Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
26-09-2021, Niedziela, 04:53


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont obiektów komunalnej infrastruktury technicznej

Dydnia: Remont obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku powodzi - na terenie Gminy Dydnia- tj. 1. Remont drogi w miejscowości Jabłonka (Kanickie) - km 0+000 do km 0+200, 2. Remont drogi w miejscowości Końskie (k. Szuba) - km 0+000 do km 0+200, 3. Remont drogi w miejscowości Niewistka (Do Ciobana) - km 0+000 do km 0+120.
Numer ogłoszenia: 140605 - 2009; data zamieszczenia: 26.08.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 263990 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dydnia, Dydnia 224, 36-204 Dydnia, woj. podkarpackie, tel. 013 4303002, 4308154, faks 013 4303194.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku powodzi - na terenie Gminy Dydnia- tj. 1. Remont drogi w miejscowości Jabłonka (Kanickie) - km 0+000 do km 0+200, 2. Remont drogi w miejscowości Końskie (k. Szuba) - km 0+000 do km 0+200, 3. Remont drogi w miejscowości Niewistka (Do Ciobana) - km 0+000 do km 0+120..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku powodzi - na terenie Gminy Dydnia- tj. 1. Remont drogi w miejscowości Jabłonka (Kanickie) - km 0+000 do km 0+200, 2. Remont drogi w miejscowości Końskie (k. Szuba) - km 0+000 do km 0+200, 3. Remont drogi w miejscowości Niewistka (Do Ciobana) - km 0+000 do km 0+120..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 162527.50 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o., ul. 1 Maja 42,, 38-100 Strzyżów, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 162527.50
  • Oferta z najniższą ceną: 162527,50 oferta z najwyższą ceną: 162527,50
  • Waluta: PLN.

 


Autor: Maciej Dżoń
Data: 2009-08-26 13:40:20
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2009-08-26 13:41:29

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl