultingowo Doradcza          Sp. z o.o.

ul. Staszica 7

38-200 Jasło

 

57,49

30

87,49

5.

EDU-IT Augustyn, Niedbała, Pieprzycki  spółka jawna

ul. Hetmańska 120

35-078 Rzeszów

 

67,49

30

97,49

6.

Innovo Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.

ul. 3-go Maja 13

38-200 Jasło

70,00

30

100,00

7.

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju

ul. Przełęcz 51

60-115 Poznań

35,67

30

65,68

8.

EDUKATOR Spółka z o.o

ul. Igielna 9

38-200 Jasło

59,49

30

89,49

                                                                                                                                                   

IV. Termin zawarcia umowy z Wykonawcą

Umowa zostanie zawarta w terminie uzgodnionym z  Wykonawcą (firmą: INNOVO Innowacje w Biznesie Spółka z o.o., ul. 3-go Maja 13, 38-200 Jasło) w myśl art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. uzp ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).


                                                                                                        Kierownik GOPS w Dydni

                                                                                                                 Teresa Szelest

 

 

 

 

 


Autor: Maciej Dżoń
Data: 2015-03-31 11:05:17
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2015-03-31 11:09:28

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl