Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
26-09-2021, Niedziela, 05:39


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 401496-2012 z dnia 2012-10-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dydnia
Modernizacja wraz z wyposażeniem istniejącego budynku na Dom Pracy Twórczej w Dydni - w tym: Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające Wymiana tynków wewnętrznych, podłóg i posadzek Wymiana pokrycia i naprawa krokwi oraz prostowanie i...
Termin składania ofert: 2012-11-05


Dydnia: Modernizacja wraz z wyposażeniem istniejącego budynku na Dom Pracy Twórczej w Dydni
Numer ogłoszenia: 517528 - 2012; data zamieszczenia: 18.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 401496 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dydnia, Dydnia 224, 36-204 Dydnia, woj. podkarpackie, tel. 013 4303002, 4308154, faks 013 4303194.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja wraz z wyposażeniem istniejącego budynku na Dom Pracy Twórczej w Dydni.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Modernizacja wraz z wyposażeniem istniejącego budynku na Dom Pracy Twórczej w Dydni - w tym: Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające Wymiana tynków wewnętrznych, podłóg i posadzek Wymiana pokrycia i naprawa krokwi oraz prostowanie i mocowanie murłaty Naprawa ścian zewnętrznych + elewacja Wykonanie izolacji ścian wewnętrznych Remont stropu nad parterem Wymiana okien i drzwi Przebudowa ścianek działowych Docieplenie poddasza i stropu nad poddaszem Naprawa i udrożnienie kominów Wymiana instalacji elektrycznej, wod-kan i c.o. Malowanie i licowanie ścian Chodniki i dojścia z kostki brukowej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • REM-BUD Zakład Remontowo-Budowlany, ul. Rzeczna 1, 36-200 Brzozów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 669447,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 590000,49

  • Oferta z najniższą ceną: 590000,49 / Oferta z najwyższą ceną: 998263,87

  • Waluta: PLN.


                                                                                                Jerzy F. Adamski     

                                                                                              Wójt Gminy Dydnia

                                                                                                    


Autor: Maciej Dżoń
Data: 2012-12-18 14:28:50
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2012-12-18 14:31:08

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl