Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
12-07-2020, Niedziela, 02:18


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zawiadomienie o wyniku przetargu na:

WÓJT GMINY DYDNIA

RGGNiSO.271.1.2015

Dydnia, dnia 27.08.2015

 

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

dotyczy przetargu nieograniczonego pn: Dostawa  fabrycznie nowego  lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x2 - dla jednostki OSP w Niebocku .”  (pojazd specjalny)

I. Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) informuję, że przetarg nieograniczony  pn: Dostawa fabrycznie nowego  lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x2 - dla jednostki OSP w Niebocku” został rozstrzygnięty.

Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła Firma: Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe, BIBMOT Bik Sp. J, ul. Drzewieckiego 1, 39-300 Mielec., oferując wykonanie w/w zamówienia publicznego za kwotę ogółem:113 703,70 zł netto., 122 800,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wszystkie wymogi SIWZ i uzyskała najwyższą ilość punktów (kryterium oceny- - cena 100 %) wśród  ofert nie podlega odrzuceniu.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia  31.08.2015r.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty:

1.        Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIBMOT Bik Sp.J., ul Drzewieckiego 1, 39-300 Mielec

Liczba pkt. W kryterium cena: 100,00

II. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.2 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

III. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została wykluczona żadna oferta.

IV. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.4 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może być zawarta w terminie zgodnym z art. 94 ust. 2 pkt. 1 a ustawy.

Środki ochrony prawnej:

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia PRZEZ Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidzianej w Dziale VI ustawy Pzp.

 

                                                                                           Wójt Gminy Dydnia

                                                                                                Jerzy F. Adamski


Autor: Maciej Dżoń
Data: 2015-08-27 10:37:50
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2015-08-27 10:38:12

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl