Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
27-09-2021, Poniedziałek, 18:01


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 395518-2012 z dnia 2012-10-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dydnia
Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2049R Niebocko -Grabówka w km 0+000 do 5+793- ETAP -III Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Przedmiar robót Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja...
Termin składania ofert: 2012-10-29


Dydnia: Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2049R Niebocko - Grabówka w km 0+000 do 5+793 - ETAP III
Numer ogłoszenia: 451726 - 2012; data zamieszczenia: 15.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 395518 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dydnia, Dydnia 224, 36-204 Dydnia, woj. podkarpackie, tel. 013 4303002, 4308154, faks 013 4303194.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2049R Niebocko - Grabówka w km 0+000 do 5+793 - ETAP III.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2049R Niebocko - Grabówka w km 0+000 do 5+793 - ETAP III.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.51.00-9, 45.31.53.00-1, 45.31.57.00-5, 45.31.61.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Instalatorstwa Elektrycznego, Henryk Hadam, ul. 1-go Maja 35A, 36-065 Dynów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52471,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 47499,34

  • Oferta z najniższą ceną: 47499,34 / Oferta z najwyższą ceną: 59686,55

  • Waluta: PLN.

                                                                                            


Autor: Maciej Dżoń
Data: 2012-11-15 10:27:57
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2012-11-15 10:30:09

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl