Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
12-07-2020, Niedziela, 08:33


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zawiadomienie o wyniku przetargu na:

RIIiPP.271.12.1.2016                                                                              Dydnia 2016-08-18

 

Zawiadomienie o wyniku przetargu.

 

Dot.       postępowania przetargowego opublikowanego w BZP, dnia 26.07.2016 r. pod numerem:  159799  - 2016; data zamieszczenia: oraz ogłoszonego na stronie internetowej: bip.gminadydnia.pl i na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie w Dydni.
 

Gmina Dydnia zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowę drogi gminnej nr 115710R Końskie – granica gminy (Mrzygłód) w km 0+000 - 0+470.

- zgodnie z warunkami  zawartymi w SIWZ., niniejszym informuję, że wybrano ofertę  nr 2 – tj.:                       

 

Rejon Budowy dróg i Mostów Sp. z o.o., 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 38

 

- jako najkorzystniejszą na Wykonawcę przedmiotowego zadania. 

                                                                                                               

Cena oferty (brutto): 202 320,68 PLN  (słownie: Dwieście dwa tysiące trzysta dwadzieścia złotych i 68/100.

Do postępowania  wpłynęło 5 ofert.

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena  w PLN

 (z VAT)

Kryterium                                 - Cena

- okres gwarancji

- pkt

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych, Sp. z o.o., 38-500 Sanok, ul. Aleje Wojska Polskiego 74

 

215 588,69

 

94,1

2.

Rejon Budowy dróg i Mostów Sp. z o.o., 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 38

202 320,68

100,0

3.

Firma Usługowo-Handlowa Budowlano Transportowa

Henryk Biłas - Zawadka 50, 38-711 Ropienka

 

277 802,99

 

73,9

4.

P.H.U. TRANSPRZĘT Czesław Grządziel, 38-500 Sanok, Zabłotce 51

278 666,59

69,7

5.

KONSOCJUM FIRM:

- Lider Konsorcjum:

 PBI Infrastruktura S.A. - ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik.

- Partner Konsorcjum -  PBI WMB Sp. z o.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz

 

 

 

281 838,34

 

 

 

72,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – z późn. zm.).

 

 

 

Wójt Gminy Dydnia

Jerzy F. Adamski


Autor: Maciej Dżoń
Data: 2016-08-18 10:21:47
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2016-08-18 10:25:28

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl