Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
26-09-2021, Niedziela, 04:46


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 153274-2010 z dnia 2010-06-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dydnia
1.5.2. Usługi geodezyjne dla potrzeb Urzędu Gminy Dydnia. - w tym: 1. Wykonywanie prac geodezyjno - kartograficznych dla Urzędu Gminy w Dydni - patrz - zał. nr 1. 1.1. Podział działek w terenach budowlanych; 1.2. Podział...
Termin składania ofert: 2010-06-10


Dydnia: Usługi geodezyjne dla potrzeb Urzędu Gminy Dydnia
Numer ogłoszenia: 190674 - 2010; data zamieszczenia: 01.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 153274 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dydnia, Dydnia 224, 36-204 Dydnia, woj. podkarpackie, tel. 013 4303002, 4308154, faks 013 4303194.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi geodezyjne dla potrzeb Urzędu Gminy Dydnia.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługi geodezyjne dla potrzeb Urzędu Gminy Dydnia. 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonywanie prac geodezyjno - kartograficznych dla Urzędu Gminy w Dydni. 1.1. Podział działek w terenach budowlanych; 1.2. Podział nieruchomości (złożonej z kilku przylegających działek) w terenach budowlanych, w wyniku którego powstanie ( n liczba działek liczonych jako suma działek stanu starego i nowego z wykazu zmian gruntowych); 1.3. Podział działek w terenach upraw rolnych; 1.4. Podział nieruchomości (złożonej z kilku przylegających działek) w terenach upraw rolnych, w wyniku którego powstanie ( n liczba działek liczonych jako suma działek stanu starego i nowego z wykazu zmian gruntowych); 1.5. Opracowanie wstępnego projektu podziału działki, płatne w przypadku, gdy podział nieruchomości nie zostanie sfinalizowany; 1.6. Rozgraniczenie nieruchomości, sporządzenie oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami i wznowienia znaków granicznych; 1.7. Sporządzenie oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami, licząc za nieruchomość objętą jednym postępowaniem administracyjnym; 1.8. Opracowanie dokumentacji do celów prawnych (wykaz zmian gruntowych); 1.9. Sporządzenia map do celów projektowych; 1.10. Aktualizacja map do celów projektowych; 1.11. Opracowanie map do celów planistycznych; 1.12. Inwentaryzacja podwykonawcza; 1.13. Kopiowanie map i dokumentów - A1 - A0; 1.14. Skanowanie map i dokumentów - A1 - A0..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.22.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Usługi Geodezyjne Tomkiewicz R. Wojnicki W. S.C., ul. 3-go Maja 62, 36-200 Brzozów, 36-200 Brzozów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 201104,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·           Cena wybranej oferty: 333122,22

·           Oferta z najniższą ceną: 333122,22 / Oferta z najwyższą ceną: 383866,90

·           Waluta: PLN.

                                                                                                  Jerzy F. Adamski

                                                                         Wójt Gminy Dydnia

 


Autor: Maciej Dżoń
Data: 2010-07-02 08:41:51
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2010-07-02 08:43:44

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl