Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
26-09-2021, Niedziela, 05:05


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebocku z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej

Dostawa używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebocku z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej
Numer ogłoszenia: 169393 - 2009; data zamieszczenia: 05.10.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 156421 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dydnia, Dydnia 224, 36-204 Dydnia, woj. podkarpackie, tel. 013 4303002, 4308154, faks 013 4303194.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebocku z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebocku z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej Gmina Dydnia, woj. podkarpackie Wymagania dotyczące pojazdu: - wyprodukowany nie wcześniej jak w 1983 roku, - przebieg nie więcej jak 30 000 km, - silnik wysokoprężny (diesel) o mocy minimum 270 KM, chłodzony cieczą, - podwozie z napędem na dwie osie 4x4, z blokadą tylnego mostu, - wspomaganie kierownicy, - nadwozie z aluminiowymi roletami, - autopompa - o wydajności minimum 2200 l/min z wysokim ciśnieniem - dwa zwijadła szybkiego natarcia z wysokim ciśnieniem o długości minimum 60 m każde, - zbiornik na wodę minimum 2500 l, - działko wodno-pianowe, - zbiornik środka pianotwórczego minimum 200 litrów - podwójna kabina tzw. jednomodułowa dla co najmniej 6 osób, - konsole/wsporniki w pomieszczeniu załogi, - na dachu konsole na drabiny pożarnicze, bosaki itp., - zaczep do holowania przyczepy, - urządzenia sygnalizacyjne pojazdu uprzywilejowanego - świetlne i dźwiękowe., Przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia wskazania na urządzenia techniczne z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a zwłaszcza art. 29 Oznacza to, że Oferenci mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w opisie rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanego przedmiotu zamówienia. Przy zastosowaniu urządzeń równorzędnych do wymienionych w SIWZ Oferent musi udowodnić, że spełniają one wszystkie wymogi co do klasy, jakości, standardu itp., poprzez przedstawienie odpowiednich certyfikatów, atestów, świadectw dopuszczenia do stosowania oraz dokładnego opisu zastosowanego materiału równorzędnego. CPV 34.13.70.00-6 - wozy strażackie Dane dodatkowe: - marka pojazdu - wyposażenie podstawowe - wyposażenie dodatkowe - stan zużycia samochodu i podzespołów - jakość użytych materiałów z których wykonano wyposażenie.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.70.00-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 126168.22 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • F.H.U.PROFIS Robert Janczyk,, Tymbark 396, 34-650 Tymbark, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 126168.22
  • Oferta z najniższą ceną: 126168.22 oferta z najwyższą ceną: 126168.22
  • Waluta: PLN.

Autor: Maciej Dżoń
Data: 2009-10-05 12:41:49
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2009-10-05 12:43:41

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl