Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
26-09-2021, Niedziela, 05:26


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Michała Archanioła i Św. Anny w Dydni

Data publikacji: 2010-09-26
Przedmiot: Remont elewacji i dachu Kościoła Parafialnego p.w. Św. Michała Archanioła i Św. Anny w Dydni. - Zabezpieczenie ścian fundamentowych przed zawilgoceniem i odwodnienie - Renowacja elewacji . - Podjazd dla niepełnosprawnych..
Lokalizacja: Dydnia
(podkarpackie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Opis zamówienia:

Dydnia: Remont elewacji i dachu Kościoła Parafialnego p.w. Św. Michała Archanioła i Św. Anny w Dydni. - Zabezpieczenie ścian fundamentowych przed zawilgoceniem i odwodnienie - Renowacja elewacji . - Podjazd dla niepełnosprawnych.

Numer ogłoszenia: 264229 - 2010; data zamieszczenia: 26.09.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 220423 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni, Dydnia 145, 36-204 Dydnia, woj. podkarpackie, tel. 0-13 430 35 70, faks 0-13 430 31 94.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: kościół.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont elewacji i dachu Kościoła Parafialnego p.w. Św. Michała Archanioła i Św. Anny w Dydni. - Zabezpieczenie ścian fundamentowych przed zawilgoceniem i odwodnienie - Renowacja elewacji . - Podjazd dla niepełnosprawnych..


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont elewacji i dachu Kościoła Parafialnego p.w. Św. Michała Archanioła i Św. Anny w Dydni. - Zabezpieczenie ścian fundamentowych przed zawilgoceniem i odwodnienie - Renowacja elewacji . - Podjazd dla niepełnosprawnych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.50-4, 45.21.23.61-4, 45.45.30.00-7.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    tak, projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.09.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:  • Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym INWEST-BUD, ul. Rataja 10, 38-500 Sanok, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 955670,96 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 1230262,60


  • Oferta z najniższą ceną: 1230262,60 / Oferta z najwyższą ceną: 1451144,97


  • Waluta: PLN.


Autor: Maciej Dżoń
Data: 2010-09-27 14:37:22
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2010-09-27 14:40:01

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl